Toegang tot MAGDA Online

Om persoonsgegevens op te vragen via het MAGDA-platform moet u juridische toegang tot de gegevens verkrijgen. Een toelichting vindt u hier: https://overheid.vlaanderen.be/juridische-toegang-voor-persoonsgegevens

Algemene procedure

Volgende organisaties volgen de algemene aansluitingsprocedure:

  • Autonoom gemeentebedrijf
  • Sociale huisvestingsmaatschappij
  • OCMW
  • Instantie van de Vlaamse overheid
  • Federale instantie
  • Ziekenhuis: enkel bevragingen van de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED)
  • Brandweer en politiezones

Lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband

U kan persoons-, kadaster- en ondernemingsgegevens opvragen. Steden en gemeenten in een samenwerkingsverband moeten eerst individueel toegang vragen tot MAGDA Online. Volg de aansluitingsprocedure lokale besturen.

Geen toegang

  • CommerciĆ«le bedrijven kunnen enkel gebruikmaken van de publieke websites van de betreffende overheidsdiensten voor punctuele bevragingen. U kan hen ook contacteren in verband met webservices.