Gebruikersprofiel

Rechts bovenaan in de menubalk vind je je gebruikersnaam waarmee je bent ingelogd en de organisatie waartoe je behoort.

Deleted content encountered, site owner alerted.

  • Wanneer je klikt op de organisatienaam, kom je terecht op de pagina "Instellingen voor jouw organisatie". Hier kan je de GIPOD-instellingen bekijken die de applicatiebeheerder van jouw organisatie heeft ingegeven voor je organisatie. Deze instellingen kunnen enkel gewijzigd worden door de applicatiebeheerder. 
  • Naast de gebruikersnaam en organisatienaam vind je een link naar de online help van GIPOD: klik op 

  • Wanneer er gedurende 50min geen activiteit gedetecteerd wordt, verschijnt er een pop-up met de melding dat je huidige sessie over 5min automatisch wordt afgesloten. Je hebt dus 5min de tijd om alsnog je sessie te verlengen. Je kan ook zelf afmelden door op het afmeld-icoon te klikken: