Legende

Icoontjes op de kaart*

Werkopdracht
Werkopdracht in een synergie-aanvraag
Werkopdracht in een synergie
Manifestatie
Bus-Tram-Metro (halte)
Bus-Tram-Metro (route)
Omleiding Omleiding

Inkleuring van de zones op de kaart

 

Zone

 

Buffer rond de zone

 

Geselecteerde zone

 

Conflictzone

 

Omleiding

 

Geselecteerde omleiding

Voorbeeld van zones: zone, buffer, geselecteerde zone en conflictzone

Op deze kaart van Hasselt heeft een werkopdracht met als zone de straat Stadomsvaart (aanwezigheid 71), een potentieel conflict met een werkopdracht die als zone zowel de Koning Boudewijnlaan als de Maastrichtersteenweg heeft.

De grootte van de buffer rondom een zone is afhankelijk van de hinder. Het GIPOD maakt een onderscheid tussen normale hinder en belangrijke hinder. Zo heeft de werkopdracht die als zone de Koning Boudewijnlaan en de Maastrichtersteenweg heeft, belangrijke hinder en bijgevolg een ruimere buffer.

* Attributie: Maps Icons Collection http://mapicons.nicolasmollet.com