Planaanvraag opnieuw indienen

Actieve planaanvragen opnieuw indienen

Planaanvragers kunnen een planaanvraag opnieuw indienen zodra het plannenpakket opengesteld is voor de planaanvrager/raadpleger.

Het opnieuw indienen van de planaanvraag kan via de knop rechtsboven op het scherm “opnieuw indienen”.

De werken moeten altijd starten binnen een periode van 40 werkdagen na het indienen van een planaanvraag.

Planaanvragen ouder dan 6 maanden mogen niet meer gebruikt worden om graafwerken uit te voeren.

Een maand voor archivering van de planaanvraag, verschijnt volgende melding op de planaanvraag:

De planaanvraag kan eventueel opnieuw ingediend worden.

Gearchiveerde planaanvragen opnieuw indienen

Na 6 maanden wordt een planaanvraag gearchiveerd.

Er mogen geen werken meer uitgevoerd worden op basis van een gearchiveerde planaanvraag. Ook een gearchiveerde planaanvraag kan men opnieuw indienen.

De werken moeten steeds starten binnen een periode van 40 werkdagen na het indienen van de planaanvraag.

Welke waarden worden overgenomen bij het opnieuw indienen van planaanvragen

Bij het opnieuw indienen van een planaanvraag worden volgende ingevulde waarden overgenomen: 

  • De aard van de werken, de geplande uitvoeringsmethode en eventuele graafdiepte.
  • Uw referentie, locatie werken, omschrijving werken.
  • Rol, contactgegevens.

Tags worden mee overgenomen voor nog niet gearchiveerde planaanvragen.

De planaanvraagzone wordt overgenomen en kan aangepast worden.

Alle velden kunnen wel nog gewijzigd worden. Een nieuwe start- en einddatum van de werken moet steeds meegegeven worden.

Het bestellen van IMKL-data is niet standaard aangevinkt.