MAGDA Online Piloot

MAGDA Online Piloot is een eerste ruwe webtoepassing die gebruik maakt van het MAGDA platform voor gegevensdeling. Via MAGDA Online Piloot kan u momenteel gegevens raadplegen uit volgende MAGDA domeinen:

Bekijk hier hoe u kan aansluiten tot MAGDA Online.
Heeft u reeds toegang? Ga naar MAGDA Online Piloot

Bekijk hier de basisfunctionaliteiten.

De eerste versie van Magda Online (MAGDA Online Piloot) werkt minder gebruiksvriendelijk en is al grotendeels overgebracht naar MAGDA Online PRO.
Momenteel zijn kadastergegevens echter enkel in de pilootversie te consulteren. Afhankelijk van beschikbaar budget zal dit domein eventueel op termijn ook gemigreerd worden naar MAGDA Online PRO.
Voor de raadpleging van ondernemingsgegevens kan u gebruikmaken van deze minder gebruiksvriendelijke pilootversie of verwijzen we u door naar de KBO Search.

MAGDA Online Piloot wordt niet actief meer ontwikkeld

U mag de toepassing wel gebruiken om informatie te raadplegen. Weet evenwel dat niet alles naar behoren werkt. 

 

Voor het consulteren van gegevens in het domein KADASTER is er geen operationele ondersteuning voor foutcodes. U vermijdt enkele foutcodes met behulp van de informatie onder handleidingen, gekende problemen en veelgestelde vragen.

 

Voor het consulteren van gegevens in het domein ONDERNEMING is er slechts beperkte ondersteuning voor foutcodes via http://helpdesk.magda.vlaanderen.be.

 

Voor het consulteren van gegevens in het domein PERSOON en LED, raadpleeg MAGDA Online Pro.