Raadplegen conflicten

Een conflict kan enkel geraadpleegd worden in GIPOD, nooit actief gewijzigd. Een wijziging van een conflict gebeurt namelijk door de herberekening van het conflict. Deze herberekening wordt automatisch getriggerd wanneer er iets gewijzigd wordt aan een of beide conflicterende aanwezigheden in het conflict.

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Selecteer en open een conflict

Je kan op een aantal manieren een conflict selecteren en openen:

Zoeken conflicten   Selecteer Conflicten > Zoeken. Klik op de ID van een conflict.
Raadplegen werkopdracht Via het tabblad Conflicten van de werkopdracht. Klik op de ID van een conflict.
Raadplegen manifestatie Via het tabblad Conflicten van de manifestatie. Klik op de ID van een conflict.
Raadplegen omleiding Via het tabblad Conflicten van de omleiding. Klik op de ID van een conflict.
Open GIPOD-entiteit Op iedere pagina vind je rechtsbovenaan een veld. Vul er een ID van een conflict in en klik op Open.

Stap 3: Bekijk de details van het conflict

Tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat de alfanumerieke gegevens van het conflict. Een conflict bestaat altijd uit twee aanwezigheden.

  • Algemene info
Veld Omschrijving
Conflict berekend op  Datum en tijdstip waarop het conflict (her)berekend werd. 
Ernst

De ernst van het conflict. De drie mogelijke waardes zijn:

  • Zwaar conflict: De zones (zonder buffer) overlappen EN de periodes overlappen.
  • Licht conflict: De zones overlappen enkel en alleen wanneer er minstens 1 ruimtelijke buffer in rekening wordt gebracht. Werkopdrachten met status "niet-concreet gepland" zullen per definitie enkel lichte conflicten hebben (conflict in tijdsvenster).
  • Ernst nog niet bepaald: Indien onze server nog bezig is met het verwerken van de data voor het conflict kan het zijn dat op het moment dat je het conflict raadpleegt er nog geen ernst is ingevuld.
  • Conflicterende aanwezigheden
Veld Omschrijving
Type Het type van de conflicterende aanwezigheid. Dit kan zijn: Werkopdracht, Manifestatie, Omleiding, Bus-Tram-Metro (route/halte).
ID  ID van de conflicterende aanwezigheid. 
Referentie Referentie van de conflicterende aanwezigheid.
Beschrijving Beschrijving van de conflicterende aanwezigheid.
Status Status van de conflicterende aanwezigheid.
Beheerder Beheerder van de conflicterende aanwezigheid. 
Hinder Informatie over de eventuele hinder die de conflicterende aanwezigheid veroorzaakt (belangrijke hinder / geen belangrijke hinder / hinder onbekend).
Periode Periode van de conflicterende aanwezigheid. Het conflictdetectie algoritme gebruikt bij werkopdrachten met status "niet-concreet gepland" het tijdsvenster als periode voor de berekening, bij werkopdrachten met status "concreet gepland" en "in uitvoering" wordt start- en eindtijdstip gebruikt. Bij werkopdrachten met status "uitgevoerd" worden geen conflicten (meer) berekend.
  • Conflicterende periodes

Geeft een overzicht van de conflicterende periodes. Er is altijd minstens één conflicterende periode. Er kunnen meerdere conflicterende periodes zijn in het geval van een conflict met een wederkerende manifestatie of omleiding.

Tabblad Zone

Het tabblad Zone bevat de geografische voorstelling van het conflict. Meer informatie over de legende van kaart.

Links van de kaart kan je klikken op beide aanwezigheden die conflicteren. De zone van de aanwezigheid zal dan oplichten op de kaart (veranderen van groen naar rood). De blauwe zone op de kaart, is de zone van het conflict (= zone van overlap tussen beide aanwezigheden). 

Tabblad Beoordeling

Op het tabblad Beoordeling krijg je een overzicht van de beoordelingen van het potentiële conflict door verschillende organisaties. Er kan wel altijd slechts één beoordeling per organisatie zijn. 

Zelf kan je er ook aangeven of dit gedetecteerde potentiële conflict voor jouw organisatie in de praktijk ook effectief een conflict zal opleveren. Klik op Ja of Neen en de beoordeling wordt onmiddellijk bewaard en weergegeven in de tabel. Je kan de beoordeling van jouw organisatie altijd nog wijzigen of verwijderen mocht dit nodig zijn.  

Zie ook: Beoordelen conflicten

Aanverwante onderwerpen:

Zoeken conflicten

Zoeken conflicterende aanwezigheden