Delegatie

Wanneer in de praktijk een aannemer/andere organisatie mee betrokken is bij de uitvoering van een werkopdracht/manifestatie, kan je in GIPOD het beheer van deze werkopdracht/manifestatie van jouw organisatie (of suborganisatie ervan) delegeren aan deze aannemer/organisatie, terwijl je eigen organisatie beheerder blijft. 

Delegatie laat bijdragers dus toe het beheer van hun aanwezigheden gedeeltelijk te delegeren aan een andere organisatie binnen of buiten de eigen organisatie. Welke onderdelen er juist gedelegeerd worden aan wie, kan flexibel gekozen worden per aanwezigheid. Op deze manier kunnen de processen en de samenwerking tussen organisaties uit de praktijk beter vertaald worden in GIPOD.

Je vindt deze functionaliteit terug op de tab Delegatie van een werkopdracht/manifestatie.

Voorbeeld: deze werkopdracht is gedelegeerd aan de organisatie "AGIV_Test". Deze gedelegeerde organisatie heeft volgende delegatierechten ontvangen: Zone, Status - Periode, Hinder, Omleidingen, Interne contactgegevens. Zij zal dus - naast de beheerder zelf - ook wijzigingen kunnen aanbrengen aan de werkopdracht voor deze specifiek toegekende onderdelen.

Werkopdrachten kunnen gedelegeerd worden aan aannemers, maar ook aan andere organisaties (op voorwaarde dat deze over een bijdragerrol beschikken). Manifestaties kunnen enkel gedelegeerd worden aan organisaties die ook over een bijdragerrol beschikken.

Organisaties die gedelegeerde rechten ontvangen, kunnen dan wijzigingen aanbrengen aan de toegekende werkopdracht of toegekende manifestatie. Zo kunnen deze steeds zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Uiteraard bepaalt de beheerder welke gegevens bijgewerkt mogen worden en welke niet door de juiste delegatierechten toe te kennen, want als beheerder blijft hij de eindverantwoordelijke voor de werkopdracht/manifestatie in GIPOD.

Meer info over delegeren:

Beheer van een werkopdracht delegeren 

Beheer van een manifestatie delegeren

Zoeken delegaties voor werkopdrachten 

Zoeken delegaties voor manifestaties

Meer info over het beheren van een toegekende werkopdracht of manifestatie (= gedelegeerd aan jou):

Raadplegen en wijzigen van een toegekende werkopdracht

Raadplegen en wijzigen van een toegekende manifestatie