chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Holebi's en transgenders

  De dienst Diversiteitsbeleid heeft aandacht voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit en -expressie op de werkvloer. Op deze pagina's kan je zowel praktische als theoretische informatie vinden over holebi's, transgenders en genderneutraliteit.

  Transgenderbeleid

  De Vlaamse overheid pakt de tewerkstelling van transgenders aan en werkt aan een (trans)genderbeleid. Het Transgender Infopunt screende de Vlaamse overheid als werkgever op transgendervriendelijkheid en stelde een reeks actiepunten voor. Zij putten uit een brede expertise rond dit thema en goede voorbeelden uit het buitenland. Met deze samenwerking geeft de Vlaamse overheid een duidelijk signaal dat ze investeren in het thema genderidentiteit en -expressie.

  Hierbij het rapport "Ontwikkeling van een beleidskader betreffende genderidentiteit en genderexpressie" . Raadpleeg de toegankelijke versie van het rapport "Ontwikkeling van een beleidskader betreffende genderidentiteit en genderexpressie" .

  Concrete tips voor op de werkvloer

  Ben je op zoek naar beknopte informatie over transgenders op de werkvloer, een transitie op de werkvloer of discriminatie? Deze tips helpen je op weg:

  • Maak er geen punt van dat een collega transgender is en spreek de collega aan met de zelfgekozen aanspreekvorm. Niet zeker welke aanspreekvorm die verkiest? Vraag het dan gewoon.
  • Praat open en eerlijk met de gendervariante werknemer, met respect voor ieders privacy.
  • Niet iedereen wil zich outen. Als er stappen worden gezet, individueel of in team, doe je dit in samenspraak met de persoon in kwestie.
  • Als praktische drempels aangepakt worden, kan dit voor onrust zorgen bij andere collega’s. Geef hen de ruimte om de onrust te delen. Misschien zijn het wel veranderingen die iedereen ten goede komen.
  • Tijdens een transitie zijn er een aantal onduidelijke parameters zoals de herstelperiode na de operatie, eventuele correcties achteraf enzovoort. Het is belangrijk hiermee rekening te houden door bijvoorbeeld een vervanger te voorzien.

  Wil je meer concrete tips en info over genderidentiteit op de werkvloer en alles wat hierbij komt kijken, kijk dan in één van de infofiches:

  Transitie

  Als een collega in transitie gaat, maak je best duidelijke afspraken over de impact op de job. Een transitie is immers een ingrijpende gebeurtenis op persoonlijk vlak, maar ook op professioneel vlak. Een hulpmiddel om een open en eerlijk gesprek mogelijk te maken over het transitietraject van een transgenderpersoneelslid, is het afsprakenkader.

  Op basis van deze checklist kunnen er een aantal afspraken gemaakt worden die voor de gendervariante medewerker, de leidinggevende en eventueel een HR-medewerker duidelijkheid kunnen scheppen. Houd er rekening mee dat een collega die in transitie gaat, mogelijk (nog) geen zicht heeft op het volledige transitietraject. Raadpleeg hier het sjabloon voor een afsprakenkader bij een transitietraject.

  Sensibilisering

  Open @ Work 23/4/2018

  Op maandag 23/04 organiseerde de Vlaamse overheid voor een tweede keer Open @ Work. Dit jaar kozen we voor het thema “regenboognetwerken” en dit in nasleep van het onderzoek dat stagiaire Janne uitvoerde rond het intern LGBT-netwerk “Overuit”.
  De resultaten van het onderzoek werden op Open@Work gedeeld met de aanwezige gasten. Hieronder een korte samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

  Uit de enquêtes blijkt dat een grote meerderheid het belang van het “Overuit”-netwerk inziet. Opvallend is echter dat meer dan ¾ van de respondenten aangeeft dat het netwerk onvoldoende gekend is bij zichzelf en binnen de gehele Vlaamse overheid. Daarbovenop is het voor de meeste respondenten niet duidelijk of “Overuit” al dan niet slaagt in het bereiken van zijn doelstellingen. Bovendien mag het netwerk volgens de respondenten wat meer en doelgerichter communiceren. Momenteel scoort “Overuit” ondermaats op vlak van communicatie en zichtbaarheid. 
  Toch zijn de meeste blij met het bestaan van het netwerk. Het netwerk is voor leden een veilige haven, waar men steun kan zoeken. Daarom vinden de meeste het belangrijk dat er terug activiteiten worden georganiseerd. Zo blijken heel wat leden nood te hebben aan echte sociale contacten met gelijkgezinden.

  Uit het onderzoek volgden een aantal aanbevelingen:

  1. Stap terugnemen - reflecteren
  2. Oprichting van een kerngroep
  3. Activiteiten
  4. Communicatie en Zichtbaarheid
  5. Ondersteuning

  Open @ Work 8/6/2017

  Op 8 juni 2017 organiseerde de dienst Diversiteitsbeleid voor de eerste keer een Open @ Work-netwerksessie over het thema “genderfluïditeit/ queer”.

  Open@Work” is een gezamenlijk initiatief gericht op het verbinden van holebi- en transgenderwerknemers. Verschillende organisaties zoals Kliq vzw, Accenture en de Vlaamse overheid dragen bij tot de bouw van een cross-bedrijf LGBT-netwerk, met de nadruk op ‘Uit op de werkplek’. In dit overkoepelende netwerk worden er goede praktijken uitgewisseld en actuele thema’s aangesneden. Zo ging het in het verleden al over seksuele diversiteit en religie, de oprichting van een federaal SOGIE-netwerk en nog veel meer.

  In de sessie van 8 juni stelde de Vlaamse overheid de vraag: “Wat is queer en niet-binair denken?” Maatschappelijke normen over gender en seksualiteit werden gedurende een uur in vraag gesteld met behulp van twee interessante getuigenissen. Niet iedereen herkent zich in het hokje van man of vrouw. Niet iedereen wil aangesproken worden met ‘zij’ en ‘haar’, maar verkiest eerder het neutrale ‘die’ en ‘hun’. Hierna was het tijd voor een verdiend hapje en drankje en werden de banden in het netwerk versterkt.

  Open @ Work wordt in de toekomst nog georganiseerd! De eerstvolgende sessie vindt dit najaar plaats. Wil je hier bij zijn of een andere keer deelnemen? Schrijf je dan nu in op de mailinglijst van overuit. Hiervoor kan je een mail sturen naar overuit@vlaanderen.be.

  Vlaamse overheid hangt regenboogvlag uit - mei 2016

  Deze week hangt de Vlaamse overheid voor het tweede jaar op rij op verschillende plaatsen de regenboogvlag uit. Naast tien grote gebouwen van de Vlaamse administraties in Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven,… hangen dit jaar ook dertig kleinere gebouwen van onder andere het Kind & Gezin, het Agentschap Natuur en Bos, de Plantentuin Meise en anderen de regenboogvlag uit. Dit jaar sluit het Vlaams Parlement zich daarbij aan. Aan beide gebouwen van het Vlaams Parlement wappert de regenboogvlag uit.

  Op 17 mei vindt de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) plaats. Met de symbolische actie wil de Vlaamse overheid, net als vele steden en gemeenten, aandacht vragen voor discriminatie van holebi's en transgenders, zowel op als naast de werkvloer.

  In de gebouwen komen ook posters met de resultaten van de bevraging naar de situaties van holebi's en transgenders bij de Vlaamse overheid. Op het Yammer-netwerk 'Iedereen Overuit' en op deze webpagina's kom je meer te weten over het beleid.

  Regenboogvlag

  Broodje Divers: mijn collega verandert van geslacht

  “Over transgenders weten de meeste mensen niet veel. Ze vinden het meestal een spectaculair verhaal.”

  “Er is nog veel discriminatie van transgenders. Het is jammer dat sommige ambtenaren niet wat opener zijn op dat vlak.”

  “Ik weet niet of er bij ons op de dienst transgenders werken.”

  Solange en Koen zijn collega's bij VDAB. Niks speciaals, maar Solange was vroeger een man. In 2007 nam ze afscheid van Philippe, en het geslacht waarmee ze geboren is. Sindsdien is ze een vrouw.

  Tijdens Broodje Divers op 11 mei hebben Solange en Koen hun verhaal gedaan. Hoe Solange de collega's op de hoogte heeft gebracht, en hoe die reageerden. Moderator Kris Smet (VRT) stelde vragen, Koen en Solange vertelden openhartig.

  Kon je er niet bij zijn? Solange en Koen gaven eerder al een interview aan 13. Lees hier meer.

  Onderzoek holebi's en transgenders bij de Vlaamse overheid 

  In het najaar van 2014 onderzocht de dienst Diversiteitsbeleid de situatie van holebi’s en transgenders bij de Vlaamse overheid. Maar liefst 4239 ambtenaren vulden de online enquête in. De bevraging peilde naar de houding ten aanzien van holebi’s en transgenders bij álle werknemers van de Vlaamse overheid: hetero, transgender én holebi. Thema’s als sfeer op de werkvloer, coming out en negatieve reacties ten aanzien van holebi’s en transgenders kwamen aan bod.

  De vragen waren gebaseerd op een gelijkaardig onderzoek uit 2008. Dat maakte het mogelijk voor de dienst Diversiteitsbeleid om trends en evoluties vast te stellen in de houding en attitude van de Vlaamse ambtenaar ten aanzien van holebi’s en transgenders.

  Resultaten bevraging

  Deze brochure bespreekt de belangrijkste resultaten van het holebi-onderzoek Het uitgebreide rapport over het holebi-onderzoek (2014) kan je hier downloaden .

  Vlaamse ambtenaren zijn vandaag positiever ten opzichte van holebicollega’s, in vergelijking met 2008.  Zo kennen meer ambtenaren holebi’s op de werkvloer, aanvaarden ze het ouderschap bij holebi’s meer en zijn er minder holebifobe reacties bij de Vlaamse overheid. Bovendien vinden meer Vlaamse ambtenaren (80,6% in 2014, 65% in 2008) dat de Vlaamse overheid als werkgever een gelijkekansenbeleid moet voeren voor holebi’s en transgenders.

  Uit de enquête bij de personeelsleden van de Vlaamse overheid blijkt dat holebi’s en transgenders goed zijn vertegenwoordigd op de werkvloer.

  Iets meer dan 8% van de ambtenaren die antwoordden is holebi. Lesbische ambtenaren vertegenwoordigen 2,8%, homo’s 3,4% en 1,8% is biseksueel. Een zeer beperkte minderheid van de ambtenaren is transgender.

  Meer mannelijke heterowerknemers hebben een leidinggevende functie (20%) dan bij de groep homo’s (17,8%). Bij vrouwelijke hetero’s en lesbiennes is het verschil bijna onbestaande, namelijk 11,2% hetero’s en 11,1% lesbiennes. In de groep van biseksuele ambtenaren heeft 10,4% een leidinggevende functie. Toch is er een positieve evolutie: in vergelijking met 2008 zijn er meer homo’s en lesbiennes onder de leidinggevenden. Opvallend is dat homoseksuele werknemers vaker een universitair diploma hebben in vergelijking met hetero’s of lesbiennes.

  77,8% van de ambtenaren kent holebi’s op het werk. Toch kennen iets meer dan 2 op 10 werknemers geen holebi’s op het werk of weten ze het niet. Maar liefst 16% geeft aan openlijke transgenders op de werkvloer te kennen.

  Zowel een grote groep holebi’s (83,9%) als een grote groep hetero’s (87,3%) ervaren de Vlaamse overheid als een tolerante werkplek ten opzichte van holebi’s.

  Een meerderheid van alle respondenten, 55,9%, bevestigt dat homoseksuele, lesbische en biseksuele werknemers pas na een tijdje op het werk te kennen geven wat hun seksuele voorkeur is. Bovendien bevestigen de holebiwerknemers dit zelf in nog veel grotere mate, 72,6%.

  De Vlaamse ambtenaren hebben algemeen gezien een eerder positieve attitude ten aanzien van holebi’s. Zo heeft 94,3% er geen probleem mee dat zijn/haar buur een holebi zou zijn en vindt 83,7% dat personen van hetzelfde geslacht even goede ouders kunnen zijn als een koppel dat bestaat uit een man en een vrouw. Ook vindt de meerderheid van de ambtenaren (78,3%) het geen probleem als zijn/haar dochter holebi zou zijn. Over een transgenderkind bestaan bij de werknemers van de Vlaamse overheid meer zorgen.

  Ondanks de positieve evolutie, is er nog werk aan de winkel. Zo geeft bijvoorbeeld een kwart van de holebirespondenten aan seksuele insinuaties tegenover zichzelf of tegenover een holebi-collega ervaren te hebben. Twee holebiwerknemers hadden te maken met lichamelijke agressie op het werk omwille van hun geaardheid. Een kwart van de holebi’s geeft aan dat collega’s woorden hanteren zoals ‘flikker’, ‘manwijf’, ‘pot’, ‘nicht’, … in conversaties met of over hen, waarbij 5% aangeeft dat ze kwetsend bedoeld zijn.

  Open zijn over je seksuele geaardheid? Dat moet ook op de werkvloer kunnen, onbeperkt. Aan die openheid wil de dienst Diversiteitsbeleid mee bouwen, samen met het regenboognetwerk Overuit. Ontdek Overuit hier.

  Contact

  Dienst Diversiteitsbeleid
  Ann-Sophie Baeken, ann-sophie.baeken@kb.vlaanderen.be