Versiehistoriek

Loket voor Authentieke Registratie (Lara)

Versie 3.5 (december 2012)

 • [Nieuw] Weergave van gekoppelde rijksregisternummers via identify-functie
 • [Nieuw] Afzonderlijke records uit een selectie verwijderen
 • [Nieuw] Afzonderlijke records vanuit het zoekvenster toevoegen aan een selectie
 • [Nieuw] Identify opvragen voor afzonderlijke records vanuit het zoekvenster
 • Aanpassingen in de adresbeheerwizard
 • Aanpassing van de indeling van het menu: lagen 'meldingen' en 'GRB' - knop 'legende'
 • Weergave van CRAB-meldingen op de kaart
 • Veranderde indicatie van gemeentegrenzen
 • Bug fixing

Versie 3.4 (september 2012)

 • [Nieuw] Gebiedsdekkende en verbeterde wegverbindingenlaag
 • [Nieuw] Duidelijker onderscheid tussen productie- en bètaomgeving
 • Kleine wijzigingen ter verhoging van het gebruiksgemak
 • Bug fixing
 • Onderhuidse wijzigingen aan het datamodel

Versie 3.1 (april 2012)

 • Bug fixing

Versie 3.0 (april 2012)

 • [Nieuw] CRAB Match-functionaliteit
 • [Nieuw] Uitgebreide kaartlegende
 • Nieuwe en geüpdatete helppagina's
 • Bug fixing

Versie 2.6 (maart 2012)

 • [Nieuw] Verbeterd "Zoom naar..."-veld
 • Bug fixing

Versie 2.5 (februari 2012)

 • Uitgebreide bug fixing
 • Gewijzigd kleurenpalet voor GRB-laag, gebouwen en percelen
 • Kleine wijzigingen ter verhoging van het gebruiksgemak
 • Nieuwe en geüpdatete helppagina's

Versie 2.4 (november 2011)

 • [Nieuw] Nieuwe en geüpdatete helppagina's
 • [Nieuw] Handleiding te downloaden in PDF-formaat
 • Uitgebreide bug fixing
 • Verbeteringen in meldingssysteem
 • Kleine wijzigingen ter verhoging van het gebruiksgemak

Versie 2.3 (september 2011)

 • [Nieuw] Opladen van SHAPE-bestanden (toevoegen gebouw, toevoegen wegverbinding)
 • [Nieuw] Suggestie van RR-index bij toevoegen van nieuw adres
 • [Nieuw] Topologische controles bij intekenen van geometrieën
 • [Nieuw] Exporteren van zoekresultaten en selectie naar Excel
 • Verbeterde positionering straatnaamlabels
 • Bijgewerkte helppagina's
 • Bugs opgelost

Versie 2.2

Interne release

Versie 2.1

Interne release

Versie 2.0 (juli 2011)

 • [Nieuw] Meldingssysteem voor foutieve, ontbrekende of onvolledige adresgegevens
 • [Nieuw] Oplijsting van 'verdachte gevallen' met export naar Excel
 • [Nieuw] Straatnamen- en meldingenlaag
 • [Nieuw] Afdrukken van de kaart
 • [Nieuw] FAQ-sectie in de online handleiding
 • Geoptimaliseerde menu- en werkbalk
 • Bijgewerkte helppagina's
 • Bugs opgelost

Versie 1.0 (juni 2011)

Eerste release van Lara in productie, met volgende functionaliteiten:

 • Navigeren op de objectgeoriënteerde kaartlagen
 • Diverse navigatie- en zoommogelijkheden
 • Meettools voor het opmeten van afstanden en oppervlakken
 • Bevragen van objecten via de 'identify'-functie
 • Zoeken op de CRAB-databank
 • Toevoegen, wijzigen en verwijderen van adresgegevens en/of geografische objecten
 • Online handleiding met feedbackmogelijkheid