Zoeken werkopdrachten

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Open de pagina Zoeken werkopdrachten

Selecteer Innames > WerkopdrachtenZoeken.

Stap 3: Invullen velden

Veld Omschrijving
Referentie Zoek via de referentie die de beheerder aan de werkopdracht gegeven heeft (gedeeltelijke overeenstemming). Je bent niet verplicht om een referentie in te vullen.
Beschrijving Zoek via de beschrijving van de werkopdracht (gedeeltelijke overeenstemming). Je bent niet verplicht om een beschrijving in te vullen.
Periode Zoek via een periode. Alle werkopdrachten waarvan de periode (=tijdsvenster of start- en eindtijdstip) overlapt met de ingegeven periode worden geselecteerd. Je bent niet verplicht om een periode in te vullen. Je kan ook enkel een startdatum of enkel een einddatum invullen. 
Status Zoek via de status van de werkopdracht. De status kan zijn: Niet-concreet gepland, Concreet gepland, In uitvoering of Uitgevoerd. Je bent niet verplicht om een status te selecteren.
Beheerder Zoek via de beheerder. De beheerder is de organisatie die de werkopdracht beheert. Je bent niet verplicht om een beheerder in te vullen. Bij het openen van de zoekpagina wordt standaard jouw organisatie ingevuld. Indien je de beheerder invult, krijg je ook de werkopdrachten van de suborganisaties van deze organisatie te zien.
Zone

Zoek geografisch:

- Selecteer Enkel in interessezone indien je enkel werkopdrachten wil zoeken waarvan de zone overlapt met de interessezone van jouw organisatie.

- Selecteer Enkel in synergie-interessezone indien je enkel werkopdrachten wil zoeken waarvan de zone overlapt met de synergie-interessezone van jouw organisatie.

- Selecteer Vlaanderen indien je geen geografische selectie wil uitvoeren.

- Selecteer Gemeente/Straat indien je enkel werkopdrachten wil zoeken waarvan de zone overlapt met de geselecteerde gemeente of straat. Voor straten wordt rekening gehouden met een buffer van 20 m vanaf het midden van de straat.

- Selecteer Enkel in getekende zone indien je zelf een zone wil intekenen. Enkel de werkopdrachten waarvan de zone overlapt met de ingetekende zone zullen gevonden worden.

Bekijk de documentatie over de kaartfuncties indien je meer wil weten over hoe je een zone kan intekenen.

Stap 4: Zoeken

Klik op Zoeken.

Stap 5: Bekijk de resultaten

Standaard wordt een resultatenlijst getoond met alle werkopdrachten die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria.

  • Je kan de resultatenlijst sorteren door op een kolomtitel te klikken. Standaard wordt er gesorteerd op de ID van de werkopdrachten.
  • Je kan de lijst met zoekresultaten exporteren naar Excel door op de knop Export Resultaat te klikken. 
  • Klik op de ID van een werkopdracht indien je de details van die werkopdracht wil bekijken.

Klik op de tab Kaart om de resultaten geografisch te bekijken (legende).

  • Wanneer je klikt op een werkopdracht in de lijst links van de kaart, zal de kaart inzoomen naar die specifieke werkopdracht.
  • Wanneer je klikt op een icoontje op de kaart, zal in de lijst links aangegeven worden welke werkopdracht het betreft.
  • Klik op de GIPOD ID van een werkopdracht in de lijst links om de detailpagina van de werkopdracht te bekijken.

Aanverwante onderwerpen:

Een nieuwe werkopdracht aanmaken

Gedelegeerde werkopdrachten zoeken

Toegekende werkopdrachten zoeken

Gewijzigde werkopdrachten zoeken

Een werkopdracht raadplegen

Een werkopdracht wijzigen

Een werkopdracht verwijderen

 

GRB-meldingen maken vanuit een werkopdracht

Interesse kenbaar maken in een werkopdracht