Wegverbinding (Wvb)

Definitie

Een wegverbinding (Wvb) is een lijnvormig element dat een deel van de wegcorridor voorstelt en begrensd wordt door twee wegknopen (Wkn).

Belangrijkste kenmerken

  • De wegverbinding (Wvb) wordt conform ‘de GDF-conforme opnameregels (GIS-Vlaanderen implementatie) ten behoeve van de aanmaak van wegverbindingen (Wvb) en wegknopen (Wkn) in GRB-verband’ opgenomen. 
  • Elke wegverbinding (Wvb) begint en eindigt in een wegknoop (Wkn).
  • Een wegverbinding (Wvb) die begint en eindigt in dezelfde wegknoop (Wkn), wordt gesplitst door middel van een keerlusknoop (Wkn).
  • Er is minstens één wegverbinding (Wvb) voor elk wegbaanelement (Wbn). Er wordt tevens een wegverbinding (Wvb) opgenomen voor een uitstulping van de wegbaan (Wbn) op voorwaarde dat de uitstulping leidt naar minstens drie gebouwen aan de grond (Gbg) die elk een eigen adres hebben.
  • Een wegverbinding (Wvb) eindigt en gaat over in een andere wegverbinding (Wvb) van zodra één van de volgende attributen verandert: morfologische wegklasse, verharding, CRAB-code (linker en/of rechter).
  • Alle op het terrein waarneembare eigenschappen (morfologische wegklasse, verharding, straatnaam) worden gecontroleerd op juistheid.
  • Alle wegverbindingen (Wvb) die behoren tot een straat worden gekenmerkt door straatcodes (één of meer), opgegeven door het opdrachtgevend bestuur (zie attribuut "Identificator linker straatnaam" en "Identificator rechter straatnaam").

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Lijn

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Wegverbinding (WVB). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze wegverbindingen (Wvb, gele lijn in foto) worden verbonden door wegknopen (Wkn, zwarte bol) van het type 'echte knoop'. Er is uitwisseling van verkeer mogelijk tussen de verschillende wegverbindingen (Wvb). De wegverbindingen (Wvb) hebben als morfologische wegklasse 'weg, bestaande uit één rijbaan' (zie attribuut "Morfologische wegklasse").

Deze wegverbindingen (Wvb, rode lijn op foto) hebben als morfologische wegklasse 'weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is' (zie attribuut "Morfologische wegklasse").

Een wegverbinding (Wvb, gele lijn op foto) die begint en eindigt in dezelfde wegknoop (Wkn, zwarte bol), wordt gesplitst door middel van een keerlusknoop (Wkn, groene bol).

Deze wegverbinding (Wvb, zwarte lijn op foto) heeft als morfologische wegklasse 'wandel- en/of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen' (zie attribuut "Morfologische wegklasse").

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
WEGVERHARDING
Code
VERH
Definitie
Code wegverharding
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: verharde weg
2: onverharde weg
LABEL VERHARDING
Code
LBLVERH
Definitie
Omschrijving wegverharding
Datatype
Tekst(64)
MORFOLOGISCHE WEGKLASSE
Code
MORF
Definitie
code morfologische wegklasse zoals gedefinieerd in het MRB-wegen
Datatype
Getal(4,0)
Domein
101: autosnelweg
102: weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is
103: weg
bestaande uit één rijbaan
104: rotonde
105: speciale verkeerssituatie
106: verkeersplein
107: op- of afrit
behorende tot een niet-gelijkgrondse verbinding
108: op- of afrit
behorende tot een gelijkgrondse verbinding
109: parallelweg
114: wandel- en/of fietsweg
niet toegankelijk voor andere voertuigen
116: tramweg
niet toegankelijk voor andere voertuigen
110: ventweg
111: in- of uitrit van een parking
112: in- of uitrit van een dienst
120: dienstweg
LABEL MORFOLOGISCHE WEGKLASSE
Code
LBLMORF
Definitie
beknopte omschrijving morfologische wegklasse
Datatype
Tekst(64)
Domein
101: autosnelweg
102: weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is
103: weg
bestaande uit één rijbaan
104: rotonde
105: speciale verkeerssituatie
106: verkeersplein
107: op- of afrit
behorende tot een niet-gelijkgrondse verbinding
108: op- of afrit
behorende tot een gelijkgrondse verbinding
109: parallelweg
110: ventweg
111: in- of uitrit van een parking
112: in- of uitrit van een dienst
114: wandel- en/of fietsweg
niet toegankelijk voor andere voertuigen
116: tramweg
niet toegankelijk voor andere voertuigen
120: dienstweg
WEGNUMMER
Code
WEGNUMMER
Definitie
wegnummer toegekend door de wegbeheerder
Datatype
Tekst(40)
IDENTIFICATOR LINKER STRAATNAAM
Code
LSTRNMID
Definitie
identificator linker straatnaam volgens CRAB
Datatype
Getal(15,0)
IDENTIFICATOR RECHTERSTRAATNAAM
Code
RSTRNMID
Definitie
identificator rechter straatnaam volgens CRAB
Datatype
Getal(15,0)
LINKER NIS-CODE
Code
LNISCODE
Definitie
NIS-code van de gemeente links van de wegverbinding volgens CRAB
Datatype
Tekst(5)
RECHTER NIS-CODE
Code
RNISCODE
Definitie
NIS-code van de gemeente rechts van de wegverbinding volgens CRAB
Datatype
Tekst(5)
LINKERGEMEENTE
Code
LGEMEENTE
Definitie
naam van de gemeente links van de wegverbinding
Datatype
Tekst(40)
RECHTERGEMEENTE
Code
RGEMEENTE
Definitie
naam van de gemeente rechts van de wegverbinding
Datatype
Tekst(40)
LINKERSTRAATNAAM
Code
LSTRNM
Definitie
linker straatnaam volgens CRAB
Datatype
Tekst(80)
RECHTER STRAATNAAM
Code
RSTRNM
Definitie
rechter straatnaam volgens CRAB
Datatype
Tekst(80)
LENGTE
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de lijngeometrie
Datatype
Getal(15,2)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wvb - wegverbinding
Datatype
GM_Curve