Kostprijs en Samenwerkingsovereenkomst (SWO)

Wat kost MAGDA Online?

 • Om MAGDA gegevens te delen:
  éénmalige aansluitkost van 1000 EUR per domein
  zoals persoon, onderwijs, kadaster, mobiliteit, ...
  Indien gegevens van KSZ: verbruik wordt doorgefactureerd

 • Om MAGDA Documentendienst te gebruiken:
  éénmalige aansluitkost van 1000 EUR per branding (logo op document)
  Indien papieren brieven of aangetekend per post: verbruik wordt doorgefactureerd

Een aansluiting is geldig voor:

 • Onbeperkt aantal gebruikers

 • Onbeperkt aantal opvragingen en documenten

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst

De kost voor het gebruik van MAGDA Online wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SWO). 

 • Stap 1: Download samenwerkingsovereenkomst
 • Stap 2: Vul samenwerkingsovereenkomst aan met de gegevens van uw organisatie. 
  • Opmerking! Niet ondertekenen. DV secretariaat biedt het document opnieuw aan aan uw organisatie, ná ondertekening door Digitaal Vlaanderen.
 • Stap 3: Upload samenwerkingsovereenkomst
 • Stap 4: Ontvang samenwerkingsovereenkomst van Digitaal Vlaanderen 
  • na ondertekening door Digitaal Vlaanderen, zal Digitaal Vlaanderen Secretariaat deze bezorgen via het opgegeven e-mail adres in het aanvraagformulier (stap 4)
 • Stap 5: Ontvang factuur van Digitaal Vlaanderen inkoop
  • na oplevering door Digitaal Vlaanderen, zal u een factuur ontvangen via het opgegeven e-mail adres in het aanvraagformulier (stap 4)