chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Diensten in gebouwen in beheer

  In de kantoorgebouwen die Het Facilitair Bedrijf beheert én waar het lokaal aanspreekpunt is, voorzien we heel wat diensten voor de gehuisveste entiteiten. Daarnaast zorgen we ook voor dienstverlening in de gebouwen in het beheer van Het Facilitair Bedrijf waar de entiteit lokaal aanspreekpunt is. 

  Op deze pagina lees je wat deze diensten precies inhouden.

  Gebouwen waar HFB lokaal aanspreekpunt is

  Dit zijn onder andere de grote kantoorgebouwen. In deze gebouwen neemt Het Facilitair Bedrijf onderstaande diensten voor jou op.
  De wijze waarop de diensten georganiseerd zijn, is afhankelijk van het aantal werkplekken in het gebouw.

  Afvalophaling

  Het Facilitair Bedrijf voorziet afvaleilanden in de publieke ruimtes en op de kantoorverdiepingen.

  Hierbij zorgen we voor:

  • een afvalbeleid (duurzaamheid, soorteerbeleid) met de regionale voorschriften en gebruiken.
  • De uitrusting (vuilnisbakken en-zakken).
  • Uitgebreide mogelijkheden om het afval maximaal te sorteren zodat de fractie restafval zo min mogelijk is.
  • De zekerheid dat je hebt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen die bij afvalophaling komt kijken.

  Het Facilitair Bedrijf zorgt ervoor dat het afvalbeleid wordt nageleefd en dat het afval opgehaald wordt.

  Afvoer van materiaal

  Heb je overtollig materiaal waar je vanaf wilt? Denk aan spullen die je niet bij het restafval of keukenafval kwijt kunt, oud of overbodig meubilair, vertrouwelijk papier waarvoor je een vernietigingsattest nodig hebt...
  We helpen jou om van je overtollig materiaal af te komen. Het Facilitair Bedrijf zorgt voor de afvoer, verkoop of interne herbestemming.
  Zo kan je vertoeven in een aangename werkplekomgeving zonder overbodige materialen, en kan jouw materiaal een tweede leven krijgen.  

  Beheer en onderhoud van technische en bouwkundige installaties

  We zorgen zelf voor het beheer en onderhoud van technische en bouwkundige installaties.
  Dit omvat de organisatie en opvolging van het wettelijk en dagelijks onderhoud van technische en bouwkundige installaties zodat deze installaties correct werken rekening houdend met alle geldende normen en veiligheidsvoorschriften. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de installaties efficiënt, veilig en energiezuinig functioneren en ze een goed samenwerkend geheel vormen.

  We nemen volgende zaken voor onze rekening:

  • de opmaak van een inventaris van technische en bouwkundige installaties,
  • de uitvoering van het (periodiek) onderhoud van deze installaties,
  • beheersmaatregelen bij vaststelling van defecten,
  • de vervanging van installaties,
  • de opmaak van een meerjarenonderhoudsplan op basis van een conditiestaatmeting.

  Indien nodig overleggen we vooraf met de eigenaar van het gebouw en nemen we tijdelijke beheersmaatregelen.
  HFB staat in voor het nemen van tijdelijke beheersmaatregelen in afwachting van het herstel van een installatie.

  Beheren en terug inzetbaar maken van meubilair

  Bij verhuisbewegingen tussen de grote kantoorgebouwen wordt er rekening gehouden met nog inzetbaar meubilair vanuit de loods.

  Bekabeling voor communicatienetwerken

  Met deze dienstverlening voorziet Het Facilitair Bedrijf een oplossing voor:

  • gestructureerde bekabeling (koper- en glasvezel) voor bekabelde en WiFi-netwerken (incl. alle toebehoren: outlets, racks, kabelgoten, draagstructuur, inrichting van MER- en SER-lokalen, ...) evenals voor IP-toestellen.
  • bekabeling voor indoorcoverage voor GSM en A.S.T.R.I.D. (incl. alle toebehoren, excl. operatorspecifieke uitrusting).

  We voorzien alle nodige bekabeling en infrastructuur voor kwalitatieve communicatienetwerken.

  Bouw- of verbouwprojecten

  Het Facilitair Bedrijf verzorgt de volledige coördinatie van bouwprojecten voor de gebouwen in eigen beheer. Deze bouwprojecten kunnen gaan van vrij eenvoudige kleine projecten tot grote en complexe projecten gespreid over meerdere jaren.

  • We brengen in kaart wat er nodig is om het project tot een goed einde te brengen;
  • We organiseren de aanbestedingsprocedures om de nodige ontwerpers te vinden om het project uit te werken en aannemers om de werken te realiseren;
  • We volgen de werken op tot en met de definitieve oplevering en houden hierbij het budget en de timing in de gaten;
  • We verzorgen de administratieve taken die bij elke fase van het bouwproces horen zoals het indienen van de bouwaanvraag, het verwerken van de vorderingsstaat, het afhandelen van de facturatie.
  Bouwkundige expertise en landmeting

  Als je gehuisvest bent in een gebouw dat Het Facilitair Bedrijf zelf beheert, dan stellen wij zelf een bouwexpert aan indien nodig. Dit kan gaan over het uitvoeren van diverse bouwkundige prestaties en indien nodig, het administratief nazicht van de voorwaarden (Bv. Verkooprecht, erfgoed…)

  Deze bouwkundige prestaties kunnen bestaan uit:

  • Het opmaken van een plaatsbeschrijving
  • Het samenstellen van een stedenbouwkundig dossier
  • Topografische, juridische en architecturale opmetingen
  • Schattingen
  • Beperkt destructief onderzoek
  • Metingen, gevelzichten en sneden
  • BIM en 3D scanning

  Daarnaast kan je bij een bouwexpert ook terecht voor een bouwtechnisch nazicht van je gebouw, en voor schade-expertise. Dit houdt o.a. het volgende in:

  • Een algemene omschrijving van de staat van het gebouw, inclusief nazicht van attesten en onderhoudscontracten.
  • Het onderzoeken van de oorzaak van schade en het begroten van de herstelling bij een geschil omtrent huurschade
  • Het vaststellen van schade aan gebouwen veroorzaakt door dieren
  Brandveiligheid

  We waarborgen de brandveiligheid in en rond het gebouw, rekening houdend met het advies van de interne preventiedienst. Daarnaast staan we in voor het organiseren van evacuatieoefeningen en evacuaties.

  Conditiestaatmeting van bouw- en installatiedelen van gebouwen

  Het Facilitair Bedrijf organiseert conditiestaatmetingen, die als basis kunnen dienen om:

  • bij de ingebruikname (eigendom of huur) van een gebouw de staat van het gebouw te bepalen
  • acties te formuleren en de meerjarenonderhoudsplanning op te stellen
  • bij de verkoop van een gebouw de eindstaat op te maken
  • de onderhoudscontractant op te volgen en aan te sturen (bij de start, tijdens de looptijd en op het einde van het contract).

  Bij de conditiestaatmetingen maakt Het Facilitair Bedrijf gebruik van de Nederlandse norm NEN 2767 voor het bepalen van de staat van bouw- en installatiedelen van gebouwen.

  Contractbeheer

  Wij zorgen voor de inhuring (en indien van toepassing de aankoop) van de gebouwen in beheer en zorgen voor de juridische en praktische aspecten inzake huisvesting.

  Connectiviteit en netwerktransport

  Om het internetverkeer mogelijk te maken, is nog steeds een fysieke kabel nodig. Het Facilitair Bedrijf en het Agentschap Wegen en Verkeer zorgen samen voor een eigen glasvezelnetwerk dat te vinden is langs de Vlaamse wegen en waterwegen.
  Wij zorgen voor de aansluiting en het betrouwbaar transport van de data over het netwerk.

  Dranken op de werkplek (warme dranken en water)

  Met deze dienstverlening zorgt Het Facilitair Bedrijf voor fris water of een kop koffie of thee dicht bij de werkplaats van jouw medewerkers.
  Het Facilitair Bedrijf voorziet waterchillers en koffieautomaten (incl. thee en warme chocolademelk) in de kitchenettes op de werkvloer of dichtbij de vergaderzalen.

  Het Facilitair Bedrijf staat zelf in voor het melden en opvolgen van defecten, onregelmatigheden, gebrekkige of ontbrekende leveringen of diensten in verband met de dranken op de werkplek.

  EHBO

  We bieden volgende diensten en producten aan om eerste hulp te verlenen:

  • verzorgingslokalen en verzorgingsmateriaal;
  • EHBO-koffers en toebehoren;
  • automatische externe defibrillator (AED-toestel).

  Zo heb je de zekerheid dat:

  • alle EHBO-middelen aanwezig zijn,
  • de locatie van de EHBO-middelen duidelijk is aangegeven.
  • er een frequente controle en aanvulling van het materiaal gebeurt.

  Zo helpen we jullie met het bereiken van de wettelijke verplichtingen van de werkgever die zijn opgenomen in titel 5 van boek I van de codex welzijn op het werk.
  Al onze EHBO-diensten en -producten zijn tot stand gekomen in overleg met interne en externe preventieadviseurs.

  Elektriciteitswerken (gebouwen en laadinfrastructuur)

  Met deze dienstverlening voorzien we:

  • elektrische werken op laagspanningsinstallaties (230V of 400V) Bv. plaatsen van stopcontacten, diverse type kabels, elektrische verdeelborden, uitrustingen voor elektrische veiligheid, laadinfrastructuur in kader van mobiliteit....
  • vernieuwingen en nieuw te plaatsen installaties;
  • werken op bestaande installaties (uitbreidingen, op punt stellen na keuring...);
  • werken op niet-publieke terreinen (in een gebouw, op een specifieke site of locatie).

  Daarnaast voorzien we ook alle faciliteiten voor elektrische aansluitingen.

  Emissiemetingen uitvoeren

  Wij zorgen voor het uitvoeren van periodieke emissiemetingen in de gebouwen van de Vlaamse overheid in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Energiebeheer

  Energiebeheer is het reduceren van het energieverbruik (elektriciteits-, gas- en waterverbruik) en het efficiënt beheren van technische installaties, rekening houdend met het gebruikerscomfort en de geldende regelgeving. In de grote kantoorgebouwen omvat dit het hele pakket aan maatregelen om aan slim energiebeheer te kunnen doen conform ons gecertificeerd energie- & milieumanagementsysteem. De grote kantoorgebouwen vertegenwoordigen +/- 80% van het totale energieverbruik waarvoor Het Facilitair Bedrijf instaat.

  Groen in gebouwen

  We zorgen voor kamerplanten in de kantoorruimten van de kantoorgebouwen. Hierbij gaat het om de aankoop of huur van de planten en bijkomende accessoires, zoals plantenbakken of hydrokorrels. De planten worden daarnaast ook periodiek onderhouden.

  Groen rond gebouwen

  We voorzien groen rond de gebouwen. Dit gaat om het uitvoeren van een duurzaam regulier of ecologisch groenbeheer waarbij een sociaal geïnspireerd personeelsbeleid wordt gevoerd. Het gaat hier om groenbeheer op de omliggende terreinen van kantoorgebouwen.
  Bijkomend voorziet deze dienst het onderhoud van verharde en halfverharde terreinen zoals parkeerterreinen, voetpaden en tuinpaden rond kantoorgebouwen. 

  (Her)huisvesting

  Je kunt een beroep doen op de ruime ervaring en de multidisciplinaire expertise van Het Facilitair Bedrijf voor alle advies, begeleiding en coördinatie bij de (her)huisvesting van je diensten en dit voor de gebouwen in beheer van het Facilitair Bedrijf.

  Wij verzorgen de volledige coördinatie van het (her)huisvestingsproject, van de behoeftebepaling en marktverkenning over de aanbestedingen en/of contractonderhandeling tot en met de verhuis en nazorg.

  Hospitality en onthaal

  We zorgen voor het centraal onthaal. Het centraal onthaal is het fysieke punt waar zowel klanten als bezoekers terecht kunnen voor vragen. Onze onthaalmedewerkers begeleiden klanten en bezoekers bij vragen, zorgen voor de registratie van externe bezoekers of ondersteunen bij zelfregistratie. Daarnaast zorgen we pro-actief voor ondersteuning van bezoekers en klanten bij vergaderfaciliteiten (bijvoorbeeld aanmelden roomie, instellen audiovisuele apparatuur),...

  Installatie en beheer laadpalen bij entiteiten

  We plaatsen laadpalen volgens onze eigen plaatsingsprincipes, zoals aangegeven in het strategisch plaatsingsbeleid.

  Internet Provider Service

  Het Facilitair Bedrijf treedt op als internetprovider en levert de supersnelle en betrouwbare internetcapaciteit die je nodig hebt. Je netwerk wordt via de MPLS backbone (laag 3 van het OSI-model - netwerklaag) van de Vlaamse overheid over een supersnelle verbinding verbonden met het internet.

  Keuringen van technische installaties

  Wij zorgen periodiek voor de keuring van de technische installaties.

  Voor de keuringen van technische installaties neemt Het Facilitair Bedrijf de volgende zaken voor zijn rekening:

  • de opmaak van een inventaris van technische installaties;
  • bepalen welke wettelijke, reglementaire en contractueel bepaalde keuringen nodig zijn;
  • de uitvoering van de (periodieke) keuring van deze installaties;
  • acties opvolgen en uitvoeren (bijvoorbeeld in geval de keuring negatief is).

  Indien nodig overleggen we vooraf met de eigenaar van het gebouw.

  Hierbij staan we ook in voor het verlenen van toegang tot de installaties en het oplossen van organisatorische issues (bijvoorbeeld lift tijdelijk buiten gebruik stellen en dit communiceren naar gebruikers, brandblusapparaten op de juiste plaats ophangen). Zo kan je rekenen op veilige en gekeurde technische installaties die voldoen aan alle geldende normen en veiligheidsvoorschrijften.

  Klusjesdienst

  Wij zorgen ervoor dat klusjes en herstellingengebeuren.

  Een aantal voorbeelden van de klusjes en herstellingen die wij dagdagelijks opnemen:

  • kleine elektriciteitswerken;
  • loodgieterij;
  • vervangen van lampen;
  • slotenmakerij;
  • schrijnwerkerij;
  • schilderwerken;
  • kleine verhuizingen binnen een gebouw;
  • het verwijderen en herstellen van beschadigingen.
  Koffiebar en bedrijfsrestaurant

  In deze kantoorgebouwen bepaalt Het Facilitair Bedrijf het cateringconcept en -aanbod. We zorgen voor een aangename koffie- en broodjesbar en voor een bedrijfsrestaurant. Het aanbod is lekker, evenwichtig en gevarieerd, en heeft een hoge kwaliteit tegen sociale prijzen. Onze bars en restaurants zijn meteen ook fijne informele ontmoetingsplaatsen.

  Het Facilitair Bedrijf staat zelf in voor het melden en opvolgen van defecten, onregelmatigheden, gebrekkige of ontbrekende leveringen of diensten in verband met de catering.

  Leegstandsbeheer

  We zorgen voor een aangepast leegstandsbeheer voor gebouwen (of gronden) in beheer van Het Facilitair Beheer die on(der)benut zijn. Het onroerend goed wordt dan tijdelijk, geheel of gedeeltelijk gebruikt waardoor de staat van het goed behouden blijft (bv. in afwachting van verkoop of herbestemming).

  Managed netwerkdiensten

  Wij zorgen (samen met Digitaal Vlaanderen) voor een geavanceerd professioneel datatransportnetwerk in en tussen alle locaties van je entiteit.

  Meubilair voor kantoorgebouwen

  Zit je in een gebouw waar Het Facilitair Bedrijf instaat voor het gebouwbeheer?
  Dan voorziet Het Facilitair Bedrijf het nodige meubilair. Bijkomende specifieke wensen of noden moeten steeds besproken worden met de gebouwbeheerder.

  Mobiel printen

  Met het ‘Printing as a Service’ contract voorziet Het Facilitair Bedrijf een printservice voor alle eindgebruikers. Zo kan je vanuit verschillende toepassingen printen en pas op het moment van afdrukken de beslissing nemen over welke printer je wilt gebruiken. Het Facilitair Bedrijf zorgt in de kantoorgebouwen in eigen beheer en waar Het Facilitair Bedrijf ook aanspreekpunt is voor de levering, de huur en de beschikbaarheid, zowel als eventuele vervanging of verwijdering van de printer.

  Mobiliteitsoplossingen uitlenen

  Je kan voertuigen uitlenen voor je dienstverplaatsing. We bieden hiervoor verschillende mogelijkheden aan:
  • fietsen: dienstfietsen of abonnementen bij BlueBike of Villo!;
  • wagens: dienstwagens of abonnementen Cambio

  Nutsvoorzieningen en gasolie

  Het Facilitair Bedrijf zorgt voor:

  • elektriciteit
  • water
  • gas
  Ondersteuning inzake verzekeringsdossiers

  Het Facilitair Bedrijf sluit verzekeringen af voor schade aan de gebouwen. Wanneer er zich een schadegeval voordoet aan de gebouwen, zal Het Facilitair Bedrijf dit opnemen met de verzekeraar.

  Opstellen van EPB-certificaten 'Openbaar Gebouw' (Brussel)

  Een EPB (Energy Performance of Buildings)-certificaat 'Openbaar Gebouw' geeft de energieprestatie aan van een gebouw dat door de publieke sector wordt gebruikt, op basis van het elektriciteits- en brandstofverbruik gemeten door meters en/of op basis van leveringsgegevens. Het is verplicht jaarlijks een EPB-certificaat op te maken.

  Voor de gebouwen in ons beheer zorgen wij, waar nodig, dus zelf voor het EPB-certificaat.

  Opstellen van EPC-certificaten in Vlaanderen

  EPC-certificaten voor 'Publieke Gebouwen'
  Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor Publieke Gebouwen toont aan de hand van een kengetal hoe energiezuinig het gebouw is. Het kengetal wordt berekend op basis van het gemeten energieverbruik van exact één jaar en de bruikbare vloeroppervlakte. Een EPC voor publieke gebouwen is verplicht in het Vlaams Gewest voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Het EPC moet uithangen in elk gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m². Een EPC voor Publieke Gebouwen van gebouwen met een vloeroppervlakte van minimaal 500 m² vervalt op 1/01/2024. Vanaf dan dienen deze gebouwen te beschikken over een EPC niet-residentieel (EPC-NR). De gebouwen met een vloeroppervlakte van minimaal 250 m² en minder dan 500 m² kunnen beschikken over een EPC voor Publieke Gebouwen tot 1/01/2025. Vanaf dan dienen deze gebouwen te beschikken over een EPC klein niet-residentieel (EPC-kNR). Een EPC voor Publieke Gebouwen kan voor deze gebouwen eventueel nog hernieuwd worden voor 1/02/2024.

  EPC Residentieel
  Voor gebouwen met een residentiële functie (wonen) is een EPC Residentieel nodig indien een notariële overdracht zal plaatsvinden (verkoop, erfpacht, opstalrecht, …) of bij verhuur. Het EPC informeert over de energiezuinigheid van de woning a.d.h.v. het theoretisch berekend energieverbruik. Dit wordt weergegeven d.m.v. het energielabel A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Een EPC Residentieel is 10 jaar geldig.

  EPC (klein) Niet-Residentieel (EPC-(k)NR)
  Bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht, …) en verhuur van gebouwen met een niet-residentiële functie is de opmaak van een EPC-(k)NR verplicht. Daarnaast dienen de overheidsgebouwen en publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 500 m² vanaf 1/1/2024 over een energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel (EPC-NR) te beschikken indien het om een gebouw gaat met een niet-residentiële functie (excl. landbouw, industrie en religie). Het EPC-NR heeft een energielabel en een energiescore. Het gemeten aandeel hernieuwbare energie van het gebouw wordt weergegeven d.m.v. het energielabel G tot A (100% hernieuwbare energie). De energiescore is het theoretisch berekend energieverbruik o.b.v. de bestaande toestand van het gebouw en de huidige bestemming. Het energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel is 5 jaar geldig.

  De gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte tussen 50 en 500 m² dienen vanaf 1/1/2025 over een EPC-kNR (energieprestatiecertificaat klein Niet-Residentieel gebouw) of vrijwillig over een EPC-NR te beschikken. Het EPC-kNR informeert over de energieprestatie van het gebouw a.d.h.v. het theoretisch berekend energieverbruik o.b.v. de bestaande toestand van het gebouw en de huidige bestemming, energiescore genaamd. Dit wordt weergegeven d.m.v. het energielabel A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Het EPC-kNR is 10 jaar geldig. Indien gekozen wordt voor een EPC-NR, is dat 5 jaar geldig.

  EPC Bouw
  Een energieprestatiecertificaat Bouw wordt opgesteld wanneer een gebouw(deel) wordt opgetrokken of een ingrijpende energetische renovatie ondergaat. 

  Voor de gebouwen in ons beheer zorgen wij, waar nodig, dus zelf voor het EPC-certificaat.

  Optimaal valoriseren van gronden en gebouwen

  Het Facilitair Bedrijf biedt een interne vastgoedmarkt aan waar onroerende goederen aan andere entiteiten kan worden aangeboden. Voor de gebouwen in eigen beheer nemen wij dit zelf op.

  Overeenstemming milieuwetgeving

  We zorgen voor het uitvoeren van conformiteitsaudits milieuwetgeving en verlenen van diensten voor omgevingsvergunningen.

  Post en verzending

  Het Facilitaur Bedrijf zorgt ervoor dat:

  • de post voor jouw entiteit klaar ligt in de postkamer per entiteit;
  • je pakketjes afgeleverd worden in de pakkketautomaten.

  Per gebouw zijn er afspraken hoe je de post van je entiteit kunt bekomen. Kijk op de gebouwenpagina om de juiste informatie voor jouw gebouw te vinden.

  Opgelet: We schakelen binnenkort voor al onze gebouwen in beheer, waarbij wij het aanspreekpunt zijn, over naar DigiPost. Meer informatie vind je hier.

  Schoonmaak

  We zorgen voor periodieke schoonmaak, incl. niet-administratieve ruimtes zoals kleedkamers, sanitaire ruimtes, refters, keukens, educatieve centra, archiefruimtes, parking, ... . We voorzien in de sanitaire ruimtes voldoende benodigdheden zoals handzeep, tissues, handblazers, toiletpapier, afvalbakken, ... Naast traditionele schoonmaakmiddelen maken we ook gebruik van biologische schoonmaaktechnieken op basis van micro-organismen en 100% biologisch afbreekbare producten/schoonmaakmiddelen.

  We zorgen bijkomend voor:

  • het omruilen van de anti-vuilmatten,
  • het periodiek schoonmaken van de ramen,
  • het leegmaken van afval- en hygiënische containers.
  Signalisatie en bewegwijzering

  Het Facilitair Bedrijf voorziet de nodige en wettelijk vereiste signalisatie en bewegwijzering (bijv. signalisatie van lokalen, verdiepingen, in-en uitgangen, sanitaire voorzieningen, nooduitgangen, EHBO, ...). Ze beantwoordt aan de huisstijl van de Vlaamse overheid en voldoet aan de wettelijke vereisten en geldende ISO-normen. Hiervoor werken we samen met Inter (rond integrale toegankelijkheid). Bijkomende signalisatie op vraag van de entiteit kan in overleg met Het Facilitair Bedrijf.

  Studie naar elektromagnetische straling

  Elke werkgever is wettelijk verplicht om na te gaan aan welke stralingen medewerkers blootgesteld worden. De maximumwaarden van de straling zijn bij Koninklijk Besluit vastgelegd. In de gebouwen in eigen beheer laat Het Facilitair Bedrijf deze metingen uitvoeren in samenwerking met de interne preventiedienst.

  Toegang en bewaking gebouwen

  We organiseren en financieren de toegangscontrole zodat enkel de gerechtigde personen toegang krijgen. We zorgen voor een werkplekomgeving waar je mensen zich veilig kunnen focussen op de operationele werking van jouw entiteit.

  Vastgoedrapportering op Terra

  Het Facilitair Bedrijf verzamelt alle data van de gebouwen in eigen beheer in het online platform Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen. Het gebruik zorgt ervoor dat we het vastgoed op een efficiënte manier kunnen organiseren en beheren. Daarnaast zijn er ook goede rapportagemogelijkheden.

  Vastgoedstrategie

  Voor de gebouwen in eigen beheer stelt Het Facilitair Bedrijf zelf een vastgoedstrategie op.

  Dit houdt o.a. volgende stappen in:

  • Het vastgoed inventariseren (op basis van de info in Terra);
  • Zicht krijgen op de werking van de entiteit (nu en in de toekomst);
  • Samen met de entiteit bekijken welke behoeftes er zullen zijn qua locatie(s), bezetting, faciliteiten, dienstverlening, ... ;
  • Toetsing van de behoeften aan het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid;
  • Per locatie bekijken hoe de (door de entiteiten doorgegeven) behoeftes ingevuld zouden kunnen worden in de bestaande locatie of een andere locatie, bijv. inhuizing in een (toekomstig) (V)AC.
  Vergaderzalen en auditoria

  Voor vergaderingen, events en opleidingen in de grote kantoorgebouwen waar Het Facilitair Bedrijf lokaal aanspreekpunt is, stellen we een brede waaier aan moderne en goed uitgeruste vergaderzalen, leslokalen en auditoria ter beschikking. Zo kan je steeds terecht in een professionele en aangename setting, uitgerust met de nodige audiovisuele installaties in kader van het hybride werken. Daarnaast zorgen we ook voor schoonmaak en technische ondersteuning.

  Verhuizingen

  Het Facilitair Bedrijf coördineert verhuisbewegingen in het kader van bv. huisvestingsmigratieplannen. Dit omvat de coördinatie van de verhuis, het opvolgen van het hele proces van de verhuis, van de planning tot de oplevering en de nazorg (zorgen dat de locatie borstelschoon achtergelaten wordt). Entiteiten dienen enkel zelf nog in te pakken en hun dozen correct te bestickeren

  Het kan hierbij gaan van eenvoudige (aparte meubelstukken, bv. bureau of kastjes) tot complexe (allesomvattende) verhuizingen.

  Werkplek(her)inrichting

  Wij zorgen voor de begeleiding en coördinatie bij de (her)inrichting van kantoorruimtes. Dit omvat:

  • de volledige coördinatie van het (her)inrichtingsproject;
  • de behoeftebepaling;
  • het ontwerp;
  • de uitvoering;
  • de verhuis en nazorg.

  Gebouwen waar de entiteit lokaal aanspreekpunt is

  In deze gebouwen neemt Het Facilitair Bedrijf (naargelang de afspraken met jouw entiteit) onderstaande diensten voor jou op. Voor meer informatie over de gemaakte afspraken, raadpleeg je de facility manager van je entiteit. 

  Afvalophaling

  Het Facilitair Bedrijf voorziet afvaleilanden in de publieke ruimtes en op de kantoorverdiepingen van de gebouwen in haar beheer, en zorgt ervoor dat dit ook wordt afgevoerd.

  Hierbij zorgen we voor:

  • een afvalbeleid (duurzaamheid, soorteerbeleid) met de regionale voorschriften en gebruiken.
  • de uitrusting (vuilnisbakken en-zakken).
  • Uitgebreide mogelijkheden om het afval maximaal te sorteren zodat de fractie restafval zo min mogelijk is.
  • De zekerheid dat je hebt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen die bij afvalophaling komt kijken.

  Het lokale aanspreekpunt van jouw entiteit zorgt ervoor dat het afvalbeleid wordt nageleefd.

  Beheer en onderhoud van technische en bouwkundige installaties

  In de gebouwen waar Het Facilitair Bedrijf het gebouwbeheer voor zijn rekening neemt, zorgen we zelf voor het beheer en onderhoud van technische en bouwkundige installaties.

  Dit omvat de organisatie en opvolging van het wettelijk en dagelijks onderhoud van technische en bouwkundige installaties zodat deze installaties correct werken rekening houdend met alle geldende normen en veiligheidsvoorschriften. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de installaties efficiënt, veilig en energiezuinig functioneren en ze een goed samenwerkend geheel vormen.

  Indien nodig overleggen we vooraf met de eigenaar van het gebouw en nemen we tijdelijke beheersmaatregelen.

  Bij een defect of herstelling staat het lokale aanspreekpunt van jouw entiteit zelf in voor het nemen van tijdelijke beheersmaatregelen in afwachting van het herstel van deinstallatie.

  Beheren en terug inzetbaar maken van meubilair

  Bij verhuisbewegingen tussen de grote kantoorgebouwen wordt er rekening gehouden met nog inzetbaar meubilair vanuit de loods.

  Bouw- of verbouwprojecten

  Het Facilitair Bedrijf verzorgt de volledige coördinatie van bouwprojecten voor de gebouwen in eigen beheer. Deze bouwprojecten kunnen gaan van vrij eenvoudige kleine projecten tot grote en complexe projecten gespreid over meerdere jaren.

  • We brengen in kaart wat er nodig is om het project tot een goed einde te brengen.
  • We organiseren de aanbestedingsprocedures om de nodige ontwerpers te vinden om het project uit te werken en aannemers om de werken te realiseren.
  • We volgen de werken op tot en met de definitieve oplevering en houden hierbij het budget en de timing in de gaten.
  • We verzorgen de administratieve taken die bij elke fase van het bouwproces horen zoals het indienen van de bouwaanvraag, het verwerken van de vorderingsstaat, het afhandelen van de facturatie.
  Bouwkundige expertise en landmeting

  Als je gehuisvest bent in een gebouw dat Het Facilitair Bedrijf beheert, dan stellen wij zelf een bouwexpert aan indien nodig. Dit kan gaan over het uitvoeren van diverse bouwkundige prestaties en indien nodig, het administratief nazicht van de voorwaarden (Bv. Verkooprecht, erfgoed…)

  Deze bouwkundige prestaties kunnen bestaan uit:

  • Het opmaken van een plaatsbeschrijving;
  • Het samenstellen van een stedenbouwkundig dossier;
  • Topografische, juridische en architecturale opmetingen;
  • Schattingen;
  • Beperkt destructief onderzoek;
  • Metingen, gevelzichten en sneden;
  • BIM en 3D scanning.

   

  Daarnaast kan je bij een bouwexpert ook terecht voor een bouwtechnisch nazicht van je gebouw, en voor schade-expertise. Dit houdt o.a. het volgende in:

  • Een algemene omschrijving van de staat van het gebouw, inclusief nazicht van attesten en onderhoudscontracten;
  • Het onderzoeken van de oorzaak van schade en het begroten van de herstelling bij een geschil omtrent huurschade;
  • Het vaststellen van schade aan gebouwen veroorzaakt door dieren.
  Brandveiligheid

  Het Facilitair Bedrijf voorziet de wettelijk vereiste brandveiligheidsinstallaties (bijv. brandblussers) en organiseert brandpluspogingopleidingen. Daarnaast stellen we ook mee de nodige interventie en evacuatiedossiers op.
  Evacuaties en evacuatieoefeningen worden in deze gebouwen door de klant (als aanspreekpunt) georganiseerd.

  Conditiestaatmeting van bouw- en installatiedelen van gebouwen

  We organiseren conditiestaatmetingen, die als basis kunnen dienen om:

  • bij de ingebruikname (eigendom of huur) van een gebouw de staat van het gebouw te bepalen;
  • acties te formuleren en de meerjarenonderhoudsplanning op te stellen;
  • bij de verkoop van een gebouw de eindstaat op te maken;
  • de onderhoudscontractant op te volgen en aan te sturen (bij de start, tijdens de looptijd en op het einde van het contract).

  Bij de conditiestaatmetingen maakt Het Facilitair Bedrijf gebruik van de Nederlandse norm NEN 2767 voor het bepalen van de staat van bouw- en installatiedelen van gebouwen.

  Contractbeheer

  Wij zorgen voor de inhuring (en indien van toepassing de aankoop) van de gebouwen in beheer en zorgen voor de juridische en praktische aspecten inzake huisvesting.

  Dranken op de werkplek (warme dranken en water)

  Met deze dienstverlening zorgt Het Facilitair Bedrijf voor fris water of een kop koffie of thee dicht bij de werkplaats van jouw medewerkers.
  Het Facilitair Bedrijf voorziet waterchillers en koffieautomaten (incl. thee en warme chocolademelk) in de kitchenettes op de werkvloer of dichtbij de vergaderzalen.

  Het lokale aanspreekpunt van jouw entiteit staat in voor het melden van defecten, onregelmatigheden, gebrekkige of ontbrekende leveringen of diensten in verband met de dranken op de werkplek.

  Elektriciteitswerken (gebouwen en laadinfrastructuur)

  Het Facilitair Bedrijf voorziet een oplossing:

  • voor elektrische werken op laagspanning (230V of 400V) installaties (bv. plaatsen van stopcontacten, diverse type kabels, elektrische verdeelborden, uitrustingen voor elektrische veiligheid, laadinfrastructuur in kader van mobiliteit...);
  • voor vernieuwingen en nieuw te plaatsen installaties;
  • voor werken op bestaande installaties (uitbreidingen, op punt stellen na keuring...);
  • voor werken op niet-publieke terreinen (in een gebouw, op een specifieke site of locatie).

  Daarnaast voorzien we alle faciliteiten voor elektrische aansluitingen.

  Emissiemetingen uitvoeren

  Wij zorgen voor het uitvoeren van periodieke emissiemetingen in de kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Energiebeheer

  Energiebeheer is het reduceren van het energieverbruik (elektriciteits-, gas- en waterverbruik) en het efficiënt beheren van technische installaties, rekening houdend met het gebruikerscomfort en de geldende regelgeving.
  In gebouwen waar Het Facilitair Bedrijf de energiefacturen betaalt, nemen wij het energiebeheer zelf op.

  In de gebouwen waar de klant het lokale aanspreekpunt is, beperkt Het Facilitair Bedrijf zich tot ingrepen na incidenten of controles. De EER-gebouwen (Energie-Efficiëntie Richtlijn) vormden hierop nog een uitzondering: in de EER-gebouwen werden ook energiebesparende maatregelen uitgevoerd in de periode 2015-2020.

  Indien jouw entiteit deel uitmaakt van de scope Klimaatplan Vo kan je een beroep doen op gepaste ondersteuning om de Vlaamse Klimaatdoelstellingen te helpen realiseren voor jouw entiteit.

  Groen rond gebouwen

  Waar aanwezig, voorziet het Facilitair Bedrijf als gebouwbeheerder groen rond de gebouwen. Dit gaat om het uitvoeren van een duurzaam regulier of ecologisch groenbeheer waarbij een sociaal geïnspireerd personeelsbeleid wordt gevoerd. Het gaat hier om groenbeheer op de omliggende terreinen van kantoorgebouwen.

  Bijkomend voorziet deze dienst het onderhoud van verharde en halfverharde terreinen zoals parkeerterreinen, voetpaden en tuinpaden rond kantoorgebouwen.

  (Her)huisvesting

  Je kunt beroep doen op de ruime ervaring en de multidisciplinaire expertise van Het Facilitair Bedrijf voor alle advies, begeleiding en coördinatie bij de (her)huisvesting van je diensten en dit voor de gebouwen in beheer van het Facilitair Bedrijf.

  Wij verzorgen de volledige coördinatie van het (her)huisvestingsproject, van de behoeftebepaling en marktverkenning over de aanbestedingen en/of contractonderhandeling tot en met de verhuis en nazorg.

  Hospitality en onthaal

  Voor gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf waar de klant aanspreekpunt is, zorgen we voor een uitrusting en inrichting van het onthaal, volgens de noden van de entiteit(en) in het gebouw. De entiteiten die in deze gebouwen gehuisvest zijn, voorzien zelf onthaalmedewerkers.

  Installatie en beheer laadpalen bij entiteiten

  Voor gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf plaatsen wij zelf laadpalen volgens onze eigen plaatsingsprincipes, zoals aangegeven in het strategisch plaatsingsbeleid.

  Internet Provider Service

  Het Facilitair Bedrijf treedt op als internetprovider en levert de supersnelle en betrouwbare internetcapaciteit die je nodig hebt. Je netwerk wordt via de MPLS backbone (laag 3 van het OSI-model - netwerklaag) van de Vlaamse overheid over een supersnelle verbinding verbonden met het internet.

  Keuringen van technische installaties

  We zorgen zelf voor periodieke keuringen van de technische installaties. Zo kan je rekenen op veilige en gekeurde technische installaties die voldoen aan alle geldende normen en veiligheidsvoorschriften.

  Het Facilitair Bedrijf staat in voor:

  • de opmaak van een inventaris van technische installaties;
  • bepalen welke wettelijke, reglementaire en contractueel bepaalde keuringen nodig zijn;
  • de uitvoering van de (periodieke) keuring van deze installaties;
  • acties opvolgen en uitvoeren (bijvoorbeeld in geval de keuring negatief is).

  Indien nodig overleggen we vooraf met de eigenaar van het gebouw.

  Het lokale aanspreekpunt van jouw entiteit staat in voor:

  • het verlenen van toegang tot de installaties;
  • het oplossen van organisatorische issues (bijvoorbeeld lift tijdelijk buiten gebruik stellen en dit communiceren naar gebruikers, brandblusapparaten op de juiste plaats ophangen).
  Klusjesdienst

  In gebouwen waar Het Facilitair Bedrijf verantwoordelijk is voor het gebouwbeheer, zorgen wij dat de klusjes en herstellingen gebeuren.

  Een aantal voorbeelden van de klusjes en herstellingen waarvoor je bij ons terecht kan:

  • kleine elektriciteitswerken;
  • loodgieterij;
  • vervangen van lampen;
  • slotenmakerij;
  • schrijnwerkerij;
  • schilderwerken;
  • kleine verhuizingen binnen een gebouw;
  • het verwijderen en herstellen van beschadigingen.
  Leegstandsbeheer

  We zorgen voor een aangepast leegstandsbeheer voor gebouwen (of gronden) in beheer van Het Facilitair Beheer die on(der)benut zijn. 
  Het onroerend goed wordt dan tijdelijk, geheel of gedeeltelijk gebruikt waardoor de staat van het goed behouden blijft (bv. in afwachting van verkoop of herbestemming).

   

  Meubilair voor kantoorgebouwen

  Het Facilitair Bedrijf voorziet het nodige meubilair voor gebouwen in eigen beheer. Bijkomende specifieke wensen of noden moeten steeds besproken worden met de gebouwbeheerder.

  Nutsvoorzieningen en gasolie

  Voor gebouwen waar Het Facilitair Bedrijf de energiefactuur betaalt, zorgt het voor:

  • elektriciteit;
  • water;
  • gas;
  • gasolie.
  Ondersteuning inzake verzekeringsdossiers

  Het Facilitair Bedrijf sluit verzekeringen af voor schade aan de gebouwen in eigen beheer.
  Wanneer er zich een schadegeval voordoet aan de gebouwen, zal Het Facilitair Bedrijf dit opnemen met de verzekeraar. Het lokale aanspreekpunt staat wel in voor het invullen van het schadeformulier. Dit formulier dient uiterlijk de volgende werkdag na het schadegeval ingevuld worden.

  Opstellen van EPB-certificaten "Openbaar Gebouw" (Brussel)

  Een EPB (Energy Performance of Buildings)-certificaat "Openbaar Gebouw" geeft de energieprestatie aan van een gebouw dat door de publieke sector wordt gebruikt, op basis van het elektriciteits- en brandstofverbruik gemeten door meters en/of op basis van leveringsgegevens. Het is verplicht jaarlijks een EPB-certificaat op te maken. Voor de gebouwen in het beheer van Het Facilitair Bedrijf, zorgen wij, waar nodig, zelf voor het EPB-certificaat.

  Opstellen van EPC-certificaten in Vlaanderen

  EPC-certificaten voor 'Publieke Gebouwen'
  Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor Publieke Gebouwen toont aan de hand van een kengetal hoe energiezuinig het gebouw is. Het kengetal wordt berekend op basis van het gemeten energieverbruik van exact één jaar en de bruikbare vloeroppervlakte. Een EPC voor publieke gebouwen is verplicht in het Vlaams Gewest voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Het EPC moet uithangen in elk gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m². Een EPC voor Publieke Gebouwen van gebouwen met een vloeroppervlakte van minimaal 500 m² vervalt op 1/01/2024. Vanaf dan dienen deze gebouwen te beschikken over een EPC niet-residentieel (EPC-NR). De gebouwen met een vloeroppervlakte van minimaal 250 m² en minder dan 500 m² kunnen beschikken over een EPC voor Publieke Gebouwen tot 1/01/2025. Vanaf dan dienen deze gebouwen te beschikken over een EPC klein niet-residentieel (EPC-kNR). Een EPC voor Publieke Gebouwen kan voor deze gebouwen eventueel nog hernieuwd worden voor 1/02/2024.

  EPC Residentieel
  Voor gebouwen met een residentiële functie (wonen) is een EPC Residentieel nodig indien een notariële overdracht zal plaatsvinden (verkoop, erfpacht, opstalrecht, …) of bij verhuur. Het EPC informeert over de energiezuinigheid van de woning a.d.h.v. het theoretisch berekend energieverbruik. Dit wordt weergegeven d.m.v. het energielabel A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Een EPC Residentieel is 10 jaar geldig.

  EPC (klein) Niet-Residentieel (EPC-(k)NR)
  Bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht, …) en verhuur van gebouwen met een niet-residentiële functie is de opmaak van een EPC-(k)NR verplicht. Daarnaast dienen de overheidsgebouwen en publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 500 m² vanaf 1/1/2024 over een energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel (EPC-NR) te beschikken indien het om een gebouw gaat met een niet-residentiële functie (excl. landbouw, industrie en religie). Het EPC-NR heeft een energielabel en een energiescore. Het gemeten aandeel hernieuwbare energie van het gebouw wordt weergegeven d.m.v. het energielabel G tot A (100% hernieuwbare energie). De energiescore is het theoretisch berekend energieverbruik o.b.v. de bestaande toestand van het gebouw en de huidige bestemming. Het energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel is 5 jaar geldig.

  De gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte tussen 50 en 500 m² dienen vanaf 1/1/2025 over een EPC-kNR (energieprestatiecertificaat klein Niet-Residentieel gebouw) of vrijwillig over een EPC-NR te beschikken. Het EPC-kNR informeert over de energieprestatie van het gebouw a.d.h.v. het theoretisch berekend energieverbruik o.b.v. de bestaande toestand van het gebouw en de huidige bestemming, energiescore genaamd. Dit wordt weergegeven d.m.v. het energielabel A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Het EPC-kNR is 10 jaar geldig. Indien gekozen wordt voor een EPC-NR, is dat 5 jaar geldig.

  EPC Bouw
  Een energieprestatiecertificaat Bouw wordt opgesteld wanneer een gebouw(deel) wordt opgetrokken of een ingrijpende energetische renovatie ondergaat. 

  Voor de gebouwen in ons beheer zorgen wij, waar nodig, dus zelf voor het EPC-certificaat.

  Optimaal valoriseren van gronden en gebouwen

  Het Facilitair Bedrijf biedt een interne vastgoedmarkt aan waar onroerende goederen aan andere entiteiten kan worden aangeboden. Voor de gebouwen in eigen beheer nemen wij dit zelf op.

  Overeenstemming milieuwetgeving

  We zorgen voor het uitvoeren van conformiteitsaudits milieuwetgeving en verlenen van diensten voor omgevingsvergunningen.

  Schoonmaak

  In de gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf zorgen we voor periodieke schoonmaak, incl. niet-administratieve ruimtes zoals kleedkamers, sanitaire ruimtes, refters, keukens, educatieve centra, archiefruimtes, parking, ... . We voorzien in de sanitaire ruimtes voldoende benodigdheden zoals handzeep, tissues, handblazers, toiletpapier, afvalbakken, ... Naast traditionele schoonmaakmiddelen maken we ook gebruik van biologische schoonmaaktechnieken op basis van micro-organismen en 100% biologisch afbreekbare producten/schoonmaakmiddelen.

  We zorgen bijkomend voor:

  • het omruilen van de anti-vuilmatten,
  • het periodiek schoonmaken van de ramen,
  • het leegmaken van afval- en hygiënische containers.
  Signalisatie en bewegwijzering

  We voorzien in de gebouwen de nodige en wettelijk vereiste signalisatie en bewegwijzering (bijv. signalisatie van lokalen, verdiepingen, in-en uitgangen, sanitaire voorzieningen, nooduitgangen, EHBO, ...). Ze beantwoordt aan de huisstijl van de Vlaamse overheid en voldoet aan de wettelijke vereisten en geldende ISO-normen. Hiervoor werken we samen met Inter (rond integrale toegankelijkheid). Bijkomende signalisatie op vraag van de entiteit kan in overleg met Het Facilitair Bedrijf.

  Studie naar elektromagnetische straling

  Elke werkgever is wettelijk verplicht om na te gaan aan welke stralingen medewerkers blootgesteld worden. De maximumwaarden van de straling zijn bij Koninklijk Besluit vastgelegd.

  In de gebouwen in eigen beheer laat Het Facilitair Bedrijf deze metingen uitvoeren in samenwerking met de interne preventiedienst.

  Toegang en bewaking gebouwen

  In de kantoorgebouwen die Het Facilitair Bedrijf beheert, maar waar de klant aanspreekpunt is, voorzien we op aanvraag in de nodige installatie voor de beveiliging van het gebouw zodat de entiteiten die daar gehuisvest zijn hun toegangscontrole en bewaking praktisch kunnen organiseren.

  We zorgen voor een werkplekomgeving waar je mensen zich veilig kunnen focussen op de operationele werking van jouw entiteit.

  Vastgoedrapportering op Terra

  Het Facilitair Bedrijf verzamelt de data van de gebouwen in eigen beheer in het online platform Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen. Het gebruik zorgt ervoor dat we het vastgoed op een efficiënte manier kunnen organiseren en beheren. Daarnaast zijn er ook goede rapportagemogelijkheden.

  Let op: Indien er (bijkomende) informatie nodig is, kan het zijn dat Het Facilitair Bedrijf met jouw entiteit contact zal opnemen.

  Vastgoedstrategie

  Wij stellen voor gebouwen in eigen beheer een vastgoedstrategie op. Dit houdt o.a. volgende stappen in:

  • Het vastgoed inventariseren (op basis van de info in Terra);
  • Zicht krijgen op de werking van de entiteit (nu en in de toekomst);
  • Samen met de entiteit bekijken welke behoeftes er zullen zijn qua locatie(s), bezetting, faciliteiten, dienstverlening, ... ;
  • Toetsing van de behoeften aan het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid;
  • Per locatie bekijken hoe de (door de entiteiten doorgegeven) behoeftes ingevuld zouden kunnen worden in de bestaande locatie of een andere locatie, bijv. inhuizing in een (toekomstig) (V)AC.
  Verhuizingen

  Het Facilitair Bedrijf coördineert verhuisbewegingen in het kader van bv. huisvestingsmigratieplannen. Dit omvat de coördinatie van de verhuis, het opvolgen van het hele proces van de verhuis, van de planning tot de oplevering en de nazorg (zorgen dat de locatie borstelschoon achtergelaten wordt). Entiteiten dienen enkel zelf nog in te pakken en hun dozen correct te bestickeren

  Het kan hierbij gaan van eenvoudige (aparte meubelstukken, bv. bureau of kastjes) tot complexe (allesomvattende) verhuizingen.

  Werkplek(her)inrichting

  In de kantoorgebouwen in het beheer van Het Facilitair Bedrijf kunnen werkplek(her)inrichtingen uitgevoerd worden. De begeleiding en coördinatie bij de (her)inrichting van kantoorruimtes omvat:

  • de volledige coördinatie van het (her)inrichtingsproject;
  • de behoeftebepaling;
  • het ontwerp;
  • de uitvoering;
  • de verhuis en nazorg.

  Nog vragen?

  Heb je nog vragen over een van bovenstaande diensten? Neem dan contact op met Facilipunt