Zoeken conflicten

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Open de pagina Zoeken conflicten

Selecteer Conflicten > Zoeken

Stap 3: Invullen velden

Eerst kan je een aantal zoekcriteria invullen om te bepalen welke conflicten getoond zullen worden in de resultatenlijst, bijvoorbeeld de periode van het conflict.

Veld Omschrijving
Periode Zoek via een periode. Alle conflicten waarvan de periode overlapt met de ingegeven periode worden geselecteerd. Je bent niet verplicht om een periode in te vullen. Je kan ook enkel een starttijdstip of enkel een eindtijdstip invullen.
Mijn beoordeling Zoek via de beoordeling die jouw organisatie aan de conflicten gegeven heeft. Mogelijke waarden zijn Ja, Neen, Niet beoordeeld en Te herbeoordelen (= wanneer het conflict nog gewijzigd is na de beoordeling). Je bent niet verplicht om een conflictbeoordeling in te vullen.
Zone

Zoek geografisch:

- Selecteer Enkel in interessezone indien je enkel conflicten wil zoeken waarvan de zone overlapt met de interessezone van jouw organisatie.

- Selecteer Enkel in synergie-interessezone indien je enkel conflicten wil zoeken waarvan de zone overlapt met de synergie-interessezone van jouw organisatie.

- Selecteer Vlaanderen indien je geen geografische selectie wil uitvoeren.

- Selecteer Gemeente/Straat indien je enkel conflicten wil zoeken waarvan de zone overlapt met de geselecteerde gemeente of straat. Voor straten wordt rekening gehouden met een buffer van 20 m vanaf het midden van de straat.

- Selecteer Enkel in getekende zone indien je zelf een zone wil intekenen. Enkel de conflicten waarvan de zone overlapt met de ingetekende zone zullen gevonden worden.

Bekijk de documentatie over de kaartfuncties indien je meer wil weten over hoe je een zone kan intekenen.

Daaronder kan je ook een aantal zoekcriteria invullen om te specifiëren voor welke aanwezigheid je deze conflicten wil zoeken, bijvoorbeeld het type aanwezigheid (WO/MAN/OML/BTM) en de status ervan.

Veld Omschrijving
Referentie Zoek via de referentie die de beheerder aan de aanwezigheid gegeven heeft (gedeeltelijke overeenstemming). Je bent niet verplicht om een referentie in te vullen.
Beschrijving Zoek via de beschrijving van de aanwezigheid (gedeeltelijke overeenstemming). Je bent niet verplicht om een beschrijving in te vullen.
Type Zoek via het type aanwezigheid. Selecteer Werkopdracht, Manifestatie, Omleiding en/of Bus-Tram-Metro. Indien geen enkel type aanwezigheid geselecteerd is, worden er geen zoekresultaten teruggegeven.
Status werkopdracht Zoek via de status van de werkopdracht. De status kan zijn: Niet-concreet gepland, Concreet gepland, In uitvoering of Uitgevoerd. Je bent niet verplicht om een status te selecteren en kan dus ook op alle statussen zoeken.
Dit veld is enkel beschikbaar indien 'Werkopdracht' is aangevinkt bij het zoekcriterium Type.
Status manifestatie  Zoek via de status van de manifestatie. De status kan zijn: Niet-vergund, Vergund of Onbekend. Je bent niet verplicht om een status te selecteren en kan dus ook op alle statussen zoeken.
Dit veld is enkel beschikbaar indien 'Manifestatie' is aangevinkt bij het zoekcriterium Type.
Status omleiding  Zoek via de status van de omleiding. De status kan zijn: Voorstel, In aanvraag, Vergund of Onbekend. Je bent niet verplicht om een status te selecteren en kan dus ook op alle statussen zoeken.
Dit veld is enkel beschikbaar indien 'Omleiding' is aangevinkt bij het zoekcriterium Type.
Beheerder Zoek via de beheerder. De beheerder is de organisatie die de aanwezigheid beheert. Aanwezigheden van deze beheerder en van zijn suborganisaties zullen getoond worden als er een conflict gevonden wordt dat aan de zoekcriteria voldoet. Je bent niet verplicht om een beheerder in te vullen.

Voorbeeld

- periode: van 1/1/2018 t.e.m. 31/1/2018

- type: werkopdracht

- beheerder: Rood

Met deze zoekcriteria zal je enkel conflicten te zien krijgen waarvan de periode (gedeeltelijk) overlapt met de opgegeven periode EN waarin een werkopdracht van beheerder Rood betrokken is.

Stap 4: Zoeken

Klik op Zoeken.

Stap 5: Bekijk de resultaten

De resultatenlijst toont alle conflicten die voldoen aan de zoekcriteria die je hebt ingegeven. Ook worden telkens de 2 aanwezigheden getoond waartussen het conflict zich voordoet.

  • Je kan de resultatenlijst sorteren door op een kolomtitel te klikken. Standaard wordt op de ID van het conflict gesorteerd.
  • Je kan de lijst met zoekresultaten exporteren naar Excel door op de knop Export Resultaat te klikken.
  • Klik op de conflict ID indien je de details van het conflict wil bekijken.
  • Klik op de ID van een aanwezigheid indien je de details van deze werkopdracht, manifestatie, omleiding of busroute/halte wil bekijken.
  • Conflicten beoordelen doe je m.b.v. de checkboxen links en de beoordeel-knoppen boven de tabel: Ja / Neen / Verwijder beoordeling.

Je kan ook alle conflicten zoeken voor 1 specifieke aanwezigheid. Dit doe je via het menu Aanwezigheden > Zoeken conflicterende aanwezigheden

Aanverwante onderwerpen:

Zoeken conflicterende aanwezigheden

Raadplegen conflicten 

Beoordelen conflicten