chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Eenheid in flexibiliteit

  Het merkbeleid vertrekt vanuit een zeer flexibel uitgangspunt. Zo kan je het merkverhaal strategisch en inhoudelijk verwerken in je eigen beleid en communicatie. De manier waarop je communiceert met je doelgroep en je mediakeuze komen niet in het gedrang. Dat rijmt ook met de vrijheid die de agentschappen (vaak voormalige Vlaamse openbare instellingen met een lange traditie in branding) en de departementen in hun specifieke omgeving hebben om hun doelstellingen op de best mogelijke manier te realiseren.

  Een bijkomend voordeel is dat de elementen uit het merkbeleid, zoals generieke omschrijvingen over Vlaanderen of landkaartjes, uitgewerkt zijn op basis van uitgebreide voorbereidende (markt)analyse en politiek gevalideerd zijn. Door ze te gebruiken, vermijd je eventuele misverstanden of polemieken.

  Doordat we met z'n allen hetzelfde verhaal vertellen, stralen we als geheel ook meer bekwaamheid uit, en komt onze boodschap beter over. Door het merkbeleid overheidsbreed toe te passen, wordt het verhaal meer herkenbaar, haalt de communicatie overal hetzelfde niveau en is het duidelijk dat ze uit hetzelfde huis komt.

  Het merkverhaal onderscheidt zich door een sterke nadruk op een coherent inhoudelijk verhaal, in plaats van een meer beperkte focus op logo’s, huisstijl of andere vormelijke aspecten. Bovendien is er de expliciete ambitie om het merkverhaal toepasbaar te maken voor binnenlandse én buitenlandse communicatie en om de actoren op het terrein te betrekken bij de conceptualisering en totstandkoming van het merkbeleid.

  Efficiëntie en effectiviteit

  Op die manier draagt de huisstijl bij tot een efficiënte en effectieve overheid, omdat ze een einde stelt aan de ongebreidelde ontwikkeling van verschillende logo’s en huisstijlen binnen de Vlaamse overheid, wat op termijn resulteert in een substantiële besparing. De huisstijl maakt het bovendien mogelijk om nieuw opgerichte entiteiten, fuserende entiteiten, overgehevelde bevoegdheden en dergelijke onmiddellijk te laten instappen in een overkoepelende slagkrachtige en baanbrekende overheid. 

  Je kan het merkverhaal gebruiken in het concept en de visuele en redactionele uitwerking van je communicatie. Het is een omschrijving over Vlaanderen waarbij een set aan goed onderbouwde en voorbereide elementen worden aangereikt die ook eenvoudigweg kunnen worden gekopieerd naar eigen websites of publicaties.

  Je wordt bovendien gestimuleerd en begeleid om je (communicatie)beleid op lange termijn te doen rijmen met de doelstellingen van het merkbeleid. Door in te stappen in het overkoepelend merkbeleid, versterk je jouw eigen communicatie. Je draagt immers de krachtlijnen uit die zowel in de internationale communicatie, maar evenzeer binnen Vlaanderen en intern binnen de Vlaamse overheid worden uitgedragen.

  Herkenbaarheid en transparantie

  Met een gemeenschappelijke huisstijl wordt voorkomen dat de communicatie van de Vlaamse overheid onduidelijk, versnipperd, gefragmenteerd en bijgevolg onherkenbaar is, waardoor er weinig associatie is met en appreciatie is voor wat de Vlaamse overheid doet. Daardoor komt het beleid niet altijd bij de juiste doelgroepen terecht. 

  De overkoepelende huisstijl maakt duidelijk dat het om communicatie van de Vlaamse overheid gaat, waarbij de verschillende entiteiten niet aan eigenheid hoeven in te boeten zodat ze zich nog altijd kunnen profileren.

  Dankzij een grotere herkenbaarheid en transparantie wordt duidelijk gemaakt waar de middelen van Vlaamse burgers, bedrijven en organisaties worden ingezet, en hoe deze terugvloeien naar Vlaanderen en de maatschappij. Een thematische aanpak maakt het onderscheid tussen federaal, gemeentelijk en provinciaal beleid.