Leidinggegevens omzetten naar IMKL

Digitaal Vlaanderen doet geen conversie van bestanden naar IMKL.  Om te kunnen antwoorden in KLIP, zal u dus de gegevens van kabels en leidingen eenmalig moeten omzetten naar het IMKL formaat.

Als u zelf wat aan de slag kan met XML, dan kunt u zelf een IMKL-conform antwoordpakket maken. De documentatie kunt u vinden onder IMKL2.3, er staan ook voorbeeldbestanden ter beschikking.

U kunt ook contact opnemen met een dienstenleverancier die u bij deze conversie kan helpen.  Hier vindt u een lijst van de dienstenleveranciers die aangeven te kunnen helpen bij het gebruik van KLIP.

TIP  Met deze tool kan een gebruiker IMKL-pakketten opladen en laten valideren. Bij het opladen doorloopt het pakket de IMKL-validatie. Bij een ongeldig IMKL-pakket krijgt u de fouten en waarschuwingen te zien. Is het IMKL-pakket geldig, dan kunt u het in de viewer bekijken overeenkomstig het PMKL, met het GRB als achtergrondkaart. Testpakketten staan los van een planaanvraag: er wordt niet nagekeken of de IMKL-data (deels) binnen een planaanvraagzone valt.

De pakketten die u hier oplaadt, worden niet bijgehouden door KLIP.

Leidinggegevens in IMKL omzetten naar een ander formaat

U kunt deze xml-bestanden niet zomaar inladen in een GIS/CAD-pakket. Een aantal pakketten (bijvoorbeeld QGIS) kan de xml-bestanden meteen lezen, meestal is er een vertaalslag nodig naar bijvoorbeeld shapefile of dwg. Wij doen deze vertaalslag niet. Er is wel een lijst met externe dienstenleveranciers die u bij deze omzettingen kunnen helpen.