Zone tekenen

Een zone tekenen

Volgende drie knoppen kan je gebruiken om een zone te tekenen:

Intekenen van een zone
teken polygoon Teken zone Klik op dit icoon om door middel van een polygoon een zone te tekenen op de kaart. Klik 1x om een nieuw lijnstuk aan de polygoon toe te voegen en versleep de muis. Dubbelklik als je het laatste lijnstuk van de polygoon wil afsluiten. Voorbeeld.
teken cirkel Teken cirkel Klik op dit icoon om door middel van een cirkel een zone te tekenen op de kaart. Klik 1x op het midden van het gebied dat je wil omcirkelen en versleep tegelijkertijd de muis om de straal van de cirkel te vergroten/verkleinen. Voorbeeld.
teken multiline Teken multilijn Met deze functie kan je een zone tekenen door middel van een multilijn. Opm.: een multilijn moet je vervolgens een buffer geven om een geldige zone te hebben. Voorbeeld.

Volgende knop kan je gebruiken om in te zoomen op een voorgedefinieerde zone en deze te selecteren:

Zoom en selecteer
zoom naar locatie Zoom locatie je kan door ingave van adresgegevens, wegnummers of perceelnummers meteen zoomen naar de opgegeven locatie. Je kan deze locatie ook selecteren met de functie "Zoom en selecteer", merk op dat je de verkregen selectie moet bufferen vooraleer je ze als zone kan opslaan. Voorbeeld.

Voorbeeld: Teken zone (multipolygoon) 

 • Klik een aantal keren op het plusicoontje om dieper in te zoomen op de kaart tot op straatniveau
 • Klik op de knop "Teken zone"
 • Klik op een positie op de kaart. Bijvoorbeeld op de hoek van een weg. Hier begin je de polygoon te tekenen. Het startpunt van de polygoon wordt met een blauw cirkeltje weergegeven
 • Verplaats de muis en klik telkens om een lijnstukje toe te voegen aan de polygoon, bv. in een hoek of in een bocht. Volg op deze manier de contouren van de zone die je wil tekenen
 • Dubbelklik om de polygoon te sluiten.

Voorbeeld: Teken cirkel

 • Klik een aantal keren op het plusicoontje om dieper in te zoomen op de kaart tot op straatniveau
 • Klik op de knop "Teken cirkel"
 • Klik op het midden van het gebied dat je wil omcirkelen en houd de linkermuisknop ingedrukt
 • Versleep vervolgens de muis om de straal van de cirkel te vergroten/verkleinen
 • Laat de linkermuisknop los als de cirkel de gewenste grootte heeft

Cirkel intekenen

Voorbeeld: Teken multilijn

 • Klik een aantal keren op het plusicoontje om dieper in te zoomen op de kaart tot op straatniveau
 • Klik op de knop "Teken multilijn"
 • Klik op een positie op de kaart. Bijvoorbeeld op de hoek van een weg. Hier begin je de multilijn te tekenen. Het startpunt van de multilijn wordt met een blauw cirkeltje weergegeven
 • Verplaats de muis en klik telkens om een lijnstukje toe te voegen aan de multilijn, bv. in een hoek of in een bocht. Volg op deze manier de contouren van de zone die je wil tekenen
 • Dubbelklik als de multilijn af is

Multiline intekenen

Voorbeelden: ongeldige zones

 • De zone werd als een multipolygoon getekend (zie bv. Teken zone), maar een van de lijnstukken kruist een ander lijnstuk van de multipolygoon
 • Een geldige multipolygoon mag geen kruisende zijden hebben
 • Tip: ongeldige multipolygonen zien er vaak uit als een zandlopertje

 • Deze zone werd als een multilijn getekend (zie bv. Teken multilijn) maar de multilijn is nog niet gebufferd (zie bv. Multilijn bufferen)
 • Een multilijn is enkel geldig als zone als deze is gebufferd

Voorbeeld: Zoom locatie

Je kan ook inzoomen op de kaart door adres- en/of perceelsgegevens in te voeren.

Volgende knop kan je gebruiken om in te zoomen op een door jou gekozen locatie:

Zoom en selecteer
zoom naar locatie Klik op de knop "Locatie".
Kies locatie

Een keuzemenu verschijnt.

Kies gemeente

 

Maak een keuze uit een gemeente, bv. Aalst.

 

--> Tip: je kan ook de beginletters van een gemeente intypen om sneller een keuze uit de lijst te kunnen maken.

Kies straat Maak vervolgens een straatkeuze, bv. 't Klein Eeckhout.
Kies locatie Klik op "Zoom" om op deze straat in te zoomen op de kaart.
Zoom naar straat De volledige straat wordt getoond.

Voorbeeld: Zoom en selecteer op locatie

Je kan ook op een locatie inzoomen en deze automatisch als zone selecteren. Bv.:

- een hele gemeente of stad.

- een straat, wegnummer of perceel: je krijgt dan een multilijn van de selectie die je nog moet bufferen.

Volgende knop kan je gebruiken om in te zoomen op een voorgedefinieerde zone en deze te selecteren:

Zoom en selecteer
zoom naar locatie Klik op de knop "Locatie".
Kies locatie

Een keuzemenu verschijnt.

Kies gemeente

 

Maak een keuze uit een gemeente of stad, bv. Aalst.

 

--> Tip: je kan ook de beginletters van een gemeente intypen om sneller een keuze te kunnen maken.

Kies straat Klik vervolgens op de knop "Zoom en selecteer".
Zoom en selecteer straat Er wordt ingezoomd op de volledige stad en deze wordt automatisch geselecteerd.

Een zone importeren en exporteren 

Importeren en exporteren van een zone
importeer zone Importeer zone                           Een zone die u eerder exporteerde, kan u via deze functie inladen op de kaart.
exporteer zone Exporteer zone Een getekende zone kan u exporteren met deze functie.

Een zone exporteren:

Voorwaarde: op de kaart heb je al een zone getekend die je wil exporteren: (zie evt. Zone tekenen)
exporteer zone Klik op de knop "Exporteer bestand".
Keuze formaat export zone

Selecteer het gewenste formaat. Indien je kiest voor GML (Geography Markup Language), wordt de zone geëxporteerd naar gipodzone.gml. Indien je WKT (Well-Known Text) kiest, wordt de zone geëxporteerd naar gipodzone.wkt.

Let op indien je het GML- bestand wil bekijken met een GIS-tool. Sommige GIS-paketten hebben het schema (gipodzone.xsd) nodig om het gml-bestand te kunnen visualiseren. Dit bestand moet zich in dezelfde map bevinden als het GML-bestand. In de header van gipodzone.gml vind je het xsi:schemaLocation attribuut met de locatie van gipodzone.xsd. Je kan gipodzone.xsd hier downloaden.

opslaan als

Afhankelijk van je internetbrowser kan dit er bij jou anders uit zien:

- mogelijk wordt het bestand meteen gedownload, bv. naar de folder "Downloads";

- of wordt je in een dialoogvenster gevraagd om het bestand gipodzone.gml of gipodzone.wkt te openen of op te slaan en kan je vervolgens een locatie op je PC of netwerk kiezen.

 

--> Tip: standaard wordt de naam "gipodzone.gml" of "gipodzone.wkt" voorgesteld, je kan deze naam eventueel wijzigen. In dit voorbeeld zou je de zone bv. "Zone Plantin en Moretuslei.gml" kunnen noemen.

Een zone importeren:

importeer zone Klik op de knop "Importeer bestand".
openen

Een dialoogvenster verschijnt.

- Ga naar de map waar je zones in hebt bewaard

- Selecteer een zonebestand in WKT- (met extensie .wkt) of GML- (met extensie .gml) formaat en klik op "Open".

- Indien je een zone importeert met meer dan 5000 punten, moet je eerst generaliseren vooraleer je kan bewaren. 

 

Het zonebestand wordt opgeladen en getoond op de kaart.

De beschikbare lagen in GIPOD 

Alle kaarten worden standaard weergegeven met het GRB als achtergrondlaag.

Daarnaast kan men kiezen uit volgende achtergrondlagen: