Changelog

Release 29.04.2021

Algemeen

 • De lay-out is gewijzigd overeenkomstig de laatste versie van Webplatform Vlaanderen

Domein Documentendienst

 • Het overzichtsscherm aangepast:
  • Een nieuwe verzending starten kan rechtstreeks vanop het overzichtsscherm
  • Bij het klikken op zoeken wordt de vorige zoekopdracht geannuleerd als deze nog niet voltooid was

Domein Persoon

 • Bij zoeken op INSZ: Indien de laatste keuze een historische zoekopdracht was, wordt dit onthouden bij een volgende zoekopdracht

Domein Led

 • Er kan een PDF-bestand gedownload worden van:
  • het overzicht van alle bewijzen
  • de details van alle bewijzen
  • het detail van 1 bewijs

Release 30.03.2021

Domein documentendienst (enkel in het kader van de vaccinatiecampagne)

 • In het overzichtsscherm wordt de lijst met verzendingen niet meer standaard ingeladen

Release 29.03.2021

Domein documentendienst (enkel in het kader van de vaccinatiecampagne)

 • Bij het herverzenden van eBox is het formulier read-only geplaatst

Release 24.03.2021

Nieuw domein Mobiliteit

 • Er zijn twee nieuwe diensten toegevoegd:
  • Zoeken op Belgisch voertuig: zoek op een nummerplaat of identificatienummer van het voertuig om de details van het voertuig en de eigenaar te bekijken.
  • Zoeken op buitenlands voertuig: zoek op een nummerplaat van een buitenlands voertuig om de eigenaar te bekijken.
 • Vanuit het resultaat van binnenlands voertuig kan een document via brief of eBox verstuurd worden naar de eigenaar van het voertuig (een persoon of een onderneming) waarbij de reeds beschikbare gegevens (bv. adres) vooraf worden ingevuld.

Release 15.03.2021

Documentendienst

 • Wanneer vanuit het overzichtsscherm wordt doorgeklikt naar het detail van een verzending, kan gebruik gemaakt worden van de back-knop van de browser zodat de gebruiker in het overzichtsscherm dezelfde details te zien krijgt zoals ervoor.

Release 09.03.2021

Domein documentendienst (enkel in het kader van de vaccinatiecampagne)

 • In het zoekscherm zijn extra opties toegevoegd
 • Bij het herverzenden van een brief is het formulier read-only geplaatst

Release 03.02.2021

Domein documentendienst

 • Bij het detail van een verzending worden extra velden getoond indien deze beschikbaar zijn.
 • Vanuit het detail van een eBox of een brief kan een herverzending gebeuren naar de oorspronkelijke bestemmeling.
 • Bij een herverzending kan het adres opgehaald worden als er een INSZ-nummer beschikbaar is.
 • Bij het verzenden van een brief kan geopteerd worden om het document niet digitaal ter beschikking te stellen.

Release 26.01.2021

Domein persoon

 • Alle wettelijke IT-codes worden aangeboden. 

Domein documentendienst

 • Bij het opvragen van het detail van een eBox-verzending, wordt de consent getoond op het moment van de verzending.
 • Bij het opvragen van het detail van een briefverzending is de informatie rond de status van de verzending verduidelijkt.

Release 14.01.2021

Domein persoon

 • Vernieuwde lay-out:
  • De wettelijke IT-codes worden getoond
  • Er kan gekozen worden tussen een niet compacte variant en een compacte variant. 
 • Toevoeging van de historiek van een persoon: de gegevens van een specifiek moment in het verleden kunnen opgevraagd worden, ofwel alle gegevens vanaf een bepaald moment tot nu.

Release 25.11.2020

Domein documentendienst

 • Bulkverzending van verschillende documenten naar meerdere bestemmelingen mogelijk.
 • In het detail van een verzending wordt meer uitleg getoond over de status van het bericht.
  • Bij eBox-berichten wordt getoond of het bericht al gelezen is.
  • Bij aangetekende brieven: een track-and-trace-link van BPost wordt getoond indien beschikbaar.

Release 28.10.2020

Domein documentendienst

 • Bij het verzenden van een brief is de manier om een adres in te geven geoptimaliseerd. Er wordt ook een preview getoond hoe het adres zal getoond worden op de brief.

Domein Leer- en ervaringsbewijzen

 • Leer-en ervaringsbewijzen kunnen geraadpleegd worden binnen MAGDA Online Pro. Meer uitleg staat op de specifieke helppagina’s.

Algemeen

 • De hoofding van de applicatie is aangepast volgens de huisstijl van de Vlaamse Overheid. MAGDA Online bevat nu 2 hoofdings:
  • De bovenste hoofding bevat algemene informatie, zoals de contactinformatie.
  • De tweede hoofding bestaat uit:
   • Aan de linkerkant: een broodkruim
   • Aan de rechterkant: een verbeterd gebruikerspaneel. Indien het paneel wordt open geklikt, kan de gebruiker onmiddellijk veranderen van profiel (indien hij meerdere profielen heeft). Ook is een link naar de profielselectiepagina zichtbaar en een afmeld-knop.

Release 21.09.2020

Domein documentendienst

 • De documentendienst start met een overzichtsscherm
  • Alle berichten die verstuurd zijn binnen uw organisatie met het geselecteerde profiel worden getoond.
  • Er kan gezocht worden op specifieke berichten.
  • Door te klikken op een bericht wordt de detailpagina geopend van dit bericht:
   • De details van de boodschap worden getoond.
   • De documenten die verstuurd zijn per brief kunnen gedownload worden.
 • Er worden geen opties meer getoond waarvoor uw organisatie niet is aangesloten.

Algemeen

 • Alle tabellen die in MAGDA Online getoond worden hebben hetzelfde uitzicht en dezelfde functionaliteit gekregen.
 • De broodkruim is geoptimaliseerd.
 • Op de profielselectiepagina is een extra link voorzien waarbij wordt doorverwezen naar gebruikersbeheer. Hierbij kan u zelf uit de beschikbare profielen kiezen welke u wil aanvragen. Vervolgens kan uw lokale beheerder uw aanvraag goedkeuren.

Release 14.07.2020

Domein documentendienst

 • eBox burger: bij de overschrijvingsdetails is validatie toegevoegd op het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling.
 • Documenten downloaden: de uitleg voor de gebruiker is geïntegreerd op de pagina zelf.

Algemeen

 • Op de profielselectiepagina is de term 'logging' vervangen door 'legal logging'.

Release 25.06.2020

Domein documentendienst

 • Brief verzenden: Bij Vlaamse en Brusselse adressen worden betere suggesties getoond bij het invullen van de straatnaam.

Release 18.06.2020

Domein documentendienst

 • Brief verzenden: 
  • In het verzend- en retouradres kan een buitenlands adres ingevoerd worden
  • Bij een aangetekende zending kan meer dan 1 bestand opgeladen worden
 • Verzenden naar eBox van een burger:
  • Er is validatie toegevoegd op het INSZ-nummer
  • Maximaal 3 bestanden
 • Verzenden naar eBox van een onderneming
  • Er is validatie toegevoegd op het ondernemingsnummer
  • De betalingsopties worden niet meer getoond

Domein persoon: Het busnummer wordt opnieuw getoond in de resultatentabel bij zoeken op adres

Algemeen

 • de term 'veiligheidsconsulent' wordt niet meer gebruikt. Dit is nu 'functionaris voor gegevensbescherming'.
 • als maar 1 domein beschikbaar is voor het gekozen profiel, wordt de domeinselectiepagina automatisch overgeslagen.

Release 11.06.2020

Nieuwe features

Domein Documentendienst: bij het verzenden van een brief kan een buitenlands adres ingegeven worden

Domein Persoon: de diensten ZoekPersoonOpAdres en ZoekPersoonOpNaam zijn aangepast naar versie 2.02

Release 25.05.2020

Nieuwe features

Domein Documentendienst: verzenden naar eBox en aangetekende e-mail

Release 30.04.2020

Nieuwe features

Domein Documentendienst: De mogelijkheid om brieven te verzenden is toegevoegd.

Release 05.02.2020

Opgeloste bugs

 • Zoeken op adres: de zoekopdracht is gecorrigeerd zodat ze correct omgaat met straatnamen die meerdere keren voorkomen binnen 1 gemeente. 

Release 02.12.2019

Opgeloste bugs

 • Foutmeldingen bij het zoeken op straten met meerdere RRstraatcodes (CRAB) 
 • Foutmeldingen bij het zoeken op straten met meerdere postcodes

Release 04.10.2019

Nieuwe features

De diensten CreëerBIS en GeefPersoon zijn aangepast naar versie 2.02:

 • Bij het toevoegen van een persoon (CreëerBIS):
  • De hoofdverblijfplaats is verplicht een buitenlandse hoofdverblijfplaats.
  • Er is een nieuw blok 'Contactadres' toegevoegd, waarin het Belgische contactadres kan ingevuld worden in het geval van een buitenlandse hoofdverblijfplaats.
  • De postcode bij buitenlandse hoofdverblijfplaats is een apart veld geworden.
  • Het huisnummer bij buitenlandse hoofdverblijfplaats is niet meer verplicht.
  • Er is een nieuwe MID (minimale identificatiedata) toegevoegd, namelijk de MID 'Contactadres'. Zie https://overheid.vlaanderen.be/help/magda-onlinemagda-online-probeschikbare-gegevenspersoon/toevoegen-van-een-persoon voor meer uitleg.
  • De familienaam kan 128 karakters bevatten in plaats van 48.
 • Bij het opvragen van de details van een persoon (GeefPersoon) wordt het contactadres als extra blok getoond.

Bij GeefPersoon zijn extra blokken toegevoegd:

 • Verblijfplaats Buitenland
 • Postadres Buitenland
 • Opgegeven adres

Bij ZoekenOpAdres wordt het busnummer getoond in de resultatenlijst.

In alle dropdowns waar straatnamen worden getoond, worden nu 25 resultaten getoond in plaats van 5.

Na zoeken op adres kan je niet meer doorklikken om een nieuwe persoon aan te maken. Dit moet gebeuren via zoeken op naam.

Opgeloste bugs

 • Bij het zoeken op adres werden Waalse straatnamen niet opgehaald. Dit is gecorrigeerd.

Release 30.07.2019

Opgeloste bugs

 • Bij de details van een persoon wordt bij de hoofdverblijfplaats het busnummer getoond.
 • Bij het toevoegen van een persoon kan een Belgische hoofdverblijfplaats ingevuld worden.
 • Bij het toevoegen van een persoon is de workflow gewijzigd: Als de hoofdverblijfplaats is ingevuld, zijn het geboorteland en de geboorteplaats optioneel geworden. De volgorde van de blokken is aangepast zodat de hoofdverblijfplaats boven de geboorte komt.

Release 12.06.2019

Nieuwe features

Domein persoon

Wijzigingen sinds vorige release:

 • De dienst 'Zoek persoon op adres' is toegevoegd.
 • Bij de dienst 'Zoek persoon op naam' kan een onvolledige geboortedatum ingevuld worden.
 • Bij de dienst CreëerBis kan een persoon toegevoegd worden met een onvolledige geboortedatum.
 • Er kan gezocht worden in meerdere bronnen: afhankelijk van de rechten van de gebruiker wordt er gezocht in het Rijksregister of in de Kruispuntbank Sociale Zaken.
 • Bij het detail van een persoon wordt informatie getoond rond de wettelijke samenwoning van deze persoon.

Opgeloste bugs

Dienst CreëerBis: De validatie op de datum van de hoofdverblijfplaats is gecorrigeerd zodat ook de datum van vandaag kan ingevuld worden.

Release 01.04.2019

Nieuwe features

Domein persoon

Volgende diensten zijn beschikbaar:

 • Zoek een persoon op naam en geboortedatum
 • Zoek een persoon op INSZ-nummer
 • Geef de details van een persoon
 • Creëer een persoon in het BIS-register

Domein legal logging

Alle request worden gelogd en kunnen opgevraagd worden door een veiligheidsconsulent.