chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voordelen gebruikersbeheer

  Dé voordelen van online informatie zijn toegankelijkheid en beschikbaarheid. Door het ontwikkelen van Egov-applicaties, digitale toepassingen van overheidsinstellingen, geldt dit ook voor overheidsinformatie. Echter, niet alle informatie kan of mag vrij toegankelijk en beschikbaar zijn.

  Je wilt je Egov-applicatie beschermen tegen onrechtmatig gebruik? Je wilt weten wie je informatie consulteert? Je wilt gegevens delen met derden, zonder dat die vrij beschikbaar zijn? Dan moet je kunnen beheren welke informatie, volledig of gedeeltelijk, beschikbaar mag zijn en wie er toegang kan toe krijgen.

  Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is efficiënt

  Het beheren van gebruikers en hun gebruikersrechten gebeurt nu al voor meer dan honderd applicaties allemaal vanuit één centraal platform en steeds op de zelfde wijze. Door aan te sluiten op het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid maak je het de gebruikers van je applicatie heel makkelijk om te weten waar en hoe ze de rechten voor je applicatie kunnen beheren.

  Gedelegeerd beheer als basisprincipe

  De verantwoordelijkheid voor het gebruikersbeheer wordt zoveel bij de wettelijke vertegenwoordigervan een organisatie gelegd. Deze beschikt naar eigen oordeel over de mogelijkheid om die verantwoordelijkheid verder te delegeren. Hierdoor kunnen zij zelf gebruikers en hun rechten beheren binnen hun eigen organisatie. Dit kan zowel voor interne medewerkers als externe partners, … .

  Snel reageren op wijzigende situaties

  Doordat elke organisatie zelf gebruikers en rechten kan beheren, faciliteert het gebruikersbeheer flexibiliteit. Bijkomende organisaties of gebruikers, uitzonderlijke of tijdelijke gebeurtenissen, … kunnen daardoor snel ondervangen worden.

  Maximaal gebruik van beschikbare informatie en authentieke bronnen

  Door koppelingen met onder meer de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Vlaamse Kruispuntbank voor Personen en het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) wordt steeds teruggegrepen naar de authentieke bron voor informatie. Zo moet u zelf de reeds beschikbare gegevens niet meer verzamelen, beheren of ingeven.

  Democratisch qua kostprijs

  Alle investeringen en onderhoudskosten voor het platform worden integraal gedragen door Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. Afnemers betalen enkel de om een integratie te realiseren of aan te passen.

  Ultiem gebruiksgemak

  Het gebruikersbeheer wordt continu geëvalueerd met oog op het verbeteren van de werking Er wordt continu gezocht naar verbeterpunten om het platform zo intuïtief mogelijk te maken. Dit gebeurt samen met de klanten en de eindgebruikers.

  Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is veilig

  Op het vlak van het ICT-veiligheidsbeleid

  Het platform voldoet zowel aan de gangbare vereisten met het oog op uw organisatiebeheersing als de formele vereisten van de Vlaamse overheid. Mede door het centraal beheren van gebruikers en hun rechten behoudt u een up to date overzicht voor uw applicatie of uw organisatie.

  Op het vlak van de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet)

  Het gebruikersbeheer zorgt er voor dat informatie in applicaties enkel toegankelijk is voor wie daartoe de nodige rechten heeft gekregen. Op die manier staat het platform mee in voor de bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik.
  Daarenboven is het gebruikersbeheer zelf ook enkel toegankelijk voor zij die toegang hebben gekregen volgens de geijkte procedures.
  Alle informatie die zo ter beschikking wordt gesteld, voldoet daarbij aan de “need-to-know” voorwaarden.
  Het platform voor gebruikersbeheer voldoet daarenboven aan alle bijkomende adviezen, aanbevelingen en machtigingen van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Formele goedkeuringsflows

  Bestaat er een formele of andere goedkeuringsprocedure die moet worden gevolgd voor het toekennen van gebruikersrechten voor uw informatie of applicatie? Dan kan dit in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voorzien worden.

  Zij zijn alvast overtuigd!

  • 2017: Europese Commissie Share and Re-use award (2de prijs - categorie Regional)
  • 2009: Agoria e-gov Award, categorie: Project dat het meest gericht is op administratieve vereenvoudiging

  • 2009: EDS-Telindus Innovatieprijs