chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Fotografie

  Richtlijnen

  De beeldtaal vormt een belangrijk element in de communicatie over het merk Vlaanderen en moet het merkverhaal van Vlaanderen 'baanbrekend vakmanschap' ondersteunen. 

  Centraal in de beeldtaal staan mensen als makers: het creëren, het maken, de activiteit en de manier waarop het wordt waargemaakt. Uit de handelingen, bewegingen, de omgang met materialen en de verwoording moet het vakmanschap blijken. Het kan ook een concreet product, een activiteit, een belevenis, een ervaring, een dienst zijn.

  De fotografie en de audiovisuele media stralen kwaliteit uit. Foto’s en filmpjes die niet getuigen van een goede kwaliteit, moeten worden vermeden. De voorkeur wordt gegeven aan verrassende en prikkelende foto's en filmpjes door hun ongewone focus, verschillende perspectieven en invalshoeken, en door contrasten.

  Ook uit de sfeer en stijl van de beelden en de fotografie blijkt baanbrekend vakmanschap. De beelden, en ook de mensen die figureren in de beelden, zijn niet artificieel, maar authentiek. Ze worden zo natuurlijk mogelijk weergegeven. De mensen zijn van vlees en bloed. Zulke beelden verhogen de authenticiteit en geloofwaardigheid. Sterk gemanipuleerde foto’s worden afgeraden.

  In het kader van het gelijke kansenbeleid in Vlaanderen is er in de beelden van de Vlaamse overheid steeds aandacht voor een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming, bv. wat betreft gender, handicap, seksuele diversiteit, etc. Vooroordelen en andere achterstellingsmechanismen hebben geen plaats in Vlaanderen. Dit moet ook blijken uit de communicatie die Vlaanderen voert, en meer bepaald uit de beeldvorming die hiermee gepaard gaat.

  Via de raamovereenkomst van het merkbeleid kan je voor verschillende opdrachten foto's en filmpjes laten maken die beantwoorden aan deze richtlijnen.

  Zoek je foto's of laat je foto's maken voor interne communicatie? Laat je dan inspireren door deze fotorichtlijnen voor Vlaanderen Intern

  Schrijftips

  Ook voor het (her)schrijven van teksten kan je beroep doen op de raamovereenkomst van het merkbeleid

  Tone of voice

  De beeldtaal moet, los van de context of het onderwerp, een uitdrukking zijn van de waarden van het merk Vlaanderen, zowel qua inhoud als qua vorm. Het is een weergave van het moderne Vlaanderen in al zijn facetten en getuigt van baanbrekend vakmanschap. 

  Vakmanschap of ‘craftsmanship’ mag je niet eng interpreteren en louter associëren met ambacht en artisanale producten. In combinatie met baanbrekend of ‘cutting edge’ gaat het om de kwaliteit om eender welke kennis op een innovatieve en unieke manier toe te passen om vooruitgang te boeken. Hetzelfde geldt voor ‘mensen als makers’. Het gaat niet alleen over diegene die creëert of de kunstenaar, maar over de gezichten achter alle processen, diensten en voorwerpen. We willen alles wat er in Vlaanderen gebeurt menselijk maken. Bij een stad bijvoorbeeld gaat het niet alleen over de architecten, aannemers en projectontwikkelaars, maar ook over de inwoners, het stadsbestuur, de toeristen en de werknemers.

  Schrijf actief en gebruikersgericht

  Begrijpelijke taal veronderstelt eenvoudige, leesbare teksten die worden geschreven vanuit het perspectief van de lezer. Iedereen die belangstelling heeft voor de boodschap, moet in staat zijn om vlot te begrijpen wat er wordt verteld. Het betekent ook dat de teksten eigentijds zijn, dat de schrijver mee is met wat er leeft bij zijn publiek.

  Wees correct, helder en duidelijk

  Gepast taalgebruik is van belang bij een goede communicatie. Dat geldt niet alleen voor communicatie in het Nederlands. Ook het taalgebruik in de communicatie met een buitenlandse doelgroep moet raak zijn, met respect voor de taal en de cultuur van de doelgroep.

  Consistente verwijzing naar Brussel, België en Europa:

  Voor de redactionele vermelding van Vlaanderen kan de volgende standaardzin worden gebruikt:

  • “Vlaanderen is de noordelijke deelstaat van België met Brussel als hoofdstad. Het is de poort naar Europa.”
  • “La Flandre est la région autonome du nord de la Belgique avec Bruxelles pour capitale. C’est aussi la porte vers l’Europe.”
  • “Flanders is the autonomous northern region of Belgium with Brussels as its capital. It is the gateway to Europe.”

  Specifieke richtlijnen voor anderstalige communicatie:

  We streven ernaar om in al onze communicatie op een eenduidige en coherente manier naar Vlaanderen te verwijzen.

  In alle Engelstalige communicatie wordt de naam ‘Flanders’ gebruikt om te verwijzen naar Vlaanderen.

  Bij de redactie of vertaling van Engelstalige communicatie wordt zo consequent mogelijk naar ‘Flanders’ verwezen: ‘the Flanders region’, ‘the Government of Flanders’, ‘Flanders contemporary art scene’ enzovoort. Als naar de Vlamingen wordt verwezen, wordt ‘the people from Flanders’ gebruikt. In het geheel van elke communicatiedrager komt de naam ‘Flanders’ duidelijk en expliciet tot uiting. Het adjectief ‘Flemish‘ wordt enkel gebruikt in de geijkte uitdrukking ‘the Flemish primitives’.

  Ga voor kwaliteit

  Onze teksten stralen kwaliteit uit, zowel door hun inhoud als door hun opmaak. De vormgevers tonen hun vakmanschap. De vormgeving is niet doorsnee of voor de hand liggend, maar is fris en modern.

  Denk na over het medium

  We kiezen bewust voor een bepaald communicatiekanaal bij de verspreiding van informatie. Daarbij houden we rekening met de doelgroep en doelstelling, maar nemen we ook nieuwe trends en technieken in acht. Het medium bepaalt op zijn beurt de vorm en inhoud van de boodschap.

  Genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming

  In het kader van het gelijke kansenbeleid in Vlaanderen is er in de copywriting van de Vlaamse overheid steeds aandacht voor een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming wat betreft gender, handicap, seksuele diversiteit … Vooroordelen en andere achterstellingsmechanismen hebben geen plaats in Vlaanderen. Dit moet ook blijken uit de communicatie die Vlaanderen voert.

  Extra schrijftips

  Op de richtlijnensite van het webplatform kan je interessante schrijftips terugvinden over bv. het gebruik van cijfers, uuraanduidingen, afkortingen, enz.