Rollen

Een GIPOD-gebruiker kan beschikken over één of meerdere GIPOD-rollen. Bij meerdere rollen worden de rechten van de rollen opgeteld.

Volgende rollen zijn beschikbaar binnen het GIPOD:

 Rol

Omschrijving

 Applicatiebeheerder

Een persoon met deze rol kan in het GIPOD de volgende instellingen beheren per suborganisatie van zijn organisatie: 

- de interessezone en synergie-interessezone van elke suborganisatie

- de basiscontactgegevens voor werkopdrachten en basiscontactgegevens voor manifestaties

- de voorkeursdelegaties voor werkopdrachten en voorkeursdelegaties voor manifestaties

- de deadline voor synergie-aanvragen

- enkele andere algemene instellingen, zoals de standaardperiode bij zoekopdrachten, de zichtbare achtergrondlagen, ...    

 Bijdrager

Een persoon met deze rol kan in het GIPOD alles raadplegen. Daarnaast kan hij voor zijn organisatie en de suborganisaties ervan items aanmaken, wijzigen en verwijderen (met uitzondering van de interessezone, synergie-interessezone, GIPOD interne contactgegevens en publieke contactgegevens; zie Applicatiebeheerder).

Een GIPOD-bijdrager kan bovendien een gedeelte van het beheer van een werkopdracht delegeren aan een andere organisatie (met de rol Aannemer of Bijdrager).

 Raadpleger Een persoon met deze rol kan in het GIPOD alles raadplegen, maar niets wijzigen.
 Aannemer Een persoon met deze rol kan in het GIPOD zijn te beheren werkopdrachten raadplegen en gedeeltelijk wijzigen. Zie "Voor Aannemers"