Infoberichten

Infoberichten houden je op de hoogte van acties die gebeurd zijn in GIPOD. Ze worden louter ter informatie getoond, om een goede opvolging mogelijk te maken. Er is geen directe actie van de gebruiker vereist. Soms kan dit echter wel aangewezen zijn, zoals het beoordelen van conflicten. 

Infoberichten worden doorgaans na 30 dagen uit de lijsten verwijderd, tenzij ze niet langer relevant zijn. Dan worden ze onmiddellijk uit de lijsten verwijderd of bijgewerkt. 

Volgende infoberichten kunnen allemaal getriggerd worden in GIPOD:

WERKOPDRACHT:

MANIFESTATIE:

SYNERGIE EN SYNERGIE-AANVRAAG:

Mijn WO: te beoordelen conflicten

In deze infolijst worden de werkopdrachten van - of gedelegeerd aan - jouw organisatie getoond waarvoor de voorbije 30 dagen één of meerdere nieuwe potentiële conflicten werden gedetecteerd die nog beoordeeld moeten worden door jouw organisatie.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Wanneer GIPOD een nieuw potentieel conflict detecteert voor een werkopdracht, zal deze werkopdracht onmiddellijk in de infolijst opgenomen worden.

Dit kan gebeuren bij:

 • het bewaren van de werkopdracht zelf (een nieuw potentieel conflict tussen de bewaarde werkopdracht en een andere werkopdracht, manifestatie, omleiding of busroute/halte)
 • het bewaren van een andere werkopdracht, manifestatie of omleiding (een nieuw potentieel conflict tussen de bewaarde aanwezigheid en de werkopdracht) 
 • het inladen van nieuwe of gewijzigde busroutes/haltes in GIPOD (een nieuw potentieel conflict tussen de busroute/halte en de werkopdracht)

Wanneer in bovenstaande gevallen een reeds beoordeeld conflict gewijzigd wordt (door wijziging aan één of beide conflicterende aanwezigheden), zal het ook opnieuw beoordeeld moeten worden. De werkopdracht waar dit conflict bij hoort, zal ook opgenomen worden in de infolijst.

!! Indien de werkopdracht al in de infolijst staat, zal het bestaande infobericht bijgewerkt worden (zie onder) !!

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • Wanneer alle conflicten die in het infobericht vermeld staan verwijderd worden, zal het item onmiddellijk uit de infolijst verdwijnen. MAAR indien slechts 1 of meerdere conflicten verwijderd worden, maar niet allemaal, zal het infobericht bijgewerkt worden (zie onder).
 • Wanneer de organisatie alle conflicten die in het infobericht vermeld staan beoordeeld heeft, zal het item onmiddellijk uit de infolijst verdwijnen (enkel bij de organisatie die het conflict beoordeelt). MAAR indien slechts 1 of meerdere conflicten beoordeeld worden, maar niet allemaal, zal het infobericht bijgewerkt worden (zie onder).
 • 30 dagen nadat het infobericht het laatst werd gewijzigd (of werd gecreëerd), verdwijnt het item 's nachts uit de infolijst. (wijziging = tijdstip infobericht wijzigt)

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Als één van de attributen van de werkopdracht in de infolijst wijzigt, zonder dat dit aanleiding geeft tot een wijziging van het conflict (bijv. wijzigen van de referentie, beschrijving, ...) dan wordt het item in de lijst bijgewerkt maar het tijdstip van het infobericht wijzigt niet. 
 • Als één van de attributen van een werkopdracht in de infolijst wijzigt, en na herberekening wijzigt hierdoor het conflict (bijv. wijzigen van de periode, zone, hinder, ... ) dan wordt het item in de lijst bijgewerkt, inclusief tijdstip van het infobericht (of het item wordt verwijderd indien geen conflict meer - zie boven). Het infobericht wordt dan opnieuw als "ongelezen" weergegeven.
 • Als er een nieuw conflict gedetecteerd wordt voor een werkopdracht die al in de lijst staat, zal het item in de lijst worden bijgewerkt. Het tijdstip van het infobericht wijzigt, infobericht wordt (opnieuw) als "ongelezen" weergegeven.
 • Als er een conflict beoordeeld of verwijderd wordt voor een werkopdracht met meerdere conflicten in het infobericht, dan zal het item in de lijst worden bijgewerkt. Het desbetreffende conflict wordt verwijderd uit het infobericht, de andere conflicten blijven staan. Het tijdstip van het bericht wijzigt NIET, het bericht blijft "gelezen/ongelezen" zoals het voorheen was.

Mijn OML bij WO: te beoordelen conflicten

In deze infolijst worden de omleidingen horend bij een werkopdracht van - of gedelegeerd aan - jouw organisatie getoond waarvoor de voorbije 30 dagen één of meerdere nieuwe potentiële conflicten werden gedetecteerd die nog beoordeeld moeten worden door jouw organisatie.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Wanneer GIPOD een nieuw potentieel conflict detecteert voor een omleiding horend bij een werkopdracht, zal deze omleiding onmiddellijk in de infolijst opgenomen worden. Dit kan gebeuren bij:

 • het bewaren van de omleiding zelf (een nieuw potentieel conflict tussen de bewaarde omleiding en een werkopdracht, manifestatie of andere omleiding)
 • het bewaren van een werkopdracht, manifestatie of andere omleiding (een nieuw potentieel conflict tussen de bewaarde aanwezigheid en de omleiding) 

Wanneer in bovenstaande gevallen een reeds beoordeeld conflict gewijzigd wordt (door wijziging aan één of beide conflicterende aanwezigheden), zal het ook opnieuw beoordeeld moeten worden. De omleiding waar dit conflict bijhoort, zal ook opgenomen worden in de infolijst.

!! Indien de omleiding al in de infolijst staat, zal het bestaande infobericht bijgewerkt worden (zie onder) !!

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • Wanneer alle conflicten die in het infobericht vermeld staan verwijderd worden, zal het item onmiddellijk uit de infolijst verdwijnen. MAAR indien slechts 1 of meerdere conflicten verwijderd worden, maar niet allemaal, zal het infobericht bijgewerkt worden (zie onder).
 • Wanneer de organisatie alle conflicten die in het infobericht vermeld staan beoordeeld heeft, zal het item onmiddellijk uit de infolijst verdwijnen (enkel bij de organisatie die het conflict beoordeelt). MAAR indien slechts 1 of meerdere conflicten beoordeeld worden, maar niet allemaal, zal het infobericht bijgewerkt worden (zie onder).
 • 30 dagen nadat het infobericht het laatst werd gewijzigd (of werd gecreëerd), verdwijnt het item 's nachts uit de infolijst. (wijziging = tijdstip infobericht wijzigt) 

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Als één van de attributen van de omleiding in de infolijst wijzigt, zonder dat dit aanleiding geeft tot een wijziging van het conflict (bijv. wijzigen van de referentie, beschrijving, ...) dan wordt het item in de lijst bijgewerkt maar het tijdstip van het infobericht wijzigt niet. 
 • Als één van de attributen van de omleiding in de infolijst wijzigt, en na herberekening wijzigt hierdoor het conflict (bijv. wijzigen van de periode, zone, ...) dan wordt het item in de lijst bijgewerkt, inclusief tijdstip van het infobericht (of het item wordt verwijderd indien geen conflict meer - zie boven). Het infobericht wordt dan opnieuw als "ongelezen" weergegeven.
 • Als er een nieuw conflict gedetecteerd wordt voor een omleiding die al in de lijst staat, zal het item in de lijst worden bijgewerkt. Het tijdstip van het infobericht wijzigt, infobericht wordt (opnieuw) als "ongelezen" weergegeven.
 • Als er een conflict beoordeeld of verwijderd wordt voor een omleiding met meerdere conflicten in het infobericht, dan zal het item in de lijst worden bijgewerkt. Het desbetreffende conflict wordt verwijderd uit het infobericht, de andere conflicten blijven staan. Het tijdstip van het bericht wijzigt NIET, het bericht blijft "gelezen/ongelezen" zoals het voorheen was.

Mijn WO: er is interesse

In deze infolijst worden de werkopdrachten van jouw organisatie getoond waarin de voorbije 30 dagen interesse kenbaar gemaakt werd.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Zodra een organisatie interesse kenbaar maakt in een werkopdracht van jouw eigen organisatie, wordt deze werkopdracht onmiddellijk opgenomen in de lijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • Werkopdrachten waarvoor eerder interesse kenbaar gemaakt werd, maar waar iedere geïnteresseerde organisatie deze interesse heeft geannuleerd, verdwijnen onmiddellijk uit de lijst.
 • Wanneer de werkopdracht wordt verwijderd, verdwijnt het item onmiddellijk uit de infolijst.
 • Indien er gedurende 30 dagen geen bijkomende interesse kenbaar werd gemaakt in een werkopdracht, wordt dit automatisch gedetecteerd en verdwijnt de werkopdracht 's nachts uit de infolijst.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Als één van de attributen van de werkopdracht die getoond worden in de infolijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, status, start- of eindtijdstip. Opmerking: bij het wijzigen van één of meerdere attributen van de werkopdracht wordt het tijdstip van het infobericht in het notificatiescherm niet bijgewerkt.
 • Als er een bijkomende organisatie interesse kenbaar maakt in een werkopdracht waarvoor een andere organisatie al interesse kenbaar gemaakt heeft de voorbije 30 dagen, dan wordt het item in de infolijst bijgewerkt. Het tijdstip en de organisaties van het item worden aangepast in de infolijst.
 • Als een organisatie de kenbaar gemaakte interesse annuleert (maar er zijn nog andere organisaties met interesses over), dan worden het tijdstip en de organisaties aangepast.

WO: verwijderd maar interesse van mijn organisatie

In deze infolijst worden de werkopdrachten getoond die de voorbije 30 dagen verwijderd werden door hun beheerder en waarin jouw organisatie interesse kenbaar had gemaakt.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Wanneer een werkopdracht verwijderd wordt, dan zal er onmiddellijk een item worden aangemaakt in de infolijst voor alle organisaties die interesse kenbaar gemaakt hadden in deze werkopdracht.

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

30 dagen nadat de werkopdracht verwijderd werd, zal het item 's nachts uit de infolijst van alle organisaties met interesse verwijderd worden.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

Verwijderde werkopdrachten kunnen niet meer bijgewerkt worden. Bijgevolg zullen items in deze infolijst niet bijgewerkt worden. Na 30 dagen verdwijnen ze automatisch uit de lijst.

WO: gewijzigd maar interesse van mijn organisatie

In deze infolijst worden de werkopdrachten getoond die de voorbije 30 dagen gewijzigd werden door hun beheerder en waarin jouw organisatie interesse kenbaar had gemaakt.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Wanneer een werkopdracht gewijzigd wordt, dan zal er onmiddellijk een item worden aangemaakt in de infolijst voor alle organisaties die interesse kenbaar gemaakt hadden in deze werkopdracht.

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • 30 dagen nadat de werkopdracht gewijzigd werd, zal het item 's nachts uit de infolijst van alle organisaties met interesse verwijderd worden.
 • Wanneer een organisatie haar interesse in de werkopdracht annuleert, zal het item onmiddellijk uit de infolijst van die ene organisatie verwijderd worden.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

Gewijzigde werkopdrachten (met dus één of meerdere gewijzigde attributen) zorgen juist voor een entry in de lijst. Enkel indien de werkopdracht al als item in de lijst staat, zal deze bijgewerkt worden (attributen + tijdstip worden correct aangepast). Indien de werkopdracht nog niet als item in de lijst stond, zal er een nieuwe entry in de lijst gecreeërd worden (zie paragraaf 1).

Mijn WO: verwijderde synergie / uit synergie

In deze infolijst worden de werkopdrachten van/gedelegeerd aan jouw organisatie getoond die opgenomen waren in een synergie, maar waarvan de piloot van de synergie diezelfde synergie heeft verwijderd of de werkopdracht heeft verwijderd uit de synergie.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

 • Wanneer een synergie door de piloot verwijderd wordt, dan worden alle werkopdrachten die opgenomen waren in deze synergie onmiddellijk opgenomen in de infolijst (uiteraard bij de resp. beheerder/aannemer/gedelegeerde bijdrager van de werkopdracht).
 • Wanneer de piloot een werkopdracht uit een synergie verwijdert, dan wordt deze werkopdracht onmiddellijk opgenomen in de infolijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • 30 dagen nadat de synergie werd verwijderd of 30 dagen nadat de werkopdracht door de piloot uit de synergie werd verwijderd, zal het item 's nachts uit de infolijst verwijderd worden.
 • Wanneer een werkopdracht door de piloot uit een synergie werd verwijderd en de piloot diezelfde werkopdracht later opnieuw toevoegt aan dezelfde synergie, dan zal het item onmiddellijk uit de infolijst verwijderd worden.
 • Wanneer de werkopdracht verwijderd wordt, zal het item onmiddellijk uit de infolijst verwijderd worden.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht of synergie die getoond worden in de infolijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, status, start- of eindtijdstip.

Opmerking:

 • Bij het wijzigen van één of meerdere attributen van de werkopdracht of synergie wordt tijdstip van het infobericht in het notificatiescherm niet bijgewerkt.
 • Indien het om een verwijderde synergie gaat, worden de gegeven in de infolijst in het lichtgrijs en cursief weergegeven.

Mijn WO: toegevoegd aan synergie

In deze infolijst worden de werkopdrachten van jouw organisatie getoond die recent (minder dan 30 dagen geleden) toegevoegd werden aan een synergie. Ook wanneer jouw organisatie geen beheerder is, maar wel delegatierechten ontvangen heeft van een andere beheerder voor deze werkopdracht, zal de werkopdracht te zien zijn in jouw infolijst (met een markering tot het om een gedelegeerde werkopdracht gaat).

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Wanneer een werkopdracht wordt toegevoegd aan een synergie, dan wordt deze werkopdracht - samen met de info van de synergie - opgenomen in deze infolijst. 

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • 30 dagen nadat de werkopdracht werd toegevoegd aan de synergie, zal het item 's nachts uit de infolijst verwijderd worden.
 • Wanneer de werkopdracht of de synergie waarin deze werkopdracht zich bevindt, verwijderd wordt, dan zal het item onmiddellijk uit de infolijst verwijderd worden.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht of synergie die getoond worden in de infolijst, wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bijvoorbeeld: bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, status, start- of eindtijdstip.

Opmerking: Bij het wijzigen van één of meerdere attributen van de werkopdracht of synergie wordt het tijdstip van het infobericht niet bijgewerkt.

WO: beheer overgedragen naar mijn organisatie

In deze infolijst worden de werkopdrachten getoond waarvan recent (minder dan 30 dagen geleden) het beheer naar jouw organisatie werd overgedragen door een andere organisatie binnen dezelfde hoofdorganisatie.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Wanneer het beheer van een werkopdracht wordt overgedragen naar jouw organisatie (niet naar één van jouw sub-organisaties, want infolijsten zijn per organisatieniveau), dan wordt de werkopdracht opgenomen in deze infolijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • 30 dagen nadat het beheer van de werkopdracht naar jouw organisatie werd overgedragen, zal het item 's nachts uit de infolijst verwijderd worden.
 • Wanneer je het beheer van de aan jouw organisatie overgedragen werkopdracht op jouw beurt overdraagt aan een andere organisatie binnen de hoofdorganisatie, dan zal het item onmiddellijk uit de infolijst verwijderd worden.
 • Wanneer de werkopdracht verwijderd wordt, wordt het item onmiddellijk uit de infolijst verwijderd.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht die getoond worden in de infolijst, wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, status, start- of eindtijdstip.

Opmerking:

Bij het wijzigen van één of meerdere attributen van de werkopdracht wordt het tijdstip van het infobericht in het notificatiescherm niet bijgewerkt.  

WO - nieuwe / gewijzigde / verwijderde delegatie

In deze infolijst worden de werkopdrachten getoond die de voorbije 30 dagen gedelegeerd werden aan jouw organisatie of waarvan de delegatierechten voor jouw organisatie gewijzigd of verwijderd zijn tijdens de voorbije 30 dagen.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

 • Wanneer een organisatie een nieuwe delegatie ontvangt voor een werkopdracht, zal deze werkopdracht onmiddellijk in de lijst opgenomen worden.
 • Wanneer de delegatie voor een werkopdracht aan een organisatie volledig verwijderd wordt, zal deze werkopdracht onmiddellijk in de lijst opgenomen worden.
 • Wanneer de werkopdracht zelf verwijderd wordt, zijn de delegatierechten niet meer van tel (want de WO kan niet meer gewijzigd worden), en zal de werkopdracht onmiddellijk in de lijst opgenomen worden.
 • Wanneer de delegatierechten voor een werkopdracht voor een organisatie gewijzigd worden, zal deze werkopdracht onmiddellijk in de infolijst opgenomen worden.

!! Indien de werkopdracht al in de lijst staat, zal het bestaande infobericht bijgewerkt worden ipv een nieuw bericht te genereren (zie onder).

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • 30 dagen nadat het infobericht werd gecreëerd of gewijzigd (referentie = tijdstip infobericht), verdwijnt het item 's nachts uit de lijst.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Als één van de attributen van de werkopdracht die getoond worden in de infolijst wijzigt (bijv. wijzigen van de referentie of beschrijving), dan wordt het item in de lijst bijgewerkt maar het tijdstip van het infobericht wijzigt niet. 
 • Als de delegatierechten voor een werkopdracht die getoond wordt in de infolijst wijzigen, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Het tijdstip van het infobericht wijzigt en het infobericht wordt opnieuw als "ongelezen" weergegeven.

Mijn MAN: te beoordelen conflicten

In deze infolijst worden de manifestaties van - of gedelegeerd aan - jouw organisatie getoond waarvoor de voorbije 30 dagen één of meerdere nieuwe potentiële conflicten werden gedetecteerd die nog beoordeeld moeten worden door jouw organisatie.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Wanneer GIPOD een nieuw potentieel conflict detecteert voor een manifestatie, zal deze manifestatie onmiddellijk in de infolijst opgenomen worden. Dit kan gebeuren bij:

 • het bewaren van de manifestatie zelf (een nieuw potentieel conflict tussen de bewaarde manifestatie en een werkopdracht, andere manifestatie, omleiding of busroute/halte)
 • het bewaren van een andere manifestatie, werkopdracht of omleiding (een nieuw potentieel conflict tussen de bewaarde aanwezigheid en de manifestatie) 
 • het inladen van nieuwe of gewijzigde busroutes/haltes in GIPOD (een nieuw potentieel conflict tussen de busroute/halte en de manifestatie)

Wanneer in bovenstaande gevallen een reeds beoordeeld conflict gewijzigd wordt (door wijziging aan één of beide conflicterende aanwezigheden), zal het ook opnieuw beoordeeld moeten worden. De manifestatie waar dit conflict bij hoort, zal ook opgenomen worden in de infolijst.

!! Indien de manifestatie al in de infolijst staat, zal het bestaande infobericht bijgewerkt worden (zie onder) !!

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • Wanneer alle conflicten die in het infobericht vermeld staan verwijderd worden, zal het item onmiddellijk uit de infolijst verdwijnen. MAAR indien slechts 1 of meerdere conflicten verwijderd worden, maar niet allemaal, zal het infobericht bijgewerkt worden (zie onder).
 • Wanneer de organisatie alle conflicten die in het infobericht vermeld staan beoordeeld heeft, zal het item onmiddellijk uit de infolijst verdwijnen (enkel bij de organisatie die het conflict beoordeelt). Maar indien slechts 1 of meerdere conflicten beoordeeld worden, maar niet allemaal, zal het infobericht bijgewerkt worden (zie onder).
 • 30 dagen nadat het infobericht het laatst werd gewijzigd (of werd gecreëerd), verdwijnt het item 's nachts uit de infolijst. (wijziging = tijdstip infobericht wijzigt)

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Als één van de attributen van een manifestatie in de infolijst wijzigt, zonder dat dit aanleiding geeft tot een wijziging van het conflict (bijv. wijzigen van de referentie, beschrijving, ...) dan wordt het item in de lijst bijgewerkt maar het tijdstip van het infobericht wijzigt niet. 
 • Als één van de attributen van een manifestatie in de infolijst wijzigt, en na herberekening wijzigt hierdoor het conflict (bijv. wijzigen van de periode, herhalingspatroon, zone, hinder, ... ) dan wordt het item in de lijst bijgewerkt, inclusief tijdstip van het infobericht (of het item wordt verwijderd indien geen conflict meer - zie boven). Het infobericht wordt dan opnieuw als "ongelezen" weergegeven.
 • Als er een nieuw conflict gedetecteerd wordt voor een manifestatie die al in de lijst staat, zal het item in de lijst worden bijgewerkt. Het tijdstip van het infobericht wijzigt, infobericht wordt (opnieuw) als "ongelezen" weergegeven.
 • Als er een conflict beoordeeld of verwijderd wordt voor een manifestatie met meerdere conflicten in het infobericht, dan zal het item in de lijst worden bijgewerkt. Het desbetreffende conflict wordt verwijderd uit het infobericht, de andere conflicten blijven staan. Het tijdstip van het bericht wijzigt NIET, het bericht blijft "gelezen/ongelezen" zoals het voorheen was.

Mijn OML bij MAN: te beoordelen conflicten

In deze infolijst worden de omleidingen horend bij een manifestatie van - of gedelegeerd aan - jouw organisatie getoond waarvoor de voorbije 30 dagen één of meerdere nieuwe potentiële conflicten werden gedetecteerd die nog beoordeeld moeten worden door jouw organisatie.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Wanneer GIPOD een nieuw potentieel conflict detecteert voor een omleiding horende bij een manifestatie, zal deze omleiding onmiddellijk in de infolijst opgenomen worden. Dit kan gebeuren bij:

 • het bewaren van de omleiding zelf (een nieuw potentieel conflict tussen de bewaarde omleiding en een werkopdracht, manifestatie of andere omleiding)
 • het bewaren van een werkopdracht, manifestatie of andere omleiding (een nieuw potentieel conflict tussen de bewaarde aanwezigheid en de omleiding) 

Wanneer in bovenstaande gevallen een reeds beoordeeld conflict gewijzigd wordt (door wijziging aan één of beide conflicterende aanwezigheden), zal het ook opnieuw beoordeeld moeten worden. De omleiding waar dit conflict bijhoort, zal ook opgenomen worden in de infolijst.

!! Indien de omleiding al in de infolijst staat, zal het bestaande infobericht bijgewerkt worden (zie onder) !!

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • Wanneer alle conflicten die in het infobericht vermeld staan verwijderd worden, zal het item onmiddellijk uit de infolijst verdwijnen. MAAR indien slechts 1 of meerdere conflicten verwijderd worden, maar niet allemaal, zal het infobericht bijgewerkt worden (zie onder).
 • Wanneer de organisatie alle conflicten die in het infobericht vermeld staan beoordeeld heeft, zal het item onmiddellijk uit de infolijst verdwijnen (enkel bij de organisatie die het conflict beoordeelt). MAAR indien slechts 1 of meerdere conflicten beoordeeld worden, maar niet allemaal, zal het infobericht bijgewerkt worden (zie onder).
 • 30 dagen nadat het infobericht het laatst werd gewijzigd (of werd gecreëerd), verdwijnt het item 's nachts uit de infolijst. (wijziging = tijdstip infobericht wijzigt) 

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Als één van de attributen van de omleiding in de infolijst wijzigt, zonder dat dit aanleiding geeft tot een wijziging van het conflict (bijv. wijzigen van de referentie, beschrijving, ...) dan wordt het item in de lijst bijgewerkt maar het tijdstip van het infobericht wijzigt niet. 
 • Als één van de attributen van een omleiding in de infolijst wijzigt, en na herberekening wijzigt hierdoor het conflict (bijv. wijzigen van de periode, zone, ...) dan wordt het item in de lijst bijgewerkt, inclusief tijdstip van het infobericht (of het item wordt verwijderd indien geen conflict meer - zie boven). Het infobericht wordt dan opnieuw als "ongelezen" weergegeven.
 • Als er een nieuw conflict gedetecteerd wordt voor een omleiding die al in de lijst staat, zal het item in de lijst worden bijgewerkt. Het tijdstip van het infobericht wijzigt, infobericht wordt (opnieuw) als "ongelezen" weergegeven.
 • Als er een conflict beoordeeld of verwijderd wordt voor een omleiding met meerdere conflicten in het infobericht, dan zal het item in de lijst worden bijgewerkt. Het desbetreffende conflict wordt verwijderd uit het infobericht, de andere conflicten blijven staan. Het tijdstip van het bericht wijzigt NIET, het bericht blijft "gelezen/ongelezen" zoals het voorheen was.

MAN: beheer overgedragen naar mijn organisatie

In deze infolijst worden de manifestaties getoond waarvan recent (minder dan 30 dagen geleden) het beheer naar jouw organisatie werd overgedragen door een andere organisatie binnen dezelfde hoofdorganisatie.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

Wanneer het beheer van een manifestatie wordt overgedragen naar jouw organisatie (niet naar één van jouw sub-organisaties want infolijsten zijn per organisatieniveau), dan wordt deze manifestatie opgenomen in deze infolijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • 30 dagen nadat het beheer van de manifestatie naar jouw organisatie werd overgedragen, zal het item 's nachts uit de infolijst verwijderd worden.
 • Wanneer je het beheer van de aan jouw organisatie overgedragen manifestatie op jouw beurt overdraagt aan een andere organisatie binnen de hoofdorganisatie, dan zal het item onmiddellijk uit de infolijst verwijderd worden.
 • Wanneer de manifestatie verwijderd wordt, wordt het item onmiddellijk uit de infolijst verwijderd.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

Als één van de attributen van de manifestatie die getoond worden in de infolijst, wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, start- of eindtijdstip.

Opmerking:

Bij het wijzigen van één of meerdere attributen van de manifestatie wordt het tijdstip van het infobericht in het notificatiescherm niet bijgewerkt.

MAN - nieuwe / gewijzigde / verwijderde delegatie

In deze infolijst worden de manifestaties getoond die de voorbije 30 dagen gedelegeerd werden aan jouw organisatie of waarvan de delegatierechten voor jouw organisatie gewijzigd of verwijderd zijn tijdens de voorbije 30 dagen.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

 • Wanneer een organisatie een nieuwe delegatie ontvangt voor een manifestatie, zal deze manifestatie onmiddellijk in de lijst opgenomen worden.
 • Wanneer de delegatie voor een manifestatie aan een organisatie volledig verwijderd wordt, zal deze manifestatie onmiddellijk in de lijst opgenomen worden.
 • Wanneer de manifestatie zelf verwijderd wordt, zijn de delegatierechten niet meer van tel (want de MAN kan niet meer gewijzigd worden), en zal de manifestatie onmiddellijk in de lijst opgenomen worden.
 • Wanneer de delegatierechten voor een manifestatie voor een organisatie gewijzigd worden, zal deze manifestatie onmiddellijk in de infolijst opgenomen worden.

!! Indien de manifestatie al in de lijst staat, zal het bestaande infobericht bijgewerkt worden ipv een nieuw bericht te genereren (zie onder).

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • 30 dagen nadat het infobericht werd gecreëerd of gewijzigd (referentie = tijdstip infobericht), verdwijnt het item 's nachts uit de lijst.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Als één van de attributen van de manifestatie die getoond worden in de infolijst wijzigt (bijv. wijzigen van de referentie of beschrijving), dan wordt het item in de lijst bijgewerkt maar het tijdstip van het infobericht wijzigt niet. 
 • Als de delegatierechten voor een manifestatie die getoond wordt in de infolijst wijzigen, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Het tijdstip van het infobericht wijzigt en het infobericht wordt opnieuw als "ongelezen" weergegeven.

Mijn SA: antwoord gewijzigd na de deadline

In deze infolijst worden de synergie-aanvragen getoond die pas na de deadline van de synergie-aanvraag beantwoord werden of waarvan het antwoord werd gewijzigd na de deadline.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

 • Wanneer een organisatie je synergie-aanvraag beantwoordt na de deadline, dan zal dit antwoord in de infolijst verschijnen.
 • Wanneer een organisatie zijn antwoord op je synergie-aanvraag wijzigt na de deadline, dan zal dit antwoord in de infolijst verschijnen.

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • 30 dagen na het verzenden/wijzigen van het antwoord op de synergie-aanvraag, zal het item 's nachts automatisch uit de infolijst verwijderd worden.
 • Wanneer de deadline van een synergie-aanvraag wordt aangepast (naar de toekomst toe), dan zullen eventuele antwoorden die niet langer na de deadline liggen, onmiddellijk worden verwijderd uit de infolijst.
 • Wanneer de synergie-aanvraag wordt ingetrokken, zullen de bijhorende items onmiddellijk uit de infolijst verwijderd worden.
 • Wanneer de synergie-aanvraag vervalt (omdat de werkopdracht van waaruit ze gelanceerd werd, verwijderd is), zullen de bijhorende items onmiddellijk uit de infolijst verwijderd worden.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Als één van de attributen van de synergie-aanvraag die getoond wordt in de infolijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving of deadline. Het tijdstip van het infobericht wordt hierbij niet bijgewerkt.
 • Als een antwoord dat getoond wordt in de infolijst binnen de 30 dagen wordt gewijzigd, dan wordt het tijdstip in de lijst wel bijgewerkt. Het item zal in de lijst blijven staan tot 30 dagen na de laatste wijziging van het antwoord.

Ontvangen SA: gewijzigd na mijn positief antwoord

In deze infolijst worden de synergie-aanvragen getoond die gewijzigd werden nadat de synergie-aanvraag al positief beantwoord werd door uw organisatie.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

 • Synergie-aanvragen die positief beantwoord werden door jouw organisatie, maar die nadien nog door de lanceerder van de synergie-aanvraag werden gewijzigd of ingetrokken.
 • Synergie-aanvragen die positief beantwoord werden door jouw organisatie, maar die nadien ook beantwoord werden door één of meerdere andere organisaties.
 • Synergie-aanvragen die positief beantwoord werden door jouw organisatie, maar die nadien ook ontvangen werden door andere organisaties (bv. na het wijzigen van de synergie-interessezone van de organisatie die de synergie-aanvraag eerst niet ontving).
 • Synergie-aanvragen die positief beantwoord werden door jouw organisatie, maar die nadien vervallen zijn doordat de werkopdracht van de SA verwijderd werd. Het tijdstip in de infolijst is het tijdstip waarop de werkopdracht van de synergie-aanvraag werd verwijderd.

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • Items uit deze infolijst worden 30 dagen na de laatste wijziging van de synergie-aanvraag 's nachts automatisch verwijderd uit de lijst.
 • Als een organisatie zijn positief antwoord wijzigt in een negatief antwoord, zal het item onmiddellijk uit de lijst verwijderd worden.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Als de synergie-aanvraag opnieuw gewijzigd wordt, dan wordt het tijdstip van het bestaande item in de infolijst bijgewerkt.
 • Als een attribuut van de synergie-aanvraag gewijzigd wordt, dan wordt het overeenkomstige attribuut van het bestaande item bijgewerkt.

Mijn SYN: overdracht pilootschap verstuurd

In deze infolijst worden de synergieën van jouw organisatie getoond, waarvoor de voorbije 30 dagen een aanvraag tot overdracht pilootschap verstuurd is naar een andere organisatie, of waarbij een kandidaat-piloot de voorbije 30 dagen geantwoord heeft op een aanvraag tot overdracht pilootschap.

Criteria om opgenomen te worden in deze infolijst:

 • Wanneer je een aanvraag verstuurt om het pilootschap van een synergie over te dragen, dan zal dit item onmiddellijk in de infolijst verschijnen met als antwoord van de kandidaat-piloot "Onbeslist".
 • Wanneer een kandidaat-piloot antwoordt op een aanvraag tot overdracht pilootschap van jouw organisatie én de SYN stond niet meer in deze infolijst, dan zal een item in deze lijst gecreëerd worden en het antwoord van de kandidaat-piloot weergegeven worden: "Aanvaard/Geweigerd". 

Criteria om verwijderd te worden uit deze infolijst:

 • 30 dagen na het antwoord van de kandidaat-piloot, zal het item 's nachts uit de lijst verwijderd worden.
 • Indien de kandidaat-piloot niet antwoordt, zal het item 30 dagen na het verzenden van de aanvraag voor overdracht van het pilootschap 's nachts uit de lijst verwijderd worden.
 • Wanneer je de aanvraag voor het overdragen van het pilootschap intrekt, zal het item onmiddellijk uit de lijst verwijderd worden.
 • Wanneer je de laatste werkopdracht van de kandidaat-piloot uit de synergie verwijdert, kan deze organisatie niet langer in aanmerking komen voor overdracht van het pilootschap en zal het item onmiddellijk uit de lijst verwijderd worden. De aanvraag wordt ook automatisch ingetrokken.
 • Wanneer de synergie verwijderd wordt, zal het item onmiddellijk uit de lijst verwijderd worden.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

 • Wanneer een kandidaat-piloot antwoordt op een aanvraag tot overdracht pilootschap én de SYN stond nog in de infolijst, dan zal het tijdstip van het bestaande item in de infolijst bijgewerkt worden én het antwoord van de kandidaat-piloot weergegeven worden: "Aanvaard/Geweigerd".
 • Als een attribuut van de synergie gewijzigd wordt, dan wordt het overeenkomstige attribuut van het bestaande item bijgewerkt. In dit geval wordt het tijdstip van het item in de infolijst niet gewijzigd.