Algemene aansluitingsprocedure

1. Beschik over de nodige overeenkomsten en juridische toegang

 • De kostprijs voor het gebruik van MAGDA Online wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SWO).

 • Om MAGDA gegevens te delen:
  moet u over de nodige juridische toegang tot de gegevens beschikken. Indien u nog niet over de nodige juridische toegang beschikt, kunnen onze juridische experten hierover advies geven.

 • Om MAGDA Documentendienst te gebruiken:
  moet u verschillende verwerkersovereenkomsten afsluiten in functie van de gekozen formule. 

2. Vervolledig het online aanvraagformulier

3. Uw lokale beheerder kent rechten toe aan uw medewerkers

Uw lokale beheerder de medewerkers toegangsrechten en profielen toekennen.

Weet uw niet wie uw lokale beheerder is, neem dan contact op met de Vlaamse Infolijn (bel het nummer 1700 of gebruik de chat- of mailfuncties).

De lokale beheerder moet volgende stappen ondernemen om een medewerker toegang te geven tot MAGDA Online:

A. Ken het recht 'MAGDA Online' toe aan de medewerker

 • Zoek de medewerker op in Gebruikersbeheer.
 • Selecteer de optie ‘Ken gebruikersrecht toe’.
 • Selecteer het gebruikersrecht 'MAGDA Online' (niet MAGDA Online Publiek)
 • Geef de begin- en einddatum op.

B. Selecteer de profielen waarvoor de medewerker MAGDA Online Pro mag gebruiken

Het profiel bepaalt tot welke gegevens een gebruiker toegang krijgt.

Het profiel verwijst naar het verwerkersdoeleinde (finaliteit) voor het raadplegen van data of naar de Documentendienst.

Geef ook de reden op waarom u deze profielen toekent. 

Wanneer u verder gaat, zal gevraagd worden om de toekenning te bevestigen.