Ingeven van de hinder

Hinder wordt in GIPOD gedefinieerd op niveau van de inname (werkopdracht/manifestatie) en kan ingegeven worden aan de hand van 4 kenmerken: de omschrijving, de richting, de locaties en de gevolgen van de hinder. 

Afhankelijk van de status van de werkopdracht/manifestatie, ben je verplicht meer of minder informatie over de hinder in te geven. 

Kenmerken van hinder

=> Op basis van de locatie(s) die je hier specifieert, zal de hinder geclassificeerd worden als belangrijk of niet-belangrijk.

 1. Omschrijving: via een vrij tekstveld kan je de hinder omschrijven en de nodige duiding geven. Dit veld is nooit verplicht in te vullen.
 2. Richting: via een vrij tekstveld kan je de richting van de hinder specifiëren. Dit veld is nooit verplicht in te vullen.
 3. Locaties: via een keuzelijst kan je de locatie(s) van de hinder specifiëren. De status van de inname bepaalt of de locaties verplicht in te vullen zijn of niet. Mogelijke locaties van de hinder:
  • Voetpad
  • Fietspad
  • Halte openbaar vervoer
  • Busbaan
  • Trambaan
  • Rijbaan
  • Parkeerstrook
  • Zijberm
  • Middenberm
  • Tussenberm
  • Pechstrook
  • Rijstrook 1
  • Rijstrook 2
  • Rijstrook 3
  • Rijstrook 4
  • Rijstrook 5
 4. Gevolgen: via een keuzelijst kan je de gevolgen van de hinder specifiëren. De status van de inname bepaalt of de gevolgen verplicht in te vullen zijn of niet. Mogelijke gevolgen van de hinder:
Afgesloten wegelement:  - volledige rijweg
- alle rijstroken
- meerdere rijstroken
- 1 rijstrook
- brug
- op- en/of afrit
- tunnelkoker
- zijstraten 
Omleiding:  - 1 richting
- beide richtingen
- via parallelweg
- voor doorgaand verkeer
- gemotoriseerd verkeer < 3.5 ton
- gemotoriseerd verkeer > 3.5 ton
- gemotoriseerd verkeer > 7.5 ton 
Doorgang:   - afwisselend via borden
- afwisselend via verkeerslichten
- via doorsteek over middenberm
- via versmalde rijstroken
- vervangende veerdienst 
Handelaars:  - bereikbaar
- onbereikbaar 
Maatregelen:  - (mogelijk) kijkfile
- parkeerplaatsen onbereikbaar
- pechstrook ingericht als tijdelijke rijstrook
- plaatselijk verkeer: toegelaten
- plaatselijk verkeer: gewichtsbeperking / verbod vrachtverkeer > 3.5 ton
- plaatselijk verkeer: gewichtsbeperking / verbod vrachtverkeer > 7.5 ton
- verkeerslichten: buiten werking
- verkeerslichten: tijdelijke geplaatst
- verminderde doorstroming in 1 richting
- verminderde doorstroming in beide richtingen
- snelheidsbeperking 
Fietsers:  - doorgang
- geen doorgang
- doorgang via omleiding
- op de rijweg 
Voetgangers:  - doorgang
- geen doorgang
- doorgang via omleiding
- op de rijweg 

Hinder in functie van status

Men moet altijd aangeven of de hinder van een werkopdracht/manifestatie bekend of onbekend is op het moment van ingeven. Als de hinder nog onbekend is, moet men op dat moment verder niks ingeven. Als de hinder al bekend is, moet men minstens 1 locatie van hinder ingeven.

Verder zal er meer hinder-informatie ingevuld moeten worden in functie van de status :  

   Status  Locatie van de hinder    Gevolgen van de hinder  
 Werkopdracht   Niet-concreet gepland    optioneel  optioneel
   Concreet gepland  verplicht  optioneel
   In uitvoering  verplicht  verplicht
   Uitgevoerd  verplicht  verplicht
       
 Manifestatie  Niet-vergund optioneel optioneel
   Vergund  verplicht  verplicht
   Onbekend  verplicht  verplicht

Wanneer de hinder niet voldoende ingevuld wordt in functie van de status, zal er op het scherm een waarschuwing verschijnen en wordt er een alarm gecreëerd. Men kan de werkopdracht/manifestatie wel bewaren, zodat men op een later tijdstip de nodige hinder-informatie kan invullen indien men hier niet onmiddellijk over beschikt.

Zie ook "Mijn WO - hinder niet voldoende ingevuld" en "Mijn MAN - hinder niet voldoende ingevuld"