KLIM Kabel- en Leidingbeheerder

Het KLIM is een federaal meldpunt voor grondwerken in de buurt van hoogspanningsleidingen en installaties voor het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen.

Door de koppeling tussen het (Vlaamse) KLIP en het (federale) KLIM volstaat een planaanvraag in KLIP voor grondwerken in Vlaanderen.

Het KLIP stuurt uw aanvraag door naar het KLIM-portaal, waarna het KLIM-portaal een lijst met de betrokken KLB’s aan het KLIP bezorgt.

De KLIM-KLB’s antwoorden in het KLIP met IMKL.

Voor KLIM-leden geldt een antwoordtermijn van 15 werkdagen.