Gegevens aanvraag

De tab Gegevens aanvraag bevat 3 blokken:

 1. Gegevens over de werken:
  • Aard van de werken: funderingswerken, nutsleidingen aanleg, nieuw gebouw,....
  • Geplande uitvoeringsmethode: mechanisch met boring/persing, mechanisch met zware werktuigen, mechanisch met enkel lichte werktuigen...
  • Periode van de werken
  • Graafdiepte
  • IMKL-data bestellen: U betaalt 5 euro extra.
 2. Uw referenties: dit zijn uw r​​​eferenties als aanvrager:
  • Uw referentie: Dit is een vrij te kiezen referentie van de planaanvrager.  Deze referentie wordt getoond in het overzicht van de planaanvragen, en meegegeven in het csv-bestand met de details van de betalingen.
  • Locatie werken: dit zijn niet de coördinaten maar een eigen gekozen omschrijving van de locatie.
  • Omschrijving werken: vrij in te vullen omschrijving van de uit te voeren werken.
   • Uitzondering: wanneer bij aard van de werken "andere" wordt gekozen en/of "bijzondere uitvoeringsmethoden" wordt geselecteerd, is dit veld verplicht.
  • Eventueel Tags: u kunt hier één of meerdere labels aan een planaanvraag hangen. Deze kunt u later gebruiken om een planaanvraag sneller terug te vinden of om planaanvragen van een type project te groeperen.
 3. Contactgegevens:
  • Uw rol : standaard wordt gekozen voor de rol die u bij uw vorige planaanvraag koos, maar telkens aanpasbaar
  • Gebouw: optioneel
  • Adresgegevens en telefoonnummer
  • Keuzemogelijkheid om:
   • De meldingen over uw planaanvraag naar een ander e-mailadres te sturen
   • Uw contactgegevens te onthouden voor uw volgende planaanvragen