chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afgerond experiment Etheclo

  Intelligente koelboxen van Etheclo voor het Agentschap Zorg en Gezondheid

  Wie is het Agentschap Zorg & Gezondheid?

  Het team Milieugezondheidszorg en Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg & Gezondheid staat in voor de controle van de zwemwaterkwaliteit in alle Vlaamse openbare zwembaden. De stalen die hiervoor genomen worden mogen tijdens het transport naar het labo nooit in temperatuur stijgen. Dat gebeurt nu in een koelbox. Maar het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft geen zicht op de evolutie van de temperatuur van de stalen tijdens het transport.

  Wie is Etheclo?

  Etheclo is een Vlaamse start-up die slimme koelboxen op de markt heeft gebracht. Die koelboxen garanderen een constante interne temperatuur tot 36 uur lang. Daarenboven zijn deze intelligente koelboxen voorzien van slimme sensoren waardoor de temperatuur in de boxen online opgevolgd wordt via een online toepassing of app. Zo kunnen data van de tempartuur in de boxen tijdens het transport worden verzameld en geanalyseerd.

  Wat hield het experiment in?

  Deze slimme koelboxen waren voor het Agentschap Zorg & Gezondheid een mooie kans om na te gaan in hoeverre ze de temperatuur van stalen zwembadwater konden controleren en garanderen dat deze niet steeg vanaf staal name in het zwembad tot aan het labo.

  Voor dit experiment stelde Etheclo twee boxen met koelelementen en elk uitgerust met een sensor aan het Agentschap ter beschikking. Daarnaast werd nog een extra sensoren voorzien die in een dummystaal kon gestoken worden bij elke staalname. Op die manier werd niet enkel de temperatuur in de koelboxen zelf, maar ook in een staal gemonitord.

  Resultaat & inzichten

  Via het dummystaal werd het temperatuurverloop van het watermonster, vanaf de staalname tot de aflevering van het watermonster in het laboratorium, om de 5 minuten gelogd.

  Uit de analyse van de geregistreerde temperatuurmetingen bleek dat de temperatuur van het dummy waterstaal op geen enkel moment gestegen was tijdens alle gemonitorde transporten naar het labo.

  Het Agentschap Zorg & Gezondheid had bij haar gebruikelijke werkwijze geen zicht op het temperatuursverloop van de waterstalen vanaf de staalname tot aflevering bij het laboratorium. Door een logger in een  dummy waterstaal wordt het temperatuursverloop tijdens het transport geregistreerd en kon worden aangetoond dat het gekoeld transport naar het labo gerespecteerd werd.

  Bovendien gaf het Agentschap Zorg & Gezondheid na afloop aan dat de Etheclo-koelbox weinig weegt, stevig en eenvoudig in gebruik is. Ook de koelelementen waren volgens het Agentschap makkelijk hanteerbaar, hoewel niet invriesbaar in kleinere diepvriezen.