Gekende problemen

Volgende problemen zijn gekend:

 • Als u een verplicht veld in een zoekscherm vergeet in te vullen, worden alle ingevulde zoekcriteria gewist.
 • Sommige zoekvelden missen standaardwaarden.
 • De diensten zijn niet altijd beschikbaar. Let wel, voor de aanlevering van de gegevens is MAGDA Online ook afhankelijk van haar authentieke bronnen.
 • De performantie kan beter.
 • De labels van de velden en de foutboodschappen zijn niet altijd mooi of correct verwoord.
 • De gebruikersinterface laat nog toe om ongeldige zoekcombinaties in te geven.
 • Soms blijven de resultaten van een vorige informatievraag staan op het resultaatscherm. De gebruiker moet dan manueel de resultaten verversen via de functie “Ververs” rechtsboven op het scherm.
 • De weergave van de zoekresultaten is niet altijd zoals verwacht. De gegevens zijn wel juist.
 • De layout kan soms verspringen.
 • De layout van de PDF-exportbestanden is te verbeteren.
 • De historiek-functie van de toepassing toont niet altijd de correcte informatieaanvragen gedaan door de gebruiker.
 • De dienst GeefEigendomstoestanden is zeer gevoelig wat betreft de ingegeven zoekcriteria. Het is ten zeerste aanbevolen om de complete identificatiegegevens van het perceel eerst op te zoeken via de dienst ZoekPerceel.
 • Bij de dienst ZoekEigendomstoestanden werken de datum-selectievelden niet goed. U kan een datum best ingeven met het keyboard, in het formaat jjjj-mm-dd (bvb. 2017-03-30).
 • Bij de dienst ZoekEigendomstoestanden geeft het exporteren van resultaten een foutmelding.
 • De dienst ZoekPersoonOpAdres werkt niet, gebruik hiervoor MAGDA Online Pro.