Extra plannen

Een extra plan geeft u enkel mee wanneer dit informatie bevat die niet in IMKL gemodelleerd kan worden. Zorg dat uw extra plannen duidelijk leesbaar zijn.

Vul het 'type' correct in. Volgende waardes zijn mogelijk: Detailplan, Lengteprofiel, Dwarsprofiel, GestuurdeBoring of Andere.
Wanneer uw extra plan naast een gestuurde boring ook nog andere informatie bevat, gebruik dan het type 'GestuurdeBoring'. Idealiter splitst u deze op in 2 of meer extra plannen.

Een extra plan van het type 'GestuurdeBoring' heeft als geografie een lijn. Dit laat ons toe om gestuurde boringen in de toekomst duidelijker aan te duiden op de kaart.

Documenten met veiligheidsvoorschriften zijn geen extra plannen. Veiligheidsvoorschriften en antwoordbrieven geeft u mee als 'Voorzorgsmaatregel'.