Disclaimer

Hou de disclaimer beknopt. Uitgebreide disclaimers horen in het object 'Voorzorgsmaatregel'.

Wanneer u de 'disclaimer'-tag gebruikt, laat deze dan niet leeg.

Geef geen hyperlinks mee. Deze worden niet herkend en zijn bijgevolg niet aanklikbaar in de viewer.  Ga er niet van uit dat gebruikers online zijn bij het gebruik van de viewer. Wanneer de gebruiker offline is, kan hij ook geen url volgen.