MAGDA Online Pro

MAGDA Online Pro is een gebruiksvriendelijke webtoepassing die gebruik maakt van het MAGDA platform voor gegevensdeling. Via MAGDA Online Pro kan u momenteel gegevens raadplegen en wegschrijven uit volgende MAGDA domeinen:

Bekijk hier hoe u zich kan registeren en aanmelden voor Magda Online Pro.
Heeft u reeds toegang? Ga naar MAGDA Online Pro

De eerste versie van Magda Online (MAGDA Online Piloot) werkt minder gebruiksvriendelijk en is al grotendeels overgebracht naar MAGDA Online PRO.
Momenteel zijn kadastergegevens enkel in de pilootversie te consulteren. Afhankelijk van beschikbaar budget zal dit domein eventueel op termijn ook gemigreerd worden naar MAGDA Online PRO.
Voor de raadpleging van ondernemingsgegevens kan u gebruikmaken van de minder gebruiksvriendelijke pilootversie of verwijzen we u door naar de KBO Search.