Toegang tot MAGDA Online

Bekijk hier de algemene aansluitingsprocedure om toegang te krijgen tot MAGDA Online.

Om gegevens op te vragen via het MAGDA-platform moet u juridische toegang tot de gegevens verkrijgen. Een toelichting vindt u hier.

Heeft u reeds toegang? Ga hier naar Magda Online Piloot of Magda Online Pro.

Algemene procedure

Volgende organisaties kunnen gebruikmaken van MAGDA Online:

  • Lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband
  • Autonoom gemeentebedrijf
  • Sociale huisvestingsmaatschappij
  • OCMW
  • Instantie van de Vlaamse overheid
  • Federale instantie
  • Ziekenhuis: enkel bevragingen van de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED)
  • Brandweer en politiezones

Geen toegang

  • Commerciële bedrijven kunnen enkel gebruikmaken van de publieke websites van de betreffende overheidsdiensten voor punctuele bevragingen. U kan hen ook contacteren in verband met webservices.