Gegevens aanvraag

De tab Gegevens aanvraag bevat 4 blokken:

 • Administratieve gegevens:
  • Mijn rol : standaard ingevuld vanuit je instellingen, maar telkens aanpasbaar
  • Een vrij te kiezen referentie: Dit is een referentie van de planaanvrager.  Deze referentie wordt getoond in het overzicht van de planaanvragen, en meegegeven in het csv-bestand met de details van de betalingen.
  • Locatie werken: dit zijn niet de coördinaten maar een eigen gekozen omschrijving van de locatie.
  • Omschrijving werken: vrij in te vullen omschrijving van de uit te voeren werken.
  • Periode van de werken
  • Eventueel Tags: je kan één of meerdere labels aan een planaanvraag hangen. Deze kan je later gebruiken om een planaanvraag sneller terug te vinden of om planaanvragen van een type project te groeperen.
 • IMKL-data bestellen: je betaalt 5 euro extra.
 • Technische gegevens:
  • Aard van de werken: funderingswerken, nutsleidingen aanleg, nieuw gebouw,....
  • Geplande uitvoeringsmethode: mechanisch met boring/persing, mechanisch met zware werktuigen, mechanisch met enkel lichte werktuigen...
  • Graafdiepte
 • Gegevens over de ontvanger van de plannen(sets):
  • dit is de persoon of de instantie waar de KLB's die nog rechtstreeks antwoorden (dus niet via KLIP) hun antwoorden naartoe moeten sturen. De gegevens worden standaard ingevuld met de gegevens vanuit de instellingen van een planaanvrager.  Er kan per planaanvraag een andere bestemmeling gekozen worden. Enkel als deze persoon ook een planaanvrager/raadplegersrol heeft in KLIP en in dezelfde organisatie zit als de planaanvrager, zal hij ook de antwoorden kunnen zien die de KLB's doorstuurden naar KLIP.