Raadplegen synergie

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Selecteer en open een synergie

Je kan op een aantal manieren een synergie selecteren en openen:

Zoeken synergieën   Selecteer Synergie > Synergieën > Zoeken.
Zoeken gewijzigde synergieën Selecteer Synergie > Synergieën> Zoeken gewijzigde.
Open GIPOD-entiteit Op iedere pagina vind je rechtsbovenaan een veld. Vul er een ID in en klik op Open.

Stap 3: Bekijk de details van de synergie

Indien je een synergie bekijkt waarvoor jouw organisatie piloot is en je beschikt over de rol GIPOD-Bijdrager, dan kan je de synergie wijzigen. Indien je een synergie bekijkt waarvoor een andere organisatie piloot is of indien je niet beschikt over de rol GIPOD-bijdrager, dan kan je de synergie enkel bekijken en niet wijzigen.

Bekijk Wijzigen synergie indien je meer informatie wil over het wijzigen van een synergie.

Er zijn vijf tabbladen met informatie over een synergie. De eerste drie tabbladen geven meer gedetailleerde informatie over de synergie. 

  • In het tabblad Algemeen vind je algemene informatie over de synergie. 
  • Het tabblad Zone toont de zone van de synergie. 
  • In het tabblad Contact vind je de contactinformatie.
  • In het tabblad GRB-meldingen wordt aangeduid of er vanuit de synergie een GRB-afwijking werd gemeld. 
  • Het tabblad Wijzigingen bevat het tijdstip waarop de synergie aangemaakt werd en een overzicht van de eventuele wijzigingen die daarna aan de synergie werden aangebracht.
Tab Omschrijving
Algemeen Algemene informatie over de synergie.
Zone Intekenen van een zone.
Contact Contactinformatie.
GRB-meldingen Aanduiding of er vanuit de synergie een GRB-afwijking werd gemeld.
Wijzigingen Een overzicht van de eventuele wijzigingen die aan de synergie werden aangebracht, inclusief tijdstip van creatie.

Tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat algemene informatie over de synergie.

Veld Omschrijving
Referentie De referentie van de synergie.
Beschrijving De beschrijving van de synergie.
Volgens VRN afspraken Aanduiding of de synergie wordt behandeld volgens de VRN-afspraken.
Registratiedatum Tijdstip waarop de synergieovereenkomst werd gesloten.
Status Planningsstatus van de synergie (concreet gepland, in uitvoering, enz.).
Startdatum Startdatum van de synergie.
Einddatum Einddatum van de synergie.
Piloot De huidige piloot van de synergie.
Werkopdrachten Lijst van werkopdrachten die werden toegevoegd aan de synergie.

Tabblad Zone

Het tabblad Zone toont de zone van de synergie.

Tabblad Contact

Het tabblad Contact geeft informatie over de contactgegevens van de aannemer van de gemeenschappelijke werken, de veiligheidscoördinator ontwerp en/of de veiligheidscoördinator realisatie voor de synergie.

Volgende velden worden getoond voor elk van de contactgegevens waarvoor informatie werd geregistreerd.

Veld Omschrijving
Bedrijf Naam van het bedrijf of de organisatie
KBO-nummer Het KBO-nummer is hetzelfde als het BTW-nummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers.
Naam Naam van de contactpersoon
Voornaam Voornaam van de contactpersoon
Telefoon 1 Telefoonnummer
Telefoon 2 Telefoonnummer
E-mail E-mailadres
Extra adreslijn Extra adreslijn
Straat Straatnaam
Nummer Huisnummer
Postcode Postcode
Gemeente Gemeente
Land Land

Tabblad GRB-meldingen

Indien van toepassing bevat het tabblad GRB-meldingen de mogelijkheid om een GRB-afwijking te melden. Ook wordt een overzicht getoond van al uitgevoerde meldingen. Meer info : GRB-meldingen maken vanuit een synergie

Tabblad Wijzigingen

Het tabblad wijzigingen bevat een lijst van de belangrijkste wijzigingen die de synergie onderging. Ook het tijdstip waarop de synergie werd aangemaakt wordt weergegeven.

Aanverwante onderwerpen:

Een nieuwe synergie aanmaken

Een synergie wijzigen

Een synergie verwijderen