Studiefase/ Uitvoering grondwerken

Uitvoering grondwerken

Deze functie betreft planaanvragen in verband met een raadpleging voor geplande werken. Dit type planaanvraag is verplicht bij machinale graafwerken.

U mag in principe alleen een planaanvraag voor geplande werken indienen ten vroegste veertig dagen voor de aanvangsdatum van de geplande werken.

Raadpleging voor een studiefase

U gebruikt dit type van planaanvraag als u nog niet effectief graafwerken gaat uitvoeren, maar u de kabel- en leidinginformatie wel al nodig hebt voor de voorstudie van een toekomstig graafwerk (bijvoorbeeld om na te gaan waar er leidingen verplaatst moeten worden of waar zeker geen zwaar werfverkeer mag rijden,...).

Een planaanvraag voor studiefase kent geen beperking wat betreft de periode waarin ze ingediend moet worden. Ze mag veel vroeger dan 40 werkdagen voor de geplande start van de werken ingediend worden. De enige beperking wat betreft de periode, is dat de startdatum in de toekomst moet liggen, en dat de einddatum niet eerder mag zijn dan de startdatum.

Voor de rest is de procedure voor het indienen van het type planaanvraag voor studiefase volledig gelijk aan deze van een planaanvraag voor uitvoering grondwerken.

Een Nieuwe planaanvraag bestaat uit 3 stappen:

  1. Type aanvraag
  2. Gegevens aanvraag:
    1. Over de werken
    2. Uw referenties
    3. Uw contactgegevens
  3. Zone