Beheren en vergunnen van omleidingen voor een inname

WIE

Na ingave van een werkopdracht of manifestatie, berekent GIPOD automatisch welke organisatie(s) de omleidingen moet beheren en vergunnen in GIPOD voor deze inname op basis van:

Het resultaat worden weergegeven onder "Beheerders" op het tabblad Omleidingen van de inname. Wanneer een inname zich uitstrekt over meerdere gemeentes of steden, zullen er dus meerdere organisaties de omleidingen kunnen beheren. Het is de bedoeling dat hierover afgestemd wordt en dat 1 lokaal bestuur het beheer van de omleidingen voor de inname op zich neemt, zodat de omleidingen steeds in 1 geheel kunnen ingegeven worden over de gemeentegrenzen heen.

WAT

Vanaf het moment dat een werkopdracht of manifestatie aangemaakt is, kan men ook een omleiding aanmaken voor de inname. Een omleiding kan volgende statussen hebben: voorstel - in aanvraag - vergund.

 • Omleiding aanmaken met status "voorstel", kan gebeuren door:
  • beheerder van de inname
  • organisatie met het delegatierecht 'Omleidingen' voor de inname
  • organisatie verantwoordelijk voor het beheer van omleidingen voor de inname (zie hierboven) 
 • Omleiding wijzigen naar status "in aanvraag", kan gebeuren door:
  • beheerder van de inname
  • organisatie met het delegatierecht 'Omleidingen' voor de inname, die de omleiding aangemaakt heeft
  • organisatie verantwoordelijk voor het beheer van omleidingen voor de inname

=> Door deze statuswijziging komt het beheer van de omleiding AUTOMATISCH in handen van de organisatie verantwoordelijk voor het beheer van omleidingen voor deze inname. Indien er meerdere organisaties zijn, dan wordt rekening gehouden met de beoordeling van de corresponderende organisaties. Het beheer zal - waar mogelijk - gaan naar een organisatie die 'Ja, omleiding nodig' heeft geantwoord.

 • Enkel deze organisatie zal de omleiding nog kunnen beheren én uiteindelijk de status wijzigen naar status "vergund". De omleiding zal nu ontsloten worden.

HOE

Er zijn een aantal alarmen die organisaties kunnen ondersteunen bij dit proces. 

 • Wanneer er 4 weken vóór de start van de werkopdracht of manifestatie nog geen omleiding ingetekend is door de verantwoordelijke organisatie (of wanneer het voorstel van omleiding nog niet tot bij deze organisatie geraakt is) terwijl dit wel zo beoordeeld was (= ja, omleiding nodig) :

Daarnaast zijn er ook zoekopdrachten om te zoeken naar innames waarvoor jouw organisatie de omleidingen moet beheren.

WAAROM

 • Volgens het GIPOD decreet moeten omleidingen ten laatste 3 weken voor de start ervan geregistreerd worden in GIPOD. 
 • Omleidingen worden pas ontsloten als ze de status 'vergund' hebben.

Aanverwante onderwerpen:

Een nieuwe omleiding aanmaken

Een omleiding raadplegen

Een omleiding wijzigen

Een omleiding verwijderen

Beoordelen of een omleiding nodig is voor een inname

Zoeken naar te beheren/te beoordelen omleidingen

Omleidingen: algemene info

Instellingen voor omleidingen