Instellingen voor omleidingen

Een applicatiebeheerder kan volgende instellingen voor omleidingen beheren voor alle suborganisaties van zijn organisatie, zodat het omleidingsproces zo vlot mogelijk verloopt:

Voor een stad of gemeente zijn er nog 2 bijkomende instellingen beschikbaar (enkel voor de hoofdorganisatie):

Deze instellingen kunnen per suborganisatie ingesteld worden door de applicatiebeheerder van de organisatie. Bijdragers & raadplegers kunnen deze info bekijken, maar niet wijzigen. De contactgegevens kunnen wel steeds overschreven worden in de applicatie zelf.

Alle instellingen voor omleidingen zijn in tweevoud beschikbaar: voor omleidingen bij werkopdrachten én voor omleidingen bij manifestaties

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

  • Je bent enkel applicatiebeheerder: de pagina "Instellingen voor jouw organisatie" opent onmiddellijk.
  • Je bent applicatiebeheerder maar hebt ook nog een andere rol (bijdrager, raadpleger): GIPOD opent op de homepagina. Klik rechtsboven op de organisatienaam om naar de pagina "Instellingen voor jouw organisatie" te gaan.

Stap 2: Selecteer een (sub)organisatie

Een applicatiebeheerder heeft de mogelijkheid om de instellingen voor zijn organisatie te beheren per suborganisatie. Selecteer de (sub)organisatie waarvoor je de instellingen wil beheren in de dropdown-lijst.

Stap 3: Selecteer tabblad Omleiding en vul velden in

Wanneer een bijdrager een nieuwe omleiding aanmaakt bij een werkopdracht of manifestatie, worden de respectievelijke basiscontactgegevens van de (sub)organisatie automatisch overgenomen in het tabblad Contact, onder GIPOD interne contactgegevens en Publieke contactgegevens. Zo hoeven deze gegevens niet elke keer volledig opnieuw ingevuld te worden.

Veld Omschrijving Type Verplicht?
Bedrijf      Naam van het bedrijf of organisatie die verantwoordelijk is voor de omleiding.
Dit veld wordt automatisch overgenomen uit security en is niet wijzigbaar in GIPOD zelf. Contacteer het AIV contactpunt indien de bedrijfsnaam gewijzigd moet worden.
Karakters
(max. 200)
/
KBO-nummer Het KBO-nummer is hetzelfde als het BTW-nummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers.
Dit veld wordt automatisch overgenomen uit security en is niet wijzigbaar in GIPOD zelf. Contacteer het AIV contactpunt indien de bedrijfsnaam gewijzigd moet worden.
Cijfers
(exact 10)
/
Naam Naam van de contactpersoon. Karakters
(max. 100)
Nee (enkel verplicht indien er uitzonderlijk geen bedrijfsnaam is)
Voornaam Voornaam van de contactpersoon. Karakters
(max. 100)
Nee
Telefoon 1 Telefoonnummer Cijfers 
(max. 20)
Nee
Telefoon 2 Telefoonnummer Cijfers 
(max. 20)
Nee
E-mail E-mailadres Karakters
(max. 320)
Nee
Extra adreslijn Extra adreslijn Karakters
(max. 200)
Nee
Straat Straatnaam Karakters
(max. 200)
Nee
Nummer Huisnummer Karakters
(max. 50)
Nee
Postcode Postcode Karakters
(max. 10)
Nee
Gemeente Gemeente Karakters
(max. 200)
Nee
Land Land Lijst met landen

Met de knop Standaardcontactgegevens kan de applicatiebeheerder ervoor kiezen om de ingevulde contactgegevens te wissen en opnieuw de originele contactgegevens te gebruiken die doorgegeven zijn aan AIV bij het aanmaken van de organisatie in GeoSecure.

Onderstaande 2 instellingen zijn enkel beschikbaar voor steden en gemeenten (op niveau van hoofdorganisatie, niet voor suborganisaties). Volgens het GIPOD decreet is een lokaal bestuur immers verantwoordelijk voor het ingeven en beheren van omleidingen op het eigen grondgebied. Er kan echter ook in samenspraak een andere organisatie aangeduid worden die dit moet doen.

Hier kan men ingeven welke organisatie moet oordelen of er al dan niet een omleiding nodig zal zijn voor een inname op het grondgebied van de stad/gemeente. Dit kan de stad/gemeente zelf zijn, maar ook een andere organisatie die door hen wordt aangeduid, bv. de lokale politiezone, het mobiliteitsbedrijf, ... De organisatie moet wel gekend zijn in GIPOD. 

Typ en selecteer in het veld "Bedrijf" de naam van de organisatie. De contactgegevens zullen automatisch opgehaald worden.

Bij het ingeven van een nieuwe inname wordt, op basis van de zone van de inname & de instelling van de stad/gemeente waar de inname ligt, berekend welke organisatie(s) zal moeten oordelen of een omleiding nodig is voor de inname.

Wanneer een werkopdracht de status "concreet gepland" krijgt, zal de aangeduide organisatie een alarm ontvangen met de vraag om te oordelen of een omleiding al dan niet nodig zal zijn. 

Bij een manifestatie wordt dit alarm onmiddellijk gegenereerd bij het ingeven ervan, tenzij bij de ingave wordt direct wordt meegegeven of een omleiding al dan niet nodig is.  

Hier kan men ingeven welke organisatie omleidingen moet ingeven en beheren voor innames op het grondgebied van de stad/gemeente. Dit kan de stad/gemeente zelf zijn, maar ook een andere organisatie die door hen wordt aangeduid, bv. de lokale politiezone, het mobiliteitsbedrijf, ... De organisatie moet wel gekend zijn in GIPOD.

Typ en selecteer in het veld "Bedrijf" de naam van de organisatie. De contactgegevens zullen automatisch opgehaald worden.

Bij het ingeven van een nieuwe inname wordt, op basis van de zone van de inname & de instelling van de stad/gemeente waar de inname ligt, berekend welke organisatie(s) de omleidingen voor de inname zal moeten (ingeven en) beheren.

Wanneer er geoordeeld werd dat een omleiding nodig is of wanneer er niet geantwoord werd (zie hierboven), zal er een alarm gestuurd worden naar de aangeduide organisatie indien er 4 weken vóór de geplande start van de inname nog geen omleiding ingetekend werd. Dit geeft de organisatie nog 1 week de tijd om een (voorstel van) omleiding in te geven, gezien dit volgens het decreet minstens 3 weken op voorhand moet gebeuren. Indien een reeds aangemaakte omleiding 1 week voor de start ervan nog niet vergund werd, zal hier ook een alarm voor verstuurd worden. 

Beide alarmen bestaan ook voor omleidingen bij manifestaties.

Stap 4: Bewaar

Vergeet niet te bewaren. Bovenaan de pagina wordt weergegeven wanneer en door wie de instellingen laatst werden gewijzigd.