Domein kadaster

Mogelijkheden

Binnen het domein KADASTER biedt MAGDA Online Pro de mogelijkheid om:

Algemene uitleg rond het kadaster

Waarvoor dient het kadaster?

Het kadaster dient voornamelijk voor het identificeren van onroerende goederen en hun eigenaars met het oog op het belasten ervan. In hoofdzaak is het Belgische kadaster een fiscaal instrument en minder een juridisch instrument.

Wat is een planperceel?

Een planperceel is een perceel dat een geometrie heeft en dus op kaart kan getoond worden. Van zodra deze geometrie wijzigt, worden 1 of meerdere nieuw planpercelen gecreëerd. Het oude planperceel zal niet meer op een actuele kaart getoond kunnen worden.

Een planperceel wordt aangeduid op basis van een kadastrale aanduiding of capakey.

De capakey (11111A2222/33B444) wordt opgesplitst in:

  • 11111: Kadastrale Afdeling

  • A: Kadastrale sectie

  • 2222: Grondnummer

  • 33: Bisnummer

  • B: letterexponent

  • 444: cijferexponent

Wat is een administratief perceel

Een administratief perceel bevat informatie over het gebruik en de eigendom van een planperceel.

Dit wordt aangeduid met de capakey in combinatie met een partitie, bv. P0000, P0001…

Op 1 planperceel kan bijvoorbeeld een appartementsgebouw staan met 4 verschillende eigenaren: elke eigenaar zal zijn eigen partitie hebben (en eventueel een 5e partitie voor de gemeenschappelijke delen, met dan 4 mede-eigenaars).

Wanneer bijvoorbeeld het gebruik wijzigt, wordt een nieuwe partitie gemaakt, maar het planperceel (de capakey) blijft wel gelijk. De oude partitie wordt dan een inactief administratief perceel. De huidige geldige eigendomstoestand kan enkel van een actief administratief bekomen worden.

1 planperceel kan dus meerdere administratieve percelen bevatten.

Wat is een eigendomstoestand?

Een eigendomstoestand is de koppeling tussen een partitie en de eigenaars. Het bevat volgende gegevens:

  • status over de eigendomstoestand

  • Informatie over de eigenaar(s)

  • Informatie over het perceel/partitie