Nieuwe omleiding aanmaken

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Open een bestaande werkopdracht of manifestatie

Het aanmaken van een nieuwe omleiding gebeurt immers altijd vanuit een bestaande inname.

Stap 3: Omleiding aanmaken

Ga naar het tabblad Omleidingen en klik op Nieuwe omleiding.

Wie kan omleidingen aanmaken voor deze inname :

 • bijdragers van de organisatie die de inname beheert
 • bijdragers van de organisatie(s) verantwoordelijk voor het beheer van omleidingen voor deze inname (zie "Beheerders" op dit tabblad)
 • bijdragers van een andere organisatie (en aannemers) die het delegatierecht "Omleidingen" ontvangen hebben voor deze inname (zie tabblad "Delegatie")

Wanneer je de knop Nieuwe Omleiding hier niet te zien krijgt, heb je niet voldoende rechten om een omleiding aan te maken voor deze inname.

Stap 4: Invullen velden

Er zijn drie tabbladen van belang bij het aanmaken van een nieuwe omleiding:

 • In het tabblad Algemeen voer je de algemene informatie in over de omleiding.
 • Het tabblad Zone gebruik je om een omleiding in te tekenen. Je kan ook een bewaarde omleiding importeren.
 • Het tabblad Contact gebruik je om contactinformatie in te voeren.

De volgende twee tabbladen zijn enkel relevant nadat je een omleiding hebt aangemaakt en bewaard:

 • Het tabblad Conflicten geeft een overzicht van de potentiële conflicten waarbij de omleiding betrokken is. Meer info: conflicten.
 • Het tabblad Wijzigingen bevat het tijdstip waarop de omleiding aangemaakt werd en een overzicht van de eventuele wijzigingen die daarna aan de omleiding werden aangebracht.

Tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat algemene informatie over de omleiding.

De meeste informatie wordt automatisch overgenomen van de inname waar de omleiding bijhoort, zo hoef je dit niet meer opnieuw in te geven. Uiteraard kan dit altijd nog gewijzigd of aangevuld worden waar nodig. 

Veld Omschrijving Type Verplicht?
Referentie Jouw referentie van de omleiding.
Dit veld wordt automatisch opgevuld met de referentie van de bijhorende inname. Dit kan nog wel gewijzigd worden.
Karakters (max. 100) Ja
Beheerder  Beheerder van de omleiding. Dit is de organisatie van de bijdrager die de omleiding aanmaakt.
Dit veld wordt automatisch opgevuld en is NIET wijzigbaar. Kan wel later gewijzigd worden als gevolg van een statusverandering of overdracht van beheer.
Karakters  Ja
Werkopdracht / Manifestatie ID van de werkopdracht of manifestatie waar de omleiding bijhoort.
Dit veld wordt automatisch opgevuld en is NIET wijzigbaar. 
Cijfers  Ja 
Beschrijving Beschrijving van de omleiding.
Dit veld wordt automatisch opgevuld met de beschrijving van de bijhorende inname. Dit kan nog wel gewijzigd worden.
Karakters (max. 400) Ja
Opmerking Een bijkomende opmerking Karakters (onbeperkt) Nee
Status  Status van de omleiding: Voorstel, In Aanvraag, Vergund.
Je kan enkel die statussen kiezen waarvoor je voldoende rechten hebt. 

Enkel omleidingen met status 'Vergund' worden gepubliceerd.
Zie ook Publicatieregels voor omleidingen

Keuzelijst met statussen  Ja 
Starttijdstip Starttijdstip van de omleiding.
(niet wijzigbaar indien de periode gelijkloopt met de periode van de inname)
Datum en tijdstip Ja
Eindtijdstip Eindtijdstip van de omleiding.
(niet wijzigbaar indien de periode gelijkloopt met de periode van de inname)
Datum en tijdstip Ja
Duur* Duur van de omleiding.
Dit veld wordt automatisch berekend op basis van het start- en eindtijdstip. 
   
Periode loopt gelijk met inname Indicatie of de periode gelijkloopt met de periode van de inname waar ze bijhoort. Ja/Nee Nee
Omleidingsperiode  Enkel voor omleidingen bij een wederkerende manifestatie:
 • "Niet wederkerend": kies start- en eindtijdstip van de omleiding. De duur wordt automatisch berekend.
 • "Wederkerend - volgt manifestatie": de periode van de omleiding loopt gelijk met de periode van de manifestatie, dus volgens hetzelfde herhalingspatroon. Je kan de periode niet wijzigen.
 • "Wederkerend - vrije ingave": het herhalingspatroon van de omleiding is vrij in te vullen. Geef het starttijdstip & eindtijdstip van het 1e voorkomen in, de volledige periode waarbinnen de omleiding herhaald wordt, en het gewenste herhalingspatroon. Op basis van deze gegevens zullen alle voorkomens berekend worden. (max. 150 herhalingen)
 Radiobutton Ja
Omleidingstype  Type van de omleiding om aan te geven voor welke types vervoer de omleiding geldig is. Lijst met omleidingstypes waarbij er één of meerdere aangevinkt kunnen worden.  Ja 
Richting Richting van de omleiding. Enkel/Beide Ja

 * enkel beschikbaar voor omleidingen bij manifestaties.

Tabblad Zone

Via het tabblad Zone kan je een omleiding intekenen of importeren. Het intekenen kan manueel en/of via een routering tool gebeuren.

Per default wordt op deze kaart de zone van de inname weergegeven waarvoor een omleiding toegevoegd zal worden. De kaart wordt op deze zone gecentreerd.

Bij een omleiding hoort een stratenlijst. Deze geeft aan door welke straten de omleiding loopt. De stratenlijst wordt automatisch opgevuld indien de omleiding via de routering tool berekend werd. Bij manuele intekening van de omleiding kan je de stratenlijst manueel invullen. Deze stratenlijst is in beide gevallen aanpasbaar: straatnamen kunnen toegevoegd/verwijderd/aangepast worden, de volgorde kan gewijzigd worden door de straatnamen te verslepen en de lijst kan te allen tijde dichtgeklapt worden.

Tabblad Contact

Het tabblad Contact geeft contactinformatie voor de omleiding weer. 

 • GIPOD Interne Contactgegevens blijven binnen de beveiligde omgeving en worden dus NIET verspreid buiten GIPOD. Vul hier de contactinformatie in die nuttig is voor het afstemmen over deze omleiding.
 • Publieke Contactgegevens worden ontsloten naar het grote publiek eens de omleiding vergund is. Vul hier de contactinformatie in die openbaar verspreid mag worden. 

Deze velden worden automatisch ingevuld met de basiscontactgegevens voor omleidingen die de applicatiebeheerder van jouw organisatie heeft ingesteld. Uiteraard zijn deze gegevens aanpasbaar. Indien je toch terug de basiscontactgegevens voor omleidingen ingevuld wil zien, kan dit via de knop Basiscontactgegevens.

Stap 5: Bewaren

Klik op Bewaren. Na bewaren van de omleiding wordt de inname waartoe de omleiding behoort opnieuw weergegeven. De omleiding zal nu zichtbaar zijn op het tabblad 'Omleidingen'.

Aanverwante onderwerpen:

Een omleiding raadplegen

Een omleiding wijzigen

Een omleiding verwijderen

Zoeken naar te beheren/te boordelen omleidingen

Omleidingen: algemene info