chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Exploitatiegebonden ICT-diensten

  Dit aanbod omvat een geïntegreerd geheel van werkplek-, datacenter- en netwerkdiensten en bijbehorende projecten.
  Hierbij ligt de focus op “end-to-end” ingerichte dienstenpakketten die maximaal in een 'as a service’-businessmodel aangeboden worden.

   ICT-dienstverlener en looptijd

   Voor dit aanbod werd een raamovereenkomst gesloten met dienstverlener HB-plus, voor een periode van 7 jaar, vanaf 1 februari 2015 tot 31 januari 2022.

   Bestellen

   Uiterlijk vanaf 1 februari 2015 kunnen alle diensten besteld worden.

   HB-plus ontwikkelde een centraal portaal, het HB-pluspunt, waar alle klanten van de Vlaamse overheid terecht kunnen voor aankopen en dienstopdrachten met een uitgebreide set van opvolging.

   Transitie

   HB-Plus is sinds 10 april 2014 gestart met het Transitieproject, waarbij de verantwoordelijkheden met betrekking tot de in beheer zijnde omgevingen worden overgedragen. Het doel is het inrichten en operationeel maken van de overeengekomen dienstverlening.

   Contractuele documenten

   • Basiscontract Exploitatiediensten
    • de bepalingen m.b.t. het overkoepelende beheer(“governance”), transitie en exit.
    • de algemene bepalingen m.b.t. de wijze waarop de ICT-Dienstverlener zich moet organiseren,
   • Glossarium ICT-contract 2015 dit is het contractuele document waarin een definitie gegeven wordt voor alle termen die in de contractuele documenten gebruikt worden met een specifieke betekenis. Deze termen worden met een hoofdletter geschreven.
   • Service Portfolio: de Service Portfolio bevat de bepalingen m.b.t. de wijze waarop klanten individuele bestellingen kunnen plaatsen en hoe de ICT-dienstverlener deze bestellingen zal uitvoeren.
   • Vereisten ondersteunende processen  dit document beschrijft de minimale vereisten m.b.t. de processen die de ICT-Dienstverlener moet implementeren ter ondersteuning van de in de Service Portfolio opgenomen Dienstenpakketten. Het gaat daarbij om o.a. de verschillende in ITILv3 beschreven processen zoals “Event management”, “Incident management”, … .

   Andere documenten