Finaliteit, proportionaliteit, profiel

Afhankelijk van de finaliteit en proportionaliteit, krijgt de afnemer meer of minder gegevens terug van de bron.

Voor het gebruik van bepaalde gegevens uit brondatabanken moet u juridische toegang tot de gegevens verkrijgen. Een toelichting vindt u hier: https://overheid.vlaanderen.be/juridische-toegang-voor-persoonsgegevens. De brondatabanken bevatten echter vaak veel meer gegevens dan deze waarvoor een afnemer juridische toegang heeft verkregen. Het MAGDA-platform filtert (afhankelijk van de finaliteit) deze gegevens en laat enkel deze gegevens door die voor die finaliteit toegelaten zijn. Dit wordt het proportionaliteitsprincipe genoemd. De finaliteit geeft aan met welk doel een persoon gegevens gebruikt.  

Voorbeeld: Zo krijgt een gemeente die de persoonsgegevens van een foutparkeerder wil opzoeken bij het opgeven van een INSZ, enkel naam en adres terug van het Rijksregister, terwijl ze voor een opzoeking in het kader van het uitschrijven van attesten, ook gezinssamenstelling, burgerlijke stand etc terug krijgen.

In de toepassing MAGDA Online wordt een profiel voorzien volgens de finaliteit en de proportionaliteit beschreven in de juridische toegang. Een gebruiker dient telkens het juiste profiel te selecteren om aan te geven met welke finaliteit er een actie in de toepassing zal uitgevoerd worden. 

Als u meerdere profielen hebt toegekend gekregen, kan u via het uitklapmenu (“drop-down menu”) rechts bovenaan op het gewenste profiel klikken of naar de profielselectiepagina gaan:

Selecteer het gewenste profiel voor de taak die u wil uitvoeren.

Op de profielselectiepagina kan u het profiel selecteren dat u wenst te gebruiken. De pagina toont een overzicht van alle profielen die aan u zijn toegekend voor de instantie waarvoor u inlogde. 

Per profiel kan u voor elk toegekend profiel zien welke acties u met dit profiel kan uitvoeren in de toepassing: