Kadaster

Voor kadaster-gerelateerde taken biedt MAGDA Online volgende diensten aan:

  • ZoekPerceel: Maakt het mogelijk om patrimoniale percelen op te zoeken aan de hand van een gedeeltelijk perceelnummer.
  • GeefEigendomstoestanden: Geeft een zicht op de eigendomstoestanden van één specifiek perceel. De zoekactie vereist de unieke identificatiegegevens van het patrimoniale perceel.
  • ZoekEigendomstoestanden: Laat toe om een lijst van eigendomstoestanden op te vragen. Dit kan aan de hand van een INSZ/RRN of van een ondernemingsnummer.
     

De authentieke bron van de kadastergegevens is de AAPD: de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, onderdeel van de FOD Financiën. Voor de dienst ZoekEigendomstoestanden 02.00 worden bijkomende gegevens opgehaald bij VLABEL: de Vlaamse Belastingsdienst. 

Bekijk hier de algemene uitleg over de types kadastrale percelen en de samenstelling van een perceelnummer ter identificatie van een perceel.

Wil u aansluiten op deze diensten? Hier vindt u meer informatie.

 

Bekijk een instructiefilmpje op Youtube (opent in een nieuw venster).
Open de playlist om alle instructiefilmpjes te bekijken.

 

Zie ook: Veel gestelde vragen