Beoordelen of een omleiding nodig is voor een inname

WIE

Na ingave van een werkopdracht of manifestatie, berekent GIPOD automatisch welke organisatie(s) moet beoordelen of een omleiding nodig is voor deze inname op basis van:

Het resultaat worden weergegeven onder "Omleiding nodig?" op het tabblad Omleidingen van de inname. Wanneer een inname zich uitstrekt over meerdere gemeentes of steden, zullen er dus meerdere organisaties zijn die moeten oordelen of een omleiding nodig is of niet.

HOE

De organisaties ontvangen hierover een alarm, zodat zij weten dat er een antwoord verwacht wordt: 

Er is ook een zoekopdracht om te zoeken naar innames waarvoor jouw organisatie moet oordelen of er een omleiding nodig is.

Het beoordelen zelf, dus aangeven of een omleiding effectief nodig is, kan op 2 manieren:

  • rechtstreeks op het tabblad Omleidingen van de inname, via de Ja/Nee knoppen
  • in de pop-up van het alarm dat de organisatie ontvangen heeft

WAAROM

Door aan te geven of een omleiding al dan niet nodig is, weet de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheren en vergunnen van de omleiding of ze al dan niet in actie moet schieten.

  • "Ja, omleiding nodig" (of wanneer het antwoord achterwege blijft) : de organisatie(s) die vermeld staat bij "Beheerders" ontvangt een alarm indien er 4 weken voor de start van de inname nog geen omleiding in haar beheer is. Zo is er nog voldoende tijd om een of meerdere omleidingen te voorzien en te vergunnen.
  • "Nee, geen omleiding nodig" : dit is het einde van het omleidingsproces voor deze inname. Er worden geen verdere acties verwacht of alarmen verstuurd.

Aanverwante onderwerpen:

Een nieuwe omleiding aanmaken

Een omleiding raadplegen

Een omleiding wijzigen

Een omleiding verwijderen

Een omleiding beheren en vergunnen

Zoeken naar te beheren/te beoordelen omleidingen

Omleidingen: algemene info

Instellingen voor omleidingen