Gebruik van de authentieke bron

Een authentieke geografische gegevensbron, zoals bedoeld in hoofdstuk V van het GDI-decreet is een door de Vlaamse Regering erkende gegevensbron die voldoende kwaliteitsgaranties biedt, een duidelijk beheer kent en verplicht te gebruiken is door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen.

Om de kwaliteit van het CRAB op te drijven, heeft het AGIV via Lara een scenario uitgewerkt om in samenwerking met de gemeenten het CRAB uit te bouwen tot de authentieke geografische gegevensbron voor adressen in het Vlaamse Gewest.