Rollen

KLIP kan gebruikt worden door Kabel- en Leidingbeheerders (KLB), Planaanvragers (PAV) en Openbaar Domeinbeheerders (ODB). Deze actoren hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid binnen het KLIP-platform.

Volgende rollen zijn beschikbaar binnen KLIP:

Planaanvrager (PAV):

  • Planaanvrager: kan in┬áKLIP plannen aanvragen en plannenpakketten bekijken.
  • Raadpleger: kan in KLIP plannenpakketten bekijken.

Kabel- en leidingbeheerder (KLB):

  • KLB beheerder: kan de instellingen van de KLB beheren.
  • KLB operator: kan de planaanvragen gericht aan de KLB bevestigen, beantwoorden en bekijken.
  • KLB raadpleger: kan de planaanvragen gericht aan de KLB en de gegeven antwoorden bekijken, maar niet bevestigen of beantwoorden.
  • KLIM beheerder: kan de administratieve gegevens van een KLIM-KLB beheren.

Openbaar Domeinbeheerder (ODB):

  • ODB Beheerder: kan KLIP gebruiken als openbaardomeinbeheerder.