MAGDA Online

MAGDA Online is de gebruikersinterface van het MAGDA-platform: u kan gegevens opvragen (en wegschrijven) uit authentieke bronnen aangeboden op het MAGDA-platform, zonder dat u een eigen toepassing moet (laten) bouwen.

Het raadplegen van authentieke bronnen vereist een strikte navolging van de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens (afgekort AVG of GDPR). Afhankelijk van uw profiel(en) heeft u toegang tot bepaalde functionaliteiten binnen MAGDA Online. Alle activiteit wordt gelogd en kan nadien door een veiligheidsconsulent geaudit worden.

Versies van MAGDA Online: Piloot en Pro

In februari 2017 werd MAGDA Online Piloot gelanceerd. Deze versie bleek echter niet gebruiksvriendelijk en daarom moeilijk werkbaar. Daarom wordt deze versie niet verder ontwikkeld.

In april 2019 lanceert Informatie Vlaanderen MAGDA Online Pro. In deze versie staat gebruiksvriendelijkheid centraal. Domeinen en diensten zullen toegevoegd worden wanneer dit budgettair haalbaar is.  Contacteer het MAGDA Online team als u in samenwerking een dienst wil toevoegen.

Welke domeinen en diensten zijn beschikbaar?

  PERSOON
Opzoeken en toevoegen van persoonsgegevens
MOBILITEIT
Opzoeken voertuigen
LED
Opzoeken leer-en ervaringsbewijzen
KADASTER
Opzoeken perceels-,  eigenaars-, eigendomsgegevens
ONDERNEMING
Opzoeken ondernemingsgegevens
MAGDA Online Piloot
MAGDA Online Pro

 Gebruiksvriendelijk   

 Heeft gekende problemen   

 Niet mogelijk