chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afgerond experiment Datylon & Klarrio

  Continue screening van media: Datylon & Klarrio / Zorg & Gezondheid       

  Logo Datylon                            Logo Klarrio

  Wie zijn Datylon en Klarrio?

  Datylon is een software bedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor datavisualisatie met als doel impact te vergroten, operationele efficiëntie te verhogen en/of de communicatie te verbeteren. Zowel met projecten op maat als standaard producten waarbij complexe data omgezet wordt naar aantrekkelijke en bevattelijke visualisaties, dashboards of data stories.  

  Klarrio is een services integrator gespecialiseerd in Internet of Things-platforms, big data, analytics en data governance. Klarrio ontwikkelt cloud-gebaseerde streaming oplossingen voor organisaties met complexe integratie-eisen en buitengewoon hoge volumes data.

  Wie is Agentschap Zorg & Gezondheid (Z&G)?

  Het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid werkt elke dag aan de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, jong en oud.

  Z&G zorgt voor een voldoende en kwaliteitsvol zorgaanbod in de thuiszorg, de ouderenzorg, de ziekenhuizen, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg.

  Daarnaast helpt Z&G ook Vlamingen om gezond te leven. Samen met partners die ze subsidiëren, geven ze bijvoorbeeld advies over gezonde voeding en voldoende beweging, mentale weerbaarheid, drinkbaar water, giftige stoffen in of buitenshuis. Ze organiseren grootschalige preventieve onderzoeken naar kankers, we helpen mensen van hun verslaving af, enzovoorts. Z&G redt levens door gevaarlijke en besmettelijke ziektes te bestrijden, met vaccinaties voor kinderen en volwassenen, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale “epidemieën”.

  Verder versterkt Z&G mensen die zorg nodig hebben en organiseert tevens de Vlaamse sociale bescherming.

  Er zijn nog duizend-en-één dingen die Z&G doet, van zwembaden controleren, cijfermateriaal verzamelen tot innoveren met slimme IT-oplossingen, maar allemaal met één doel: het leven en welzijn van elke Vlaming gezonder maken.

  Wat hield het experiment in?

  Z&G lanceerde via Sandbox Vlaanderen een challenge rond ‘Continue screening van geschreven en gesproken pers’. Hierbij werd aangegeven dat er nood was om de geschreven en gesproken nationale en internationale pers continu te kunnen monitoren op basis van topics die betrekking hebben op het Agentschap Zorg en Gezondheid. Verder dienden de cijfers die vermeld worden in de pers automatisch getest te worden met het Data Warehouse en de operationele applicaties van het Agentschap Zorg en gezondheid.

  Meer bepaald wou Agentschap Zorg en Gezondheid bekijken of aan de hand van Automatische scraping van digitale platformen naar keuze, de juiste informatie kan verzameld worden. En of vervolgens via NLP en deep learning de informatie geanalyseerd en automatisch toegewezen kan worden aan inhoudelijke clusters. Waardoor er tenslotte automatisch persmappen zouden kunnen aangemaakt worden, zowel ad hoc als proactief.

  Datylon en Klarrio stelden samen een voorstel tot oplossing voor de challenge voor en na pitching van het voorstel en overleg met Z&G kwamen alle partners overeen om samen een experiment op te starten. Hierbij werd de scope beperkt en werd uiteindelijk afgesproken het experiment op te zetten binnen volgende grenzen:

  De screening van de media zou gebeuren met een vaste set keywords rond de term ‘vaccinatie’.

  De screening zou verder gebeuren op een vaste selectie van kanalen (enkel websites), samen te bepalen. Hierbij werd afgesproken om sociale media buiten scope te laten vermits het scrapen hiervan aanzienlijk extra werk kost en dit niet in de scope van een eerste Sandbox-experiment zou passen.

  Als output zou een dagelijks media screening rapport, en een dagelijks rapport met historische trends worden aangeleverd.

  Welke inzichten heeft dit opgeleverd?

  Het experiment met Datylon was voor Agentschap Zorg & Gezondheid een interessante verkenning van wat mogelijk is om berichtgeving over bepaalde onderwerpen op het internet en de teneur daarvan op te volgen. En hoe deze info vervolgens in een visueel aantrekkelijke en overzichtelijke manier geanalyseerd kan worden in datastories.

  Echter, in de loop van het experiment werd het voor Z&G duidelijk dat het opvolgen van sociale media onontbeerlijk is wanneer men op een systematische en automatische manier wil opvolgen wat er leeft en speelt rond een bepaald thema.