Publieke contactgegevens

Publieke contactgegevens van een werkopdracht, manifestatie of omleiding zijn de contactgegevens die buiten het GIPOD verspreid mogen worden. Deze gegevens zijn raadpleegbaar in de webtoepassing door geregistreerde GIPOD gebruikers (op het tabblad Contact van de inname of omleiding), maar worden ook ontsloten via de public API. Hierdoor zijn ze ook zichtbaar voor burgers, bijv. in de Hinder-In-Kaart app op Geopunt.

Bij het aanmaken van een inname (werkopdracht / manifestatie) of omleiding worden deze velden standaard ingevuld met de basiscontactgegevens van de organisatie die de beheerder is van de inname of omleiding. De beheerder kan deze gegevens nog wijzigen of aanvullen met contactinformatie bedoeld voor het grote publiek, specifiek voor deze inname of omleiding.

Onder publieke contactgegevens vind je de volgende set van gegevens: