chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoedanigheden in het organisatieregister

  Mensen nemen heel wat extra taken op binnen hun tewerkstelling. Soms behoort dit tot de kern van hun functie; in andere contexten komt dit er bij. We noemen dit ook het invullen van een bepaalde hoedanigheid. 

  In het organisatieregister willen we ook een antwoord bieden aan de vraag wie er allemaal een bepaalde hoedanigheid invult in de overheid.

  Lijsten m.b.t. onderstaande hoedanigheiden zijn beschikbaar via deze link. Veelgevraagde overzichten worden ook op de website aangeboden.

  Hier vindt u een overzicht van welke hoedanigheden er zoal bijgehouden worden en of dit gebeurt op een centrale of een decentrale manier.

  • Decentraal wil daarbij zeggen dat de organisatie waarin de hoedanigheid bestaat ook instaat voor de bijhouding ervan. 
  • Centrale bijhouding betekent dat een ondersteunende dienst instaat voor de bijhouding van de gegevens.

  Decentrale bijhouding

  Hoedanigheid Uitleg Niveau waarop deze typisch bestaat (richtinggevend) Doelstelling
  Communicatie-adviseur of -medewerker Persoon die in het dagelijkse functioneren in hoofdzaak werkt rond communicatie (zonder daarom de functie van 'communicatieverantwoordelijke' te hebben).
  • Entiteit
  • Afdeling
  Het genereren van contactlijsten van mensen die in hoofdzaak werken rond communicatie (om zo bvb. uitnodigingen voor communicatie-events te versturen).
  Communicatieverantwoordelijke Persoon die in uitvoering van de wet op openbaarheid van bestuur aangeduid is als 'Communicatieverantwoordelijke'. 
  • Entiteit
  Bijhouden van contactlijsten om deze persoon te contacteren. Inzichtelijk maken voor de maatschappij wie communicatieverantwoordelijke is.
  Data Protection Officer Persoon die aangeduid is als Data Protection Officer (DPO) in uitvoering van de AVG/GDPR.
  • Entiteit
  Inzichtelijk maken van hoe de DPO van een entiteit kan gecontacteerd worden.
  Informatiebeheerder/archivaris Persoon of personen die aangesteld zijn als 'informatiebeheerder' of 'archivaris' voor de eigen entiteit.
  • Entiteit
  • (Afdeling)
  Bijhouden van contactinformatie van personen die werken rond informatiebeheer/archivistiek in de entiteiten.
  Klachtenmanager Persoon of personen die aangesteld zijn als klachtenmanager.
  • Entiteit
  • (Afdeling)
  Bijhouden van contactinformatie van personen die werken rond klachtenmanagement.
  Leidinggevende Persoon of personen die aangesteld zijn als leidinggevende voor een team/cel/.... De top-, midden-, en lagere kaderfuncties worden als een aparte hoedanigheid vermeld (deze hebben een eigen definitie). Een entiteit (departement/agentschap) of een afdeling hebben typisch geen 'leidinggevende', maar wel 'leidinggevende top- of middenkader'.
  • Cel
  • Team
  • Andere structuren
  Zicht krijgen op de leidinggevende functies in de overheid, naast de kaderfuncties (zie onder).
  Webtoegankelijkheid Persoon of personen die werkzaam zijn rond webtoegankelijkheid
  • Entiteit
  • Afdeling
  Bijhouden van contactinformatie van personen die werken rond webtoegankelijkheid.
  Woordvoerder Persoon die aangesteld is als woordvoerder voor een organisatie.
  • Entiteit
  Inzichtelijk maken van wie kan gecontacteerd worden met vragen voor een organisatie.
  Woordvoerder-vervanger Persoon of personen die in afwezigheid van de woordvoerder bereikbaar zijn voor een organisatie.
  • Entiteit
  Inzichtelijk maken van wie kan gecontacteerd worden met vragen voor een organisatie in afwezigheid van de woordvoerder.

  Centrale bijhouding

  Hoedanigheid Partij die instaat voor centrale bijhouding Doelstelling
  Accountmanager Financiën en Begroting DFB/AIV Referentiegegeven Single Audit
  Actieve vertrouwenspersoon GDPB AgO/AIV Contactenlijst vertrouwenspersonen voor intern gebruik VO
  Begrotingsverantwoordelijke DFB/AIV Referentiegegeven Single Audit
  Budgethouder DFB/AIV Referentiegegeven Single Audit
  Contactpersoon boekhouding DFB/AIV Referentiegegeven Single Audit
  Contactpersoon consolidatietool DFB/AIV Referentiegegeven Single Audit
  Contactpersoon integriteit AgO/AIV Contactenlijst personen voor integriteitsmanagement voor intern gebruik VO
  Contactpersoon rondvragen AgO/AIV Contactenlijst te bevragen personen bij centrale rondvragen voor intern gebruik VO
  Contactpersoon Wegwijs Organisatie AIV Overzicht beheerders organisatieregister
  Diversiteitsambtenaar AgO/AIV Contactenlijst diversiteitsambtenaren voor intern gebruik VO
  Gemachtigde van financiën DFB/AIV Referentiegegeven Single Audit
  HR business partner AgO/AIV Contactenlijst HR business partners voor intern gebruik VO
  Kabinetsmedewerker DKB Beheer van inhoud op http://vlaamseregering.be
  Leidinggevende lager kader AgO/AIV Referentiegegeven voor leidinggevende functies in het lager kader ("directeur" of gelijkaardig)
  Leidinggevende middenkader AgO/AIV Referentiegegeven voor leidinggevende functies in het middenkader ("afdelingshoofd")
  Leidinggevende topkader AgO/AIV Referentiegegeven voor leidinggevende functies in het topkader ("administrateur-generaal", "secretaris-generaal" of gelijkaardig)
  Niet-leidinggevende lager kader AgO/AIV Referentiegegeven voor niet-leidinggevende functies in het lager kader ("adviseur" of gelijkaardig)
  Niet-leidinggevende middenkader AgO/AIV Referentiegegeven voor niet-leidinggevende functies in het middenkader ("senior adviseur", "projectleider N-1")
  Niet-leidinggevende topader AgO/AIV Referentiegegeven voor niet-leidinggevende functies in het topkader ("projectleider N-niveau" of gelijkaardig)
  Regeringsafgevaardigde AIV Algemeen referentiegegeven voor delegaties van de Vlaamse Regering in bestuursorganen van organisaties
  Regeringsafgevaardigde FB AIV Algemeen referentiegegeven voor delegaties van de Vlaamse Regering in bestuursorganen van organisaties
  Regeringscommissaris AIV Algemeen referentiegegeven voor delegaties van de Vlaamse Regering in bestuursorganen van organisaties
  Regeringscommissaris FB AIV Algemeen referentiegegeven voor delegaties van de Vlaamse Regering in bestuursorganen van organisaties
  Relatiebeheerder Audit Vlaanderen DFB/AIV Referentiegegeven Single Audit
  Revisor DFB/AIV Referentiegegeven Single Audit
  Vlaams minister AIV Algemeen referentiegegeven