Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest

Vergaderingen 2021

25 januari 2021

1. Aanstelling preventieadviseurs arbeidsveiligheid bij de GDPB

2. Alternatieve aanpak welzijnsrondgangen voorjaar 2021 door de GDPB

3. Punten aangebracht door de vakbonden

4. Varia

notulen
22 februari 2021 Varia notulen
22 maart 2021

1. Jaarverslag 2020 van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GDPB)

2. Jaarverslag IDEWE 2020 en prevalentierapport

3. Varia

notulen
19 april 2021 Varia notulen
17 mei 2021

1. Rapportering Uitzendarbeid binnen de Vlaamse overheid (2020)

2. Varia

notulen
14 juni 2021 Varia notulen
5 juli 2021

1. Aanstelling preventieadviseurs ergonomie en psychosociale aspecten

2. Varia

notulen
30 augustus 2021

Versoepeling coronamaatregelen binnen de Vlaamse Overheid

notulen
27 september 2021

1. Aanstelling preventieadviseur psychosociale aspecten bij de GDPB

2. Varia

25 oktober 2021 Varia
22 november 2021
20 december 2021

Vergaderingen 2020

20 januari 2020

Varia

notulen
10 februari 2020

1. Aanstelling preventieadviseurs arbeidsveiligheid bij de GDPB

2. Varia

notulen
23 maart 2020 - geannuleerd

1. Aanstelling preventieadviseur arbeidsveiligheid bij de GDPB: afgehandeld via elektronische procedure 

2. Personeelsbezetting van de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en bescherming (GDPB)

3. Varia        

notulen

23 april 2020
Elektronische
procedure

Aanstelling preventieadviseur arbeidsveiligheid bij de GDPB

notulen
27 april 2020 - Informeel overleg

Coronacrisis

notulen
11 mei 2020

Exit Corona bij de Vlaamse overheid

1. - HR dienstverlening plan van aanpak CCVO
- antwoordnota op de vragen van de vakorganisaties

2. Leidraad heropstart Vlaamse overheid

3. Varia 

notulen

25 mei 2020

1. Personeelsbezetting van de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB)

2. Rapportering Uitzendarbeid

3. Varia
Heropstart na coronamaatregelen - kader nieuwe richtlijnen vanaf 8 juni 2020 – stand van zaken (ACOD)

notulen
29 juni 2020

1. Impact coronacrisis op dienstverlening Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB)

2. Varia

notulen
21 september 2020

1. jaarverslag 2019 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GDPB)

2. Activiteitenverslag 2019 van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDEWE)

3. Actualisering omzendbrief “Organisatie van de eerstehulpverlening”

4. Actualisering richtlijn “Ergonomisch werken met beeldschermen: beleid en procedure individueel advies“

5. Respecteren voorschriften/opvolgen aanbevelingen CCVO (op vraag ACOD)

6. Varia

notulen
19 oktober 2020 Varia notulen
16 november 2020

1. Nieuwe COVID-maatregel Overlegcomité m.b.t. verplicht telewerk : nieuwe richtlijnen CCVO

2. Punten aangebracht door de vakbonden: Vergoeding voor thuiswerk

3. Varia

notulen

19 november 2020 Elektronische procedure

Ontwerp van ministerieel besluit houdende oprichting van een tussenoverlegcomité en basisoverlegcomités in het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

notulen
14 december 2020

1. Aanstelling preventieadviseur arbeidsveiligheid bij de GDPB

2. Varia

notulen

Vergaderingen 2019

21 januari 2019

1. Neerleggen van de rol van de centrale vertrouwenspersonen in het kader van een aangepaste dienstverlening van het team psychosociaal welzijn binnen de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming – verderzetting

2. Aanstelling  preventieadviseurs bij de GDPB

PDF-pictogram notulen
25 februari 2019

1. Evaluatierapport PTOW

2. Varia

PDF-pictogram notulen
25 maart 2019 Varia notulen
29 april 2019

1. Jaarverslag 2018 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GDPB)

2. Activiteitenverslag 2018 van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDEWE)

3. Informatieactie naar langdurig zieke personeelsleden van de Vlaamse overheid

4. Varia

notulen
20 mei 2019

1. Ontwerp van ministerieel besluit houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2. Varia

notulen
24 juni 2019

1. Aanstelling tot preventieadviseur arbeidsveiligheid bij de GDPB

2. Varia
2.1. Vastgestelde problemen bij de procedure van ziektecontrole (vraag van FCSOD)

notulen
16 december 2019

varia

notulen

Vergaderingen 2018

15 januari 2018

1. Brusselse en federale diagnostiek woon-werkverkeer

2. Varia

PDF-pictogram notulen
5 februari 2018 Varia PDF-pictogram notulen
5 maart 2018

1. HOC - Bijzondere selectiecommissie - Preventieadviseur-coördinator Gemeenschappeiljke Dienst voor Preventie en Beschermign (GDPB)

2. Varia

PDF-pictogram notulen
9 april 2018

1. Aanstelling van een preventieadviseur-coördinator

2. Varia

PDF-pictogram notulen
7 mei 2018

Varia: Actieplan stress en burn-out: evaluatie

PDF-pictogram notulen
4 juni 2018 Varia PDF-pictogram notulen
2 juli 2018

1. Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2017

2. Varia

PDF-pictogram notulen
24 september 2018

1. Nieuwe dienstverleningsopdracht met een externe dienst voor preventie en bescherming

2. Varia

PDF-pictogram notulen
22 oktober 2018

1. Nieuwe dienstverleningsopdracht met een externe dienst voor preventie en bescherming – verderzetting

2. Aanstelling preventieadviseur arbeidsveiligheid bij de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming;

3. Varia

PDF-pictogram notulen
26 november 2018 1. Varia PDF-pictogram notulen
17 december 2018

1. Aanwerving en aanstelling tot preventieadviseur

2. Neerleggen van de rol van de centrale vertrouwenspersonen in het kader van een aangepaste dienstverlening van het team psychosociaal welzijn binnen de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming

3. Varia

PDF-pictogram notulen

Vergaderingen 2017

09/01/2017 PDF-pictogram notulen
06/02/2017

1. Voorontwerp van decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen – verderzetting

2. Veiligheid personeelsleden Go! en van de personeelsleden die later in 2017 naar het Meandergebouw (VAC Brussel - Herman Teirlinck) verhuizen (vraag ACOD)

3. Varia

PDF-pictogram notulen
06/03/2017

1. risicobeheersing bij beeldschermwerk

2. varia

PDF-pictogram notulen
27/3/2017 Varia PDF-pictogram notulen
24/04/2017

1. Syndicale Overlegstructuren voor het beleidsdomein Omgeving: ontwerp van ministerieel besluit houdende oprichting van basisoverlegcomités in het Beleidsdomein Omgeving

2. Jaarverslag 2016 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

3. Mededeling: werking van de vertrouwenspersonen

4. Varia

PDF-pictogram notulen
22/05/2017 Varia PDF-pictogram notulen
19/06/2017

1. Tussenkomst preventieve medische check-up 50

2. Geactualiseerd oprichtingsbesluit GDPB

3. Voorstel nieuw aanbod en prijszetting broodjesaanbod

4. Varia

PDF-pictogram notulen
03/07/2017 PDF-pictogram notulen
11/09/2017 Varia: genderneutrale toiletten PDF-pictogram notulen
09/10/2017 Varia
13/11/2017

1. Ontwerp van  ministerieel besluit voor de wijziging van het besluit houdende oprichting van een tussenoverlegcomité en basisoverlegcomités in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
2.  Preventieadviseur-coördinator Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) : functiebeschrijving

3.  Varia

PDF-pictogram notulen
11/12/2017

Varia

Vergaderingen 2016

25/01/2016 Varia notulen
14/03/2016
1. Advies over de beeldschermwerkonderzoeken 2016
2. Verzoek tot het verlenen van een akkoord tot
overplaatsing overeenkomstig art. VI 155 van het
Vlaams Personeelsstatuut
3. Jaarverslag 2015 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
4. Varia
PDF-pictogram notulen
11/04/2016

  1. Preventie-adviseur coördinator van de GDPB voor de Vlaamse overheid
  2. Varia

  PDF-pictogram notulen
  09/05/2016

  1. Verslag van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de arbeidsgeneeskundige taken - Vlaamse Overheid voor het werkjaar 2015
  2. Toelichting epidemiologisch verslag
  3. Varia

  PDF-pictogram notulen
  13/06/2016

  1. Aanstelling preventieadviseur ergonomie bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)
  2. Varia 

  PDF-pictogram notulen
  04/072016 1. Aanstelling preventieadviseur psychosociale aspecten bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)
  2. Varia
  PDF-pictogram notulen
  12/09/2016 Varia PDF-pictogram notulen
  10/10/2016 1. Afschaffen van de periodieke beeldschermwerkonderzoeken in 2017
  2. Varia 
  PDF-pictogram notulen
  07/11/2016

   1. Medische check-up 50 - toelichting
   2. Varia

   PDF-pictogram notulen
   12/12/2016

   1.  Actualisering registratieformulier lichte arbeidsongevallen binnen de Vlaamse Overheid
   2. Omzendbrief beeldschermbril
   3. Varia

   PDF-pictogram notulen

    

   Vergaderingen 2015

   12/01/2015

   1. Syndicale overlegstructuren voor het Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

   2. Aanstelling preventieadviseur arbeidsveiligheid

   3. Varia:
       3.1. GDPB: integratie IDPB
       3.2. KB's van 24 april 2014 inzake welzijnsbeleid: wijziging diverse bepalingen - tarifering EDPB

   PDF-pictogram notulen
   9/02/2015

   1. Syndicale overlegstructuren voor het Beleidsdomein Financiën en Begroting

   2. Aanstelling preventieadviseurs arbeidsveiligheid

   3.  Bedrijfsvervoerplan (BVP) : 
       3.1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest : verplichting opstellen bedrijfsvervoersplan 
       3.2 Federale diagnostiek woon-werkverkeer  

   4. Varia

   PDF-pictogram notulen
   9/03/2015

   1. Organisatie eerstehulpverlening: risicoanalyse EHBO en ontwerpomzendbrief;

   2. Preventie van psychosociale risico’s op het werk: ontwerpomzendbrief  en wijzigingen aan model van arbeidsreglement;   

   3. Varia

   PDF-pictogram notulen
   30 /03/2015

   1. Organisatie eerstehulpverlening: risicoanalyse EHBO en ontwerpomzendbrief  - verderzetting (doc. reeds bezorgd);

   2. GDPB Jaarverslag 2014  (doc. hierbij);

   3. Varia

   PDF-pictogram notulen
   27/04/2015

   1.  Organisatie eerstehulpverlening risicoanalyse EHBO en ontwerpomzendbrief  - verderzetting (doc. reeds bezorgd);

   2.  GDPB: Jaarverslag 2014  (doc. reeds bezorgd);

   3. Varia

   PDF-pictogram notulen
   11/05/2015

   1. Varia

   PDF-pictogram notulen
   8/06/2015

   1.  Aanstelling preventieadviseurs arbeidsveiligheid

   2. Varia

   PDF-pictogram notulen
   6/07/2015 1. Aanstelling centrale vertrouwenspersoon

   2. Varia
   PDF-pictogram notulen
   28/09/2015 1. Varia geen notulen opgesteld
   26/10/2015

   1. Samenstelling van de GDPB: beëindiging van aanstelling, aanstelling en voorstelling van preventieadviseurs en centrale vertrouwenspersonen (doc. reeds bezorgd)


   2. Varia

   PDF-pictogram notulen
   23/11/2015

   1. Varia

   Terreurdreiging niveau 4 in Brussel

   PDF-pictogram notulen
   14/12/2015

   1. Samenstelling van de GDPB: aanwerving en aanstelling van preventieadviseurs arbeidsveiligheid

   2. Varia

   PDF-pictogram notulen

   Vergaderingen 2014

   20/01/2014

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   17/02/2014

   1. Ontwerp van omzendbrief: Werken met beeldschermen – Medische onderzoeken en criteria voor de aanschaf van een beeldschermbril;

   2. GDPB: jurygesprek i.k.v. de aanwervingsprocedure van een preventieadviseur-coördinator;

   3. Varia.

   PDF-pictogram notulen
   19/03/2014

   1. Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
   1.1 Aansluiting van een aantal entiteiten bij de GDPB
   1.2 Machtigingsaanvraag bij de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg met het oog op de formele oprichting van de GDPB;

   2. Rationalisatie van de overlegstructuren;

   3. Varia.

   PDF-pictogram notulen
   28/04/2014

   1. Rationalisatie van de overlegstructuren – verderzetting;

   2. Jaarverslag Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werkDienstjaar
   2013;

   3. Aanstelling van een  preventieadviseur-coördinator van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB);

   4. Varia.

   PDF-pictogram notulen
   19/05/2014

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   23/06/2014

   1. Varia

   PDF-pictogram notulen
   07/07/2014

   1. Kennismaking  nieuwe preventieadviseur- coördinator

   2. Varia

   PDF-pictogram notulen

   03/11/2014

   1. Varia

   geen notulen opgesteld

   02/12/20174

   1. Varia

   PDF-pictogram notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2013

   14/01/2013

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   18/02/2013

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   18/03/2013

   1. Varia

   notulen
   22/04/2013

   1. Het jaarverslag 2012 van de GDPB voor de FOD WASO

   2. Het jaarverslag 2012 van de EDPB (IDEWE)

   3. Varia

   notulen
   13/05/2013

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   17/06/2013

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   15/07/2013

   1. GDPB - beëindiging aanstelling als preventieadviseur;

   2. GDPB - leiding van de dienst;

   3. Varia

   PDF-pictogram notulen
   16/09/2013

   1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende positionering en aansturing van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bij de diensten van de Vlaamse overheid (GDPB);

   2. Aanstelling van een preventieadviseur psychosociaal welzijn;

   3. Varia

   PDF-pictogram notulen
   14/10/2013

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   18/11/2013

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   09/12/2013

   1. Varia

   geen notulen opgesteld

   naar boven

   Vergaderingen 2012

   23/01/2012

   1. Varia

   notulen
   13/02/2012

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   05/03/2012

   1. Varia

   notulen
   26/03/2012

   1. Aanstelling van een vertrouwenspersoon op VO-niveau in het kader van het re-integratieproject

   2. Jaarverslag 2011 van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

   3. Varia

   notulen
   23/04/2012

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   07/05/2012

   1. Aanstelling preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II

   2. Varia

   notulen
   04/06/2012

   1. Aanstelling preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II

   2. Varia

   notulen
   25/06/2012

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   10/09/2012

   1. Werkgroep HOC - VAC Brugge: voorzitterschap

   2. Varia

   notulen
   12/11/2012

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   03/12/2012

   1. Varia

   geen notulen opgesteld

   naar boven

   Vergaderingen 2011

   31/01/2011

   1. Mededelingen
   1.1 Steven Van den Broeck ziet af van de functie
   1.2 Vervangingsregeling preventieadviseur belast met de leiding van de dienst
   1.3 Functiebeschrijvingen GDPB
   Aanpassing van de bestaande functiebeschrijvingen aan het competentiewoordenboek (sommige preventieadviseurs hebben een functiebeschrijving die dateert van begin 2000, nog niet aangepast aan BBB).
   APB stapt ook in als piloot in het project arbeidsplaatsbeheer

   2. Wijziging maaltijdprijzen DAB Catering

   3. Varia
   3.1 Verduidelijking over Omzendbrief BZ 2011/1, organisatie van de eerste hulp bij ongevallen (ACOD)

   notulen
   21/02/2011

   1. Aanpassing overlegstructuur GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, VRT, UZ Gent, VMW, Vlaamse Opera, SERV, IWT en VCOS -
   Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van de afvaardiging van de overheid in die basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren

   2. Mededeling: Inzet preventieadviseurs

   notulen
   14/03/2011

   1. Jaarrapport Spreekbuis 2010

   2. Jaarverslag 2010 van de Gemeenschappelijk Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

   3. Jaarverslagen 2009 en 2010 van arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE

   4. Omzendbrief alcohol- en drugsbeleid

   5. Omzendbrief onthaalbeleid

   notulen
   18/04/2011

   1. Mededeling: Jaarrapport Spreekbuis 2010

   2. Omzendbrief: Alcohol- en drugsbeleid

   3. Omzendbrief: Onthaalbeleid

   4. Jaarverslagen 2009 en 2010 van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE

   notulen
   09/05/2011

   1. Omzendbrief: Alcohol- en drugsbeleid (aangepast doc. na overleg van 18 april)

   2. Varia

   notulen
   30/05/2011

   1. Omzendbrief: Rookbeleid

   2. Reglement van orde voor het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest - aanpassing

   3. Varia

   notulen
   20/06/2011

   1. Omzendbrief: Rookbeleid (verderzetting overleg)

   2. Aanwerving preventieadviseur-arbeidsveiligheid;

   3. Varia

   notulen
   04/07/2011

   1. Welzijnsbeleid: De Welzijnsmap – start van het overleg

   2. Varia

   notulen
   12/09/2011

   1. Mededeling indiensttreding preventieadviseur arbeidsveiligheid

   2. Varia

   notulen
   03/10/2011

   1. Varia

   geen notulen opgesteld
   24/10/2011

   1. Afdeling Preventie en Bescherming: opstart procedures  
   1.1 aanstelling preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II
   1.2 bevorderingsprocedure preventieadviseur arbeidsveiligheid D3

   2. Mededeling:  Veiligheidsbeleid Vlaamse Overheid

   3. Varia

   notulen
   21/11/2011

   1. Varia

   notulen
   05/12/2011

   1. Varia

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2010

   25/01/2010 Vrijwillige beëindiging van de aanstelling van een preventieadviseur bij de afdeling Preventie en Bescherming notulen
   01/03/2010

   1. Vrijwillige beëindiging van de aanstelling van mevrouw Kathleen Bernaert als preventieadviseur-coördinator bij de afdeling Preventie en Bescherming met ingang van 1 maart 2010.

   2. Aanduiding van de heer Pieter Moonens als tijdelijk leidinggevende van de IDPB

   3. Oprichting basisoverlegcomité voor het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming.

   4. Bezoekcijfers personeelsrestaurants (afspraak notulen 08/02/09)

   notulen
   22/03/2010 Jaarverslag 2009 GDPB - FOD WASO notulen
   12/04/2010 Bezoekcijfers personeelsrestaurants (afspraak notulen 01/03/2010) notulen
   03/05/2010 Aanduiding preventieadviseur belast met de leiding van de GDPB m.i.v. 11/5/2010 notulen
   25/10/2010 IDPB: omzendbrief organisatie EHBO notulen
   13/12/2010 Aanwerving van een preventieadviseur arbeidsveiligheid notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2009

   09/02/2009 1. Voorstel van aanstelling van 4 preventieadviseurs arbeidsveiligheid notulen
   23/03/2009

   Enig punt: gegevensinzameling woon-werk

   notulen
   20/04/2009

   1. Art. 5 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen: oprichting basisoverlegcomité ;

   2. Ministerieel besluit houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media;

   3. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2007 houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Bestuurszaken.

   notulen
   11/05/2009

   1. Jaarverslagen 2008 van de Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk IDEWE;

   2. GDPB
   2.1. Het identificatiedocumenten van de GDPB, voor akkoord;
   2.2. Het activiteitenverslag van de GDPB, als mededeling;
   2.3. De risicoanalyse van de gevaarlijke, hinderlijk en ongezonde werken, zoals bepaald in de bijlage 7 van de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17, voor advies;
   2.4. Arbeidsongevallenoverzicht 2008 en preventiecampagne arbeidsongevallen (jaaractiepunt 2008), voor mededeling en advies;
   2.5. Jaaractiepunten van de GDPB voor 2009, voor mededeling en vraag tot ondersteuning.

   3. Varia

   notulen
   15/06/2009

   1. GDPB
   1.1. Identificatiedocumenten van de GDPB;
   1.2. Voorstel van aanstelling van een preventieadviseur ergonomie;

   2. Mededeling: aanpassen aanbod en prijzen DAB Catering;

   notulen
   09/11/2009 Mededeling: vrijwillige beëindiging van de aanstelling van een preventieadviseur bij de afdeling Preventie en Bescherming notulen
   21/12/2009 Procedure ergonomisch werkpostbezoek beeldschermwerk en procedure ergonomische hulpmiddelen beeldschermwerk notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2008

   07/04/2008

   1. Aanpassing syndicale overlegstructuren

   2. Bescherming van sommige contractuele vakbondsafgevaardigden

   3. Bedrijfsvervoerplannen

   notulen

   28/04/2008

   1. Bescherming van sommige contractuele vakbondsafgevaardigden: standpuntbepaling vakbonden

   2. Bedrijfsvervoerplannen: verplaatsingen van de personeelsleden tussen hun woon- en werkplaats – stand van zaken en evaluatie van de diagnostiek over de verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats door FOD Mobiliteit en Vervoer (voortzetting overleg d.d. 7/4/2008)

   3. Ontwerp rondzendbrief inzake 'werken met beeldschermwerken'

   notulen

   30/06/2008

   1. Jaarverslagen van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE van 2007;

   2. Jaarverslag 2007 van de GDPB;

   3. Jaaractieplannen preventieve acties: stand van zaken.

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2007

   16/04/2007

   1. Mededeling: oprichting subentiteitsoverlegcomités Vlaamse Landmaatschappij;

   2. Varia

   notulen
   07/05/2007 Vraag van het gemeenschappelijk vakbondsfront m.b.t. de verhuizing BLOSO naar het Arenberggebouw notulen

   29/05/2007

   1. Voorstel van beëindiging aanstelling en vervanging van een preventieadviseur bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;

   2. Varia

   notulen

   16/07/2007

   1. Selectiereglementen preventieadviseur-arbeidsveiligheid, preventieadviseur- ergonomie, preventieadviseur-psychosociaal Welzijn;

   2. Organisatie van ‘ preventie en bescherming’, de personeelsimplementatie van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, de werking d;m;v. contactpersonen;

   3. Voorstel van beëindiging aanstelling van een preventieadviseur.

   notulen
   10/09/2007

   1. Arbeidsongevallen: evaluatie en actieplan;

   2. Toegevoegd punt: Voorstel tot tijdelijke vervanging van de preventieadviseur- coördinator van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

   notulen
   01/10/2007 Jaarverslagen 2006 van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk notulen
   05/11/2007 Jaarverslag vorming, planning notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2006

   27/03/2006 Ellipsgebouw: keuze vloerbekleding notulen
   15/05/2006 BBB: oprichting van overlegcomités in de Vlaamse administratie notulen
   12/06/2006

   1. BBB: organisatie en plaats van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

   2. Arenbergebouw (vraag ACOD d.d. 06/06/2006)

   notulen
   18/09/2006 Jaarverslagen externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 2005 notulen
   27/11/2006

   1. Nota verzameling gegevens over verplaatsingen van werknemers tussen hun woon- en werkplaats;

   2. Elipsgebouw: vraag dd. 15/11/2006 van de ACOD;

   3. Bijkomend punt: informatie van het SOPO m.b.t. aanstelling vertrouwenspersonen;

   4. Varia

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2005

   02/05/2005

   1. Toelichting m.b.t. uitwisselingsprogramma bedrijven - overheid;

   2. Mededeling: actieplan 'meer stageplaatsen bij de Vlaamse overheid'

   notulen
   23/05/2005 1. Toelichting voorstelling van het nieuwe contract Limits;

   2. Jaarverslag 2004 van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk

   notulen
   04/07/2005 Jaarverslag 2004 van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk notulen
   12/09/2005 1. Uitvoering van de afspraken (sectorcomité XVIII van 25/07/2005) m.b.t.
   - de huisvesting Vlaamse administratie;
   - restaurantproblematiek

   2. Toeganscontrole- en tijdsregistratiesysteem: toelichting

   notulen
   25/11/2005

   1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende oprichting van  een basisoverlegcomité bevoegd voor de gewestelijke ontvangers;

   2. Mededeling: vervanging en taakverdeling van de opdrachten van mevrouw ir. Kathleen Bernaert als preventieadviseur-coördinator, tijdens haar (halftijds) ziekteverlof en bevallingsverlof;

   3. Varia: brief ACOD dd. 25/10/2005 m.b.t. de arbeidsveiligheid en gezondheid bij AMINAL (BOC 6.3)

   notulen
   19/12/2005

   1. BBB: contracten Externe Diensten voor preventie en bescherming op het werk;

   2. Brief ACOD dd. 07/12/2005 m.b.t. Huisvesting;

   3. Varia

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2004

   15/01/2004

   Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administraiteve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (voortzetting overleg dd. 23/12/2003) notulen
   26/04/2004 1. Toelichting spreekbuis m.b.t. problematiek Pesten op het Werk;

   2. Ontwerpmededeling m.b.t. de verplichtingen van de werkgever in procedures voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) en ontwerp aanpak en rapportering formele pestklacht;

   3. Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk: voorontwerp van jaarverslag voor 2004; Roken op het Werk, jaaractieplan;

   4. Voorstelling vormingsplan 2004.

   5. Varia

   notulen
   27/05/2004 Vervroegde opruststelling van de preventieadviseur-coördinator notulen
   13/12/2004

   1. Aanwijzing preventieadviseur-coördinator voor de diensten van de Vlaamse Regering

   2. Kaderovereenkomst mobilofoonoperatoren en daaraan gekoppelde effecten op de gezondheid

   3. Aanwerving preventieadviseur psychologische belasting

   4. Zeewezen: Aanpassing dienst- en beurtregeling loodsen

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2003

   03/02/2003

   1. Voorstel voor organisatie van een gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk (GDPB)

   2. Invulling van de formele taak van preventieadviseur pyschosociale aspecten bij het MVG in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 25/10/2002. Aanduiding van de preventieadviseur van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.

   3. Jaaractieplan 2003 'Welzijn op het Werk' in het MVG

   notulen
   28/04/2003

   1. LIMITS VZW: presentatie van het eerste jaarrapport Spreekbuis Vlaanderen, meldpunt Pesten;

   2. Werking, beleid en samenwerking m.b.t. de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; ontwerp van omzendbrief m.b.t. Wat kan jij doen als je het slachtoffer bent van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW);

   3. Vormingsplan;

   4. PIP PEP problematiek (afspraak sectorcomité XVIII dd. 31.03.2003).

   notulen
   07/07/2003

   1. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidings-en begeleidingscheques voor werknemers - opleidingscheques voor ambtenaren;

   2. Twee ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering m.b.t. de oprichting en samenstelling van besisoverlegcomité voor het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) en voor het centrum voor Landbouweconomie (CLE)

   3. Toegevoegd punt: ziektestatistieken voor de diensten van de Vlaamse Regering: jaaroverzicht 2002.

   notulen
   22/09/2003

   1. Jaarverslag 2002 van de Externe Diensten voor Bescherming en Preventie op het Werk (EDPB).

   2. Jaarverslag 2002 en maandverslagen 2003 van de Interne Dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk.

   3. Vervanging preventieadviseur van de IDPB.

   4. Ziektestatistieken 2002 (voortzetting overleg d.d. 28/07/2003).

   5. Info: managementrapport 2002 geïntegreerd gezondheidsbeleid.

   notulen
   15/12/2003

   1. Aanstelling van een preventieadviseur voor de Interne dienst voor preventie en Bescherming op het Werk.;

   2. Kwaliteit eten markiesrestaurant (afspraak sectorcomité XVIII van 3/11/2003);

   3. Vraag van de FCSOD: VAC Hasselt

   notulen
   23/12/2003 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2002

   23/04/2002

   Vorming training en opleiding in de diensten van de Vlaamse Regering - 2002 notulen
   16/07/2002

   1. Procedures opdrachthouders

   2. Personeelsplan huidige situatie diensten van de Vlaamse Regering (Pep as is);

   3. PIP/PEP VOI's: stand van zaken;

   4. Ontwerpdienstorder vormingsverlof

   notulen
   16/09/2002

   1. Ontwerpdienstorder Stage

   2. Mededeling m.b.t. vaststelling potentieelinschatting opdrachthouders in een dienstorder van de Leidend Ambtenaar Personeelsontwikkeling (overleg van 16/07/2002);

   notulen
   04/10/2002

   1. Jaarverslagen 2001 van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk ;

   2. Driemaandelijks verslag 2002 van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk ;

   3. Jaarverslag 2001 van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;

   4. Vervanging van een preventieadviseur bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;

   5. Beter Bestuurlijk Beleid - Organisatie van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk

   notulen
   18/11/2002 Jaarverslag 2001 m.b.t. ziekteverzuim en ziektecontrole in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2001

   30/01/2001

   1. Prijzenaanpassingen voor de DAB Catering

   2. Brief ACOD dd. 15 december 2000: toepassing artikel XVIII 78 van het Vlaams personeelsstatuut

   3. Leidinggevenden in deeltijd – proefprojecten in de Vlaamse administratie 2001-2003 (onder voorbehoud van princ. goedkeuring door de Vlaamse Regering)

   notulen

   13/03/2001

   1. Administratie Waterwegen en Zeewezen: omvorming van de afdeling "Maritiem Schelde" tot "Maritiem Toegang"

   2. Ontwerp examenreglement m.b.t. het vergelijkend loopbaanexamen voor overgang naar de graad van technicus (rang C1) voor de diensten van de Vlaamse Regering

   3. Visie over de organisatie van Preventie en Bescherming

   notulen

   30/03/2001

   1. Administratie Waterwegen en Zeewezen: omvorming van de afdeling "Maritieme Schelde" tot "Maritieme toegang"

   2. Luidens artikel 25, eerste lid van artikel 47 van het Koninklijk besluit van 28 september 1984 moeten de onderhandelingen en het overleg beëindigd zijn binnen een termijn van dertig dagen. Bij deze oproeping met dagorde werd de nodige documentatie gevoegd. Deze oproeping met dagorde werd verzonden overeenkomstig de bepalingen van artikel 27, tweede lid en artikel 47

   notulen

   23/04/2001

   1. Administratie Waterwegen en Zeewezen: omvorming van de afdeling "Maritiem Schelde" tot "Maritiem Toegang"

   2. Positieve-actieplan 2001: allochtonen en personen met een handicap

   notulen

   29/05/2001

   1. Ontwerpdienstorder en toelichting m.b.t. de richtlijnen voor de stage van de stagiairs van niveau B, C, D en E

   2. Jaarrapportering 2000 m.b.t. het ziekteverzuim en controle voor de diensten van de Vlaamse Regering

   3. Brief ACOD dd. 17/04/2001: omzendbrief betreffende de invoering van GSM-gebruikersprofielen

   4. Brief ACOD dd. 11/05/2001 m.b.t. de toekomstige huisvesting van de diensten van de Vlaamse Regering in de procvinciehoofdsteden

   notulen

   04/09/2001

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

   notulen

   06/11/2001

   Registratie van allochtonen en personen met een handicap bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   notulen

   14/11/2001

   1. Jaarverslag 2000 van de Externe Diensten voor preventie en bescherming op het werk

   2. Driemaandelijks verslag 01/01/2001-31/03/2001 van de Externe Diensten voor preventie en bescherming op het werk

   3. Jaarverslag 2000 van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 2000

   12/01/2000

   Voorstel tot vervanging van een preventieadviseur in de diensten van de Vlaamse Regering

   notulen

   15/02/2000

   1. Toelichting vormingsbeleid;

   2. Welzijn op het werk: maandverslagen Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: maandverslagen maart 1999 t.e.m. december 1999; indeling werkgroepen en overlegcomités per preventie adviseur

   3. Reglement van orde voor het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest (werkgroepen)

   notulen

   20/03/2000

   1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap naar aanleiding van de Entiteit Intiteit Interne Audit.

   2. Artikelen 11 en 12 van het ontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, wat betreft de contractuele betrekking van directeur-generaal met de functie ICT-manager;

   3. Varia: huisvestings- en gebouwenproblematiek.

   notulen

   22/05/2000

   Ziekteverzuim en ziektecontroles in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   notulen

   04/07/2000

   1. Stageprogramma niveau A

   2. Vlaamse wetenschappelijke instellingen: personeelsformaties

   notulen
   19/09/2000

   1. Jaarverslagen 1999 van de Interne en de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk

   2. Maandverslagen januari 2000 t.e.m juni 2000 van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 1999

   26/01/1999

   1. Ontwerp besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft het departement Wetenschap, Innovatie en Media (HOC 99/1)

   2. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft het contractueel personeel voor bijkomende en specifieke opdrachten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van het personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (HOC 99/2).

   notulen

   03/02/1999

   1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft het departement Wetenschap, Innovatie en Media (HOC 99/1);

   2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft het contractueel personeel voor bijkomende en specifieke opdrachten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van het personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (SEC 99/6 – HOC99/2)

   3. Tweede driemaandelijks verslag 1998 van de arbeidsgeneeskundige diensten (HOC 99/2)

   4. Verslagen voor de maanden september 1998 tot en met december 1998 van de dienst VGV – ontwerp-globaal preventieplan van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ontwerp-jaaractieplan 1999 en evaluatie van de infosessies informeren syndicale afvaardiging (HOC 99/1)

   notulen

   02/03/1999

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar aanleiding van de outsourcing van de informatica en de structurering van de vraagzijde (HOC 99/3)

   notulen

   17/05/1999

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de departementen Coördinatie, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, Leefmilieu en Infrastructuur (HOC 99/4)

   notulen

   21/05/1999

   Aanwijzing van de preventieadviseur-coördinator (afsluiting van het overleg)

   notulen

   27/05/1999

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de departementen Coördinatie, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw en Leefmilieu en Infrastructuur (HOC 99/4)

   notulen

   09/06/1999

   1. Preventieadviseur-coördinator: presentatie beleidsnota (met inbegrip van de ontwerpoproep tot kandidaten annex functiebeschrijvingen voor de preventieadviseurs) (HOC 99/6)

   2. Interne Dienst Preventie en Bescherming: jaarverslag 1998 (HOC 99/7)

   3. Arbeidsgeneeskundige Diensten: jaarverslag 1998 (HOC 99/8)

   notulen

   22/06/1999

   Ontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het organigram van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw betreft en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wat de afdeling Toerisme betreft (SEC/HOC 99/45)

   notulen

   05/07/1999

   1. Selectie en voordracht van de preventieadviseurs

   2. Jaarverslag 1998 arbeidsgeneeskundige diensten

   3. Stand van zaken jaardoelstellingen interne dienst preventie en bescherming

   4. Wijziging gecoördineerde tekst van het reglement van orde voor het hoog overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest

   5. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Reorganisatie van het onderdeel "zeewezen". Oprichting van een Vlaamse Nautische Autoriteit

   notulen

   23/12/1999

   Aanwervingexamen voor en adviseur (functie: algemeen coördinator) (rang A2) voor de cel voor cultuurbeleid van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 1998

   16/01/1998

   1. VGV-aangelegenheden:
   - maandverslagen van de dienst VGV (september, oktober en november 1997 – HOC 98/1)
   - jaaractieplan "Welzijn op het Werk" 1998: thema 'roken op het werk' (HOC 98/2)

   2. Arbeidsgeneeskunde
   - driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige diensten (1/4/1997-30/6/1997) (HOC98/3);
   - voortgangsrapport strategisch plan "welzijn op het werk"

   notulen

   12/02/1998

   Outsourcing: herinrichting van de informaticafunctie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   notulen

   04/03/1998

   1. Huisvesting van de Vlaamse ambtenaren (nota van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

   2. Telethuiswerk

   3. Problematiek m.b.t. het restaurant en de koffiebedeling

   4. Probleem van de telefonisten van het WTC gebouw

   notulen

   26/03/1998

   Uitvoering punt 8.1 van de kwalitatieve CAO 1995-1996: toelichting vormingsbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap notulen

   30/03/1998

   1. VGV aangelegeheden maandverslagen december 1997, januari 1998 en februari 1998 van de dienst VGV (HOC 98/4)

   2. Arbeidsgeneeskunde: driemaandelijks verslagen van de arbeidsgeneeskundige diensten – periode 1/4/1997-30/06/1997, 1/07/1997-30/09/1997 (HOC 98/5) jaarverslagen 1997 (HOC 98/6)

   3. Toelichting van de begrippen 'stress' en 'burn out' (uitvoering afspraak Hoog Overlegcomité van 16/01/1998)

   notulen

   29/04/1998

   1. Arbeidsgeneeskunde: driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige diensten – periode 1/10/1997-31/12/1997 (HOC 98/7) jaarverslag 1997 (HOC98/6)

   2. Uitvoering afspraken van het Hoog Overlegcomité dd. 4/3/1998 stand van zaken: Problematiek m.b.t. het restaurant en de koffiebedeling; Probleem van de telefonisten van het WTC gebouw

   3. Varia lijsten van de erkende en niet erkende arbeidsongevallen (1997) in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (HOC 98/8)

   4. VGV aangelegenheden: maandverslagen maart 1998 van de dienst VGV (HOC 98/9) jaarverslag 1997 (HOC 98/10)

   notulen

   18/06/1998

   1. VGV: jaarverslag (HOC 98/10) – maandverslag april 1998 (HOC 98/11) – maandverslag mei 1998

   2. Arbeidsgeneeskunde: managementsrapport en epidemiologisch verslag 1997 (HOC 98/13)

   3. Restaurant en koffiebedeling

   notulen

   29/07/1998

   1. Verlenging van de huidige VGV mandaten

   2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (HOC 98/15)

   3. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering van de personeelsformatie van de griffie van het Vlaams commissariaat voor de Media (HOC 98/14)

   notulen

   22/09/1998

   1. Bespreking ziektecontrole 1997 (HOC 98/16)

   2. Maandverslagen dienst VGV van juni, juli en augustus 1998

   3. Samenvattende voortgangsrapportering: strategisch plan 'Welzijn op het Werk' en jaaractieplan 'Roken op het Werk' (HOC 98/18)

   notulen

   04/12/1998

   Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

   notulen

   10/12/1998

   Wijziging Dienst- en Beurtregeling (HOC 98/20)

   notulen

   16/12/1998

   Mededeling m.b.t. de uitbating van het restaurant Consciencegebouw (nota van de afdeling Logistieke Dienstverlening van de administratie Logistiek Management dd. 07.12.1998

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 1997

   06/02/1997

   1. VGV

   2. Voorstel tot reorganisatie van ht onderdeel Zeewezen van de administratie Waterwegen en zeewezen

   notulen
   29/04/1997

   1. Arbeidsgeneeskunde

   2. VGV

   notulen
   24/06/1997

   1. VGV: maandverslagen van mei en juni 1997

   2. VGV: strategisch plan welzijn op het werk

   3. VGV: voortgangsrapport voor alcohol- en drugsbeleid

   4. VGV: jaaractieplan "roken op het werk"

   5. MVG: Arbeidsgeneeskunde: jaarverslag 1996

   6. Aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ

   7. Brief ACOD dd. 10 juni 1997 i.v.m. werkgroep 11 van het HOC

   notulen
   12/09/1997

   1. Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   2. Varia

   notulen
   01/10/1997

   1. Maandverslag juli 1997 van de dienst VGV

   2. Driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige diensten - periode 01/01/1997 - 31/03/1997

   3. Statistische informatie m.b.t. het ziekteverzuim en de resultaten van de ziektecontrole

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 1996

   09/01/1996

   1. Brief van 27 november 1995

   2. Driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige diensten

   notulen

   29/02/1996

   Uitvoering van het koninklijk besluit van 25 september 1995

   notulen
   14/03/1996 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Opera en de regeling van de rechtspositie van het personeel notulen

   23/05/1996

   1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1994 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   3. Ontwerp van omzendbrief OA-MIN-96/ met betrekking tot de werkgeversbijdrage in het woonwerkverkeer

   4. Problematiek van het schoonmaakpersoneel

   notulen

   04/06/1996

   1. Maandverslag VGV voor de maand januari 1996

   2. Maandverslag VGV voor de maand februari 1996

   3. Maandverslag VGV voor de maand maart 1996

   4. Maandverslag VGV voor de maand april 1996 samen met het voorstel van dienst VGV tot aanpassing van het huishoudelijk reglement van het Hoog Overlegcomité teneinde een structurele oplossing te bieden aan de opmerkingen van de arbeidsinspecteur

   5. Afspraken voor overlegcomités en werkplaatsbezoeken van de dienst VGV en de arbeidsgeneesheren

   6. Reglement van de tweede prijs Veiligheid, gezondheid en Welzijn

   7. Evaluatie van de info-sessies naar aanleiding van de tentoonstelling "werken met beeldschermen"

   8. Oprichting van een basisoverlegcomité voor de VLOPERA: ontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1991 houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren

   notulen

   13/06/1996

   Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1994 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   notulen

   15/07/1996

   1. Huisvestingsproblematiek VAC, inzonderheid Leuven

   2. Aanpassing van de syndicale overlegstructuren aan de nieuwe structuur van de Vlaamse administratie

   notulen

   06/09/1996

   1. Dienst VGV
   - maandverslag mei 1996
   - maandverslag juni 1996
   - jaarverslag 1995
   - vergaderingen overlegcomité bevoegd inzake VGV

   2. Arbeidsgeneeskundige diensten
   - driemaandelijks verslag: 01/01/1996–31/03/1996
   - jaarverslagen 1995 arbeidsgeneeskundige diensten Gezondheid & arbeid en IDEWE

   notulen

   23/10/1996

   1. Dienst VGV: maandverslagen juli – augustus – september 1996

   2. Uitbreiding proefproject drankbedeling

   notulen

   21/11/1996

   1. Toegevoegd punt: Project "Begeleiding Outsourcing Informatica"

   2. Dienst VGV:
   - maandverslagen juli – augustus en september 1996
   - maandverslagen oktober 1996
   - ontwerp dienstorder CGS/96: eerste hulp bij ongevallen (EHBO) – ontwerp omzendbrief MIN/AZ/96: algemene organisatie van de eerste hulp bij ongevallen EHBO
   - ontwerp van omzendbrief AZ/MIN/96: werken met beeldschermen. Medische onderzoeken en criteria voor de aanschaf van een specifieke correctiemiddel (bril)
   - veiligheidswedstrijd VGV 19963. Arbeidsgeneeskundige diensten: driemaandelijks verslag (periode 1 april 1996 – 30 juni 1996)

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 1995

   16/01/1995

   1. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

   2. Ontwerp van besluit van de raden van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en Limburg

   3. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme

   notulen

   15/03/1995

   Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een opvangformatie voor de personeelsleden van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie die aan de Vlaamse Milieumaatschappij zijn overgedragen

   notulen

   28/04/1995

   Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1991 houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaams Gewest ressorteren

   notulen

   17/05/1995

   1. Aanpassing overlegstructuren

   2. Evaluatie controle ziekteverlof

   3. Regeling zomeruren

   4. Werk- en beschermkledij

   5. Omzendbrief – toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk

   6. Toegevoegd punt: jaaractieplan VGV 1995

   notulen
   02/06/1995

   1. Aanpassing overlegstructuren

   2. Regeling zomeruren

   3. Omzendbrief – toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk

   notulen
   27/09/1995

   1. Aanpassing overlegstructuren: werkgroepen van het Hoog Overlegcomité

   2. Arbeidsgeneeskunde

   3. Loodsen: dienst- en beurtregeling

   4. Toegevoegd punt: - ontwerp van omzendbrief AZ/MIN/95 betreffende de organisatie van de arbeidsgeneeskunde in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

   5. opmerkingen van de ACOD op de notulen van de vergaderingen van 17 mei 1995 en 2 juni 1995

   notulen
   26/10/1995

   1. Ontwerp-omzendbrief betreffende de organisatie van de arbeidsgeneeskunde bij de diensten van de Vlaamse regering

   2. Statistieke ziekteverlof

   3. ontwerp van omzendbrief AZ/MIN/95 betreffende de uitvoering van het vakbondsstatuut in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen – organisatie van het overleg

   4. Ontwerp dienstorder MVG/AZF/LOG/95.1 betreffende de werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen

   notulen
   01/12/1995

   1. Jaarlijks actieplan VGV 1996

   2. Organisatie van de arbeidsgeneeskunde van de diensten van de Vlaamse regering

   notulen
   01/12/1995 Modernisering betaalsysteem en drankbedeling notulen
   07/12/1995 loodsenproblematiek notulen
   15/12/1995

   1. Arbeidsgeneeskunde: lijst risicoposten

   2. Modernisering betaalsysteem en drankbedeling

   3. Vraag ACOD betreffende de mutatieregeling vanuit AMINAL naar AZF

   4. Brief dd. 27 november 1995

   notulen

   naar boven

   Vergaderingen 1994

   09/02/1994

   1. Voorstel tot hervorming van de administratieve Externe Betrekkingen

   2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 1992 tot regeling van de ombudsfunctie in de diensten en instellingen van de Vlaamse Regering

   3. Varia: mededeling van de nota dd. 18.01.1994 van de heer E. Stroobants, secretaris-generaal van het departement Coördinatie betreffende de naamlijst.

   notulen

   02/03/1994

   1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: arbeidsgeneeskundig toezicht

   2. Voorstel jaaractieplan 1994 voor veiligheid, gezondheid en welzijn in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   3. Mededeling m.b.t. de stand van zaken de uniform, werk- en beschermkledij.

   notulen

   04/05/1994

   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: ontwerp van omzendbrief m.b.t. de werktijdregeling en dienstvrijstellingen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   notulen

   10/06 en 22/06/1994

   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: arbeidsgeneeskundig toezicht

   notulen

   01/07/1994

   idem: vergadering van 10.06.1994

   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: arbeidsgeneeskundig toezicht

   07/09/1994

   1. Organisatieplan van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: organogrammen per departement

   2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   3. Varia

   notulen
   23/11/1994 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 1991 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs notulen
   06/12/1994 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap notulen

   16/12/1994

   Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de ontvangstpersoneelsformatie van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen notulen

   naar boven

   Vergaderingen 1993

   22/01/1993

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor Natuurbehoud.

   notulen

   18/02/1993

   Ontwerpbesluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1990 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   notulen

   04/06/1993

   Aanduiding van het diensthoofd en de adjuncten VGV bij het departement Coördinatie.

   notulen

   22/09/1993

   Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

   notulen

   11/10/1993

   1. Omzendbrief OA-MIN-nr. 93/1 dd. 8 januari 1993 – Reis- en verblijfkosten

   2. Voorstel van de werkgroep 6 om art. 24 bis van het Reglement van orde van het Hoog Overlegcomité te wijzigen

   3. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ven Beroepsopleiding

   notulen

   14/12/1993

   1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1990 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

   2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de diensten voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

   notulen

   naar boven