chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raamcontract Managed Service Provider

  De aankoopcentrale van Het Facilitair Bedrijf vernieuwt de lopende raamovereenkomst voor technische ondersteuning door ICT-profielen. Daarnaast onderzoeken ze ook de mogelijkheid of ze dit concept (Managed Service Provider) ook voor andere profielen kunnen inschakelen. Ze merken immers dat de vraag naar een breder aanbod van profielen toeneemt.

  Naast de ICT-profielen denken ze in eerste instantie aan bouwkundige en bouwtechnische profielen, zoals veiligheidscoördinator, werfleider, technisch tekenaar… Maar ook naar managementprofielen (interim manager, supply chain manager, facilitymanager…), experten (jurist, aankoper, HR-officer, boekhouder…) en administratieve functies is er vraag.  Hun klanten hebben aangegeven deze vraag eveneens via het concept van de Managed Service Provider te willen invullen.

  Planning aankoopproject

  Hieronder vind je een indicatieve planning van het aankoopproject. In deze planning ligt de focus op de vernieuwing van de technische ondersteuning door ICT-profielen. Afhankelijk van de gemaakte beslissingen zal deze overeenkomst uitgebreid worden met andere profielen of wordt er voor niet-ICT-profielen één of meerdere bijkomende opdrachten in de markt gezet.

  • 1

   Maart 2021 – Augustus 2021

   Het aankoopprojectteam onderzoekt de verschillende mogelijkheden op het vlak van de scope, aankoopstrategie, plaatsingsprocedure(s)… Parallel gebeurt het marktonderzoek en worden ideeën politiek en financieel afgetoetst.

  • 2

   Augustus 2021 – Oktober 2021

   Klanten evalueren de lopende overeenkomst: wat verwachten ze en welke optimalisaties zijn er nog mogelijk? 
   De resultaten van deze klantenbevraging dienen als input voor het bestek.

  • 3

   September 2021 - November 2021

   Het bestek krijgt verder vorm en wordt gepubliceerd.

  • 4

   Januari 2022 - Juni 2022

   Beoordeling van de ingediende offertes.
   Dit resulteert in een gemotiveerde gunningsbeslissing die, omwille van de omvang van de opdracht, aan de Inspectie van Financiën, de minister van Begroting en de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.

  • 5

   Juli 2022

   Na het doorlopen van de goedkeuringsflow, het informeren van de deelnemers en de sluiting van de overeenkomst, start de implementatieperiode voor een vlotte overgang van de lopende naar de nieuwe overeenkomst.

  • 6

   1 september 2022

   Streefdatum start nieuwe overeenkomst.

  Klantenbevraging

  Het Facilitair Bedrijf organiseert een participatietraject zodat hun klanten hun verwachtingen over de nieuwe raamovereenkomst kunnen meegeven. Dit participatietraject zal enerzijds bestaan uit een reeks individuele diepte-interviews met een representatieve steekproef van onze klanten. Anderzijds zullen de klantenbeheerders van Het Facilitair Bedrijf actief polsen naar de bevindingen van de lopende en de verwachtingen van de nieuwe overeenkomst(en).

  Daarnaast is het natuurlijk ook steeds mogelijk feedback en input te geven via het centraal meldpunt www.facilipunt.be of rechtstreeks bij de klantenbeheerder of aankoopcentrale