GIPOD interne contactgegevens

GIPOD interne contactgegevens van een werkopdracht, manifestatie of omleiding zijn de contactgegevens die enkel raadpleegbaar zijn door geregistreerde GIPOD-gebruikers. Deze gegevens mogen niet buiten het GIPOD verspreid worden. Je vindt deze terug bij elke werkopdracht, manifestatie en omleiding op het tabblad Contact.

Bij het aanmaken van een inname (werkopdracht / manifestatie) of omleiding worden deze velden standaard ingevuld met de basiscontactgegevens van de organisatie die de beheerder is van de inname of omleiding. De beheerder kan deze gegevens nog wijzigen of aanvullen met contactinformatie specifiek voor die inname of omleiding.

Onder GIPOD interne contactgegevens vind je de volgende set van gegevens:

Opmerking:

De velden "Bedrijf" en "KBO-nummer" worden rechtstreeks overgenomen uit GeoSecure en zijn daarom niet wijzigbaar in GIPOD zelf. Ook niet door de applicatiebeheerder van de organisatie. Indien deze toch gewijzigd moeten worden, kan dit gevraagd worden aan het AIV contactpunt. Uiteraard kunnen deze wijzigingen enkel doorgevoerd worden voor de hele (sub)organisatie, niet voor 1 enkele inname of omleiding.